Skip to Content

Social - Sociální vztahy

Vize 2030

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou s jejími provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty v různých oblastech, včetně (ale nejen) vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče.

Naše cíle v oblasti sociálních vztahů
 • Vztahy s komunitami

  Budeme i nadále dobrým korporátním občanem, který rozvíjí dobré vztahy s komunitami

 • Orientace na zákazníka

  Udržíme nejvyšší NPS (Net Promoter Score) z velkých dodavatelů elektřiny.

 • Zajistíme všechny klíčové zákaznické procesy online do 2025.
   

 • Lidský kapitál

  Udržíme pozici nejatraktivnějšího zaměstnavatele pro budoucí talenty i stávající zaměstnance.

   

 • Pro všechny zaměstnance dotčené odchodem od uhlí zajistíme převedení na jinou práci nebo přeškolení a rekvalifikaci nebo kompenzace.

Úspěchy
0/0Nejatraktivnější zaměstnavatel

Skupina ČEZ byla absolutním vítězem s titulem Jasná volba v anketě, v níž hlasovalo 12 000 studentů českých vysokých škol.

0/0Nejdůvěryhodnější dodavatel energií

ČEZ Prodej již po páté v řadě kraluje žebříčku Nejdůvěryhodnější značka v kategorii dodavatelé energií.

0/0Zaměstnavatel roku

ČEZ, a. s., se umístila na druhém místě v kategorii velkých firem nad 5 000 zaměstnanců a ČEZ Distribuce na třetím místě v kategorii středních firem do 5 000 zaměstnanců v soutěži Sodexo zaměstnavatel roku.

0/0Nejlepší zákaznické hodnocení

Skupina ČEZ byla v průzkumu agentury Ipsos ohodnocena zákazníky jako nejlepší dodavatel poslední instance.

0/0Prestižní projekt

Skupina ČEZ se bude podílet na výstavbě urychlovače částic FAIR, který bude jedním z největších na světě.

0/0Rekordní suma

V zaměstnanecké sbírce „Plníme přání“ se vybralo téměř 7 milionů korun.

0/0Velký zájem o virtuální prohlídky

Více než 73 000 žáků a studentů se zúčastnilo virtuálních prohlídek elektráren Skupiny ČEZ.

0/0Děkujeme zdravotníkům

Skupina ČEZ doručila děkovné balíčky do 60 nemocnic pro více než 20 000 zdravotníků. Do sestavení balíčků se zapojilo 23 regionálních chráněných dílen.

Nejlepší energetická řešení a nejlepší zákaznická zkušenost na trhu

Směřování Skupiny ČEZ zahrnuje závazek poskytovat nejlepší energetická řešení a nejvyšší kvalitu zákaznické péče a modernizovat a digitalizovat distribuci a maloobchod v Česku. Do roku 2025 budou všechny naše klíčové zákaznické procesy dostupné on-line. Nabízíme energetická řešení širokému spektru jednotlivců a institucí: zákazníkům z řad domácností, průmyslových podniků, malých a středních firem, obcí, veřejných i soukromých organizací, nemocnic, škol, sportovišť a společností spravujících budovy a areály všeho druhu. Naše energetická řešení přispívají ke snižování spotřeby energie a zlepšují kvalitu života našich zákazníků díky využití moderních technologií pro výrobu elektřiny a tepla, světelného komfortu a mobility.

Modernizace a digitalizace distribuce
Modernizace a digitalizace distribuce

Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v České republice, vývoj komplexních služeb s ohledem na potřeby zákazníka.

Naplňování Energetického a klimatického plánu ČR
Naplňování Energetického a klimatického plánu ČR

Rozvoj energetických služeb při současném plnění Energetického a klimatického plánu ČR.

Dosažení významného postavení na zahraničním energetickém trhu
Dosažení významného postavení na zahraničním energetickém trhu

Rozvoj energetických služeb v zahraničí s cílem získat významné postavení na trzích v Německu, severní Itálii a Polsku.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Nadace působí po celé republice a za dobu svého působení poskytla 13 764 příspěvků v celkové výši téměř 3,1 mld. Kč.

Smyslem Nadace ČEZ je dosahovat veřejně prospěšných cílů – nadační příspěvky jsou zaměřeny zejména na pomoc potřebným, péči o zdraví, podporu výzkumu a vývoje, vzdělávání, sportovních aktivit, životního prostředí, kultury, ochrany zvířat a jejich zdraví, podporu programů místního rozvoje, podporu požární ochrany, komunitních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti.

V roce 2021 Nadace ČEZ podpořila 1 181 veřejně prospěšných projektů částkou 184,87 mil. Kč v programech, které reagovaly na aktuální potřeby společnosti. Šlo o pravidelné grantové programy, mimořádnou pomoc po ničivém tornádu na jižní Moravě a další aktivity.

20 let

Nadace ČEZ je s vámi již 20 let

13 764

Podpořených projektů napříč ČR

3,1 mld Kč

Přispěla v průběhu své činnosti

184,9 mil. Kč

Výše příspěvku na projekty v ČR za rok 2021

Grantová řízení

Nadace ČEZ každoročně vyhlašuje několik veřejných grantových řízení, která odrážejí aktuální potřeby společnosti.

