Jak podat žádost o výkon práv

Elektronicky

Chci kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů

Písemně poštou na adrese

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444
140 53  Praha 4

Prostřednictvím datové schránky

ID datové schránky: yqkcds6

Jednotlivé správce tj. společnosti Skupiny ČEZ můžete rovněž kontaktovat napřímo a způsobem, který vám tyto společnosti umožňují např. telefonicky nebo osobně.

Informace o zpracování osobních údajů, které nám poskytnete v souvislosti s řešením vašeho požadavku: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti týkající se výkonu Vašeho práva dle Nařízení GDPR. Vaše OÚ použijeme za účelem ověření Vaší identity a za účelem řádného vyřízení Vašeho požadavku. Vaše údaje a jejich nosiče budou uloženy v informačním systému pověřence pro ochranu osobních údajů po dobu řešení Vašeho požadavku a následně po dobu 5 let od vyřízení Vaší žádosti, a to pro případ soudních či správních řízení, za účelem zajištění relevantních důkazů. Údaje budou zpřístupněny dotčené společnosti, které se Váš podnět týká, dále společnosti ČEZ ICT Services, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053, IČO 26470411, která je provozovatelem informačního systému a společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 45274649, jejíž je pověřenec pro ochranu osobních údajů zaměstnancem. Dovolujeme si Vás informovat o existenci práva požadovat od společnosti ČEZ, a.s., přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Dále si Vás dovolujeme informovat o existenci Vašeho práva podat stížnost u dozorového úřadu. Další informace ohledně zpracování osobních údajů a o způsobu řešení žádostí ohledně výkonu práv subjektů údajů a postupů při porušení ochrany osobních údajů jsou uvedeny na webu pověřence pro ochranu osobních údajů, viz www.cez.cz.