Trading

trading - ilustračníTrading Skupiny ČEZ je vstupní bránou na velkoobchodní trhy s komoditami (tzn. elektřinou, plynem, uhlím, ropou, emisními povolenkami a environmentálními certifikáty). Prostřednictvím Tradingu se realizuje prodej vyrobené elektřiny Skupiny ČEZ na velkoobchodních trzích. Trading rovněž zajišťuje nákup komodit pro společnosti skupiny ČEZ, které obsluhují koncové zákazníky. Samostatnou činností je aktivní obchodování s komoditami v rámci přidělených rizikových mantinelů za účelem tvorby zisku.

V současnosti působí Trading na většině trhů EU a v dalších evropských státech.

Od konce roku 2012 společnost ČEZ zveřejňuje fundamentální data (tzn. odstávky, instalovaný výkon a skutečnou výrobu) o svých výrobních zdrojích na internetové platformě burzy EEX (www.eex-transparency.com) v souladu s nařízením REMIT o transparentnosti a integritě velkoobchodního trhu s energií. Od října roku 2015 ČEZ reportuje všechny velkoobchodní transakce s elektřinou a plynem uzavřené na organizovaných trzích agentuře ACER a bude rovněž reportovat bilaterální transakce od dubna 2016 v souladu s tímto nařízením.

V souladu s nařízením EMIR o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů je společnost ČEZ klasifikována jako nefinanční instituce (minus) pod clearingovým prahem. Od února 2014 reportuje společnost všechny finanční komoditní, úrokové a měnové derivátové transakce do registru obchodních údajů.

Kontakty

Vedoucí Front Office Luděk Horn (ludek.horn@cez.cz)
Back Office ceztradingbo@cez.cz
Middle Office MiddleOffice@cez.cz
Commodity Compliance commodity.compliance@cez.cz

Bankovní spojení

Pro platby v EUR
Bankovní ústav: Citibank Europe Plc, organizační složka Evropská 178, Praha 6
Číslo účtu 200126823
IBAN CZ6426000000002001268200
BIC CITICZPX

Používané identifikátory ČEZ, a.s.

EIC kód 11XCEZ-CZ------1
LEI kód 529900S5R9YHJHYKKG94
ACER kód A0000269Z.CZ