Jakými případy se Pověřenec pro ochranu osobních údajů zabývá

Pověřenec pro ochranu osobních údajů zajišťuje soubor činností kontaktního místa subjektů údajů, kam se mohou subjekty údajů obracet v případech, kdy došlo k porušení zpracování jejich osobních údajů a v případech výkonu jejich práv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jedná se především o tyto práva

  • právo na přístup k osobním údajům           
  • právo na opravu              
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“) 
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na oznámení opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování  
  • právo na přenositelnost
  • právo vznést námitku     
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
  • právo na oznámení případů porušení zabezpečení osobních údajů 
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů