Skip to Content

Vize 2030

Čistá Energie Zítřka je odpovědí Skupiny ČEZ na společenskou poptávku po udržitelnosti. Detailně jsme hledali a našli reálné možnosti, jak dosáhnout klimatické neutrality, která je jednou z hlavních priorit Evropské unie a na které nepochybně záleží i občanům naší země i nám samotným. Pokud je díky moderním technologiím jenom trochu možné vyrábět elektrickou energii čistým, bezemisním způsobem, je třeba hledat cesty, jak takového cíle dosáhnout.

Skupina ČEZ takovou cestu našla. Aktualizovala svou dlouhodobou strategii a formulovala konkrétní cíle do roku 2030, a to v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení společnosti. Vytyčení těchto cílů navíc v květnu 2021 veřejně deklarovala a je připravena jich dosáhnout.

Čistá Energie Zítřka

Lepší budoucnost pro nás všechny.

Naše cíle
 • Environmental – Životní prostředí

  • Dekarbonizace
  • Odpad a emise
  • Obnovitelné zdroje
  Více
 • Social – Sociální vztahy

  • Vztahy s komunitami
  • Orientace na zákazníka
  • Lidský kapitál
  Více
 • Governance – Řízení společnosti

  • Diverzita a rovné příležitosti
  • Chování podniku
  Více
Konkrétní cíle VIZE 2030