Etická linka (whistleblowing hotline)

Co je Etická linka?

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systému (“VOS”) je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také „ZOO“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Chci podat oznámení

Pro podání svého oznámení můžete využít následující způsoby:

  1. telefonická linka 211 045 900
  2. e-mailová schránka etickalinka@cez.cz
  3. osobní oznámení Příslušné osobě

Uvedené emailové adresy Příslušných osob slouží pro jejich kontaktování za účelem sjednání osobní schůzky pro podání ústního oznámení. Prostřednictvím těchto emailů nezadávejte jako oznamovatel své oznámení. Pro podání oznámení využijte jednu z možností uvedených k části Chci podat oznámení.

Etická linka je oznamovatelům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Ostatní oznamovatelé (např. obchodní partneři a jiné třetí strany), kteří nespadají do působnosti zákon č. 171/2023 Sb., nebo zákon č. 253/2008 Sb., mohou rovněž učinit oznámení prostřednictvím Etické linky.  Tato oznámení budou objektivně a nezávisle prošetřena, avšak mimo působnost uvedených zákonů.