Podpora regionů
0/0Podpora regionů

Podporujeme veřejně prospěšné projekty. Předkládané žádosti se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být právnické osoby se sídlem v České republice.

V roce 2021 jsme podpořili 737 žádostí částkou 130,6 mil. Kč.

Oranžové hřiště
0/0Oranžové hřiště

Podporujeme výstavbu a kompletní rekonstrukce hřišť. Pohyb na bezpečných dětských, sportovních, víceúčelových, workoutových a dalších hřištích, dává radost a pomáhá k udržení zdravého životního stylu v každém věku.

V roce 2021 jsme otevřeli 33 Oranžových hřišť v celkové částce 13,6 mil. Kč.

Od roku 2003 je to již 604 hřišť za 401,8 mil. Kč.

Neziskovky
0/0Neziskovky

Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti. Podpora směřuje zejména na: rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence, profesionalizaci organizací – získání registrace dalších sociálních služeb, rozvoj organizací – nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod., zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb, zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace, upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností a donátory.

V roce 2021 jsme podpořili 64 projektů částkou 5,4 mil. Kč.

Stromy
0/0Stromy

Podporujeme výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikají nové aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, skupinové výsadby přináší stín a zeleň na veřejná místa. V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

V roce 2021 jsme podpořili 51 projektů částkou 5 mil. Kč.

Od roku 2011 je to již 601 projektů107 241 vysázených stromů.

Oranžový přechod
0/0Oranžový přechod

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

K osvětlení 27 přechodů pro chodce jsme v roce 2021 přispěli částkou 3 mil. Kč.

Od roku 2013 je osvětlených již 199 přechodů za 28,3 mil. Kč.

Zaměstnanecké granty
0/0Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ). Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

V roce 2021 jsme podpořili 103 projektů částkou 3 mil. Kč. Od vzniku grantového programu v roce 2013 získalo finanční podporu již 929 projektů v hodnotě 27 mil. Kč.

Plníme přání
0/0Plníme přání

Charitativní projekt Plníme přání je zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Do grantového řízení je doporučí zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ a pak je prostřednictvím Interní sítě Skupiny ČEZ mohou finančně podpořit. Nadace ČEZ vybranou částku zdvojnásobí.

Kampaně se zúčastnilo celkem 1 700 zaměstnanců Skupiny ČEZ a vybralo se 3,45 mil. Kč.

Nadace částku zdvojnásobila na 6,9 mil. Kč.

EPP – Pomáhej pohybem
0/0EPP – Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i  běh na běžícím pásu v tělocvičně) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou.

V roce 2021 bylo díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořeno 336 projektů částkou 24 851 581 Kč.

Přes 0,5 milionu uživatelů strávilo s aplikací 946 881 hodin a urazilo vzdálenost 5 772 675 kilometrů.

Aplikaci využívá téměř 600 000 uživatelů.

Sociální závazek

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost.

Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Důstojná práce a ekonomický růst
Důstojná práce a ekonomický růst
Důstojná práce a ekonomický růst

Udržitelný hospodářský růst pozitivně ovlivňuje celý svět. Cílem je podpora trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny. Musíme chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Musíme přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce a ukončení moderního otroctví a dětské práce.

Méně nerovností
Méně nerovností
Méně nerovností

Snižování nerovností v jednotlivých zemích a mezi nimi vyžaduje globální řešení. Musíme posílit a podpořit sociální, ekonomické a politické začlenění všech a zajistit rovné příležitosti. To zahrnuje zlepšení regulace a monitorování globálních finančních trhů a institucí a přijetí ochranných politik s cílem postupně dosáhnout větší rovnosti.

Ostatní SDGs
 • Konec chudoby

 • Konec hladu

 • Zdraví a kvalitní život

 • Kvalitní vzdělání

Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

NovinkyVíce
09/11/2022
Social
Návštěvníci mezinárodní klimatické konference COP27 v Egyptě brouzdají Temelínem

Českou jadernou elektrárnou Temelín v těchto dnech proudí návštěvníci z celého světa: Afričané, Asiati, Jihoameričané i Australané. Návštěvníci klimatické konferenci OSN v egyptském Šarm aš-Šajchu si totiž mohou vyzkoušet speciální brýle pro virtuální realitu (VR) společnosti ČEZ, které je přenesou až k temelínskému reaktoru nebo dovnitř chladicích věží. Jen během prvních pár dní si virtuální prohlídku vyzkoušely stovky zájemců.

18/10/2022
Social
Governance
Zastropování cen: ČEZ Prodej začíná zákazníkům promítat vládní pomoc do záloh.

Pro nejpřesnější nastavení záloh je dobré udělat samoodečet spotřeby

13/10/2022
Social
Rok od začátku energetické krize

Před rokem skončila Bohemia Energy a milion zákazníků začalo hledat dodavatele

10/10/2022
Social
Virtuálně v elektrárně startuje třetí řadu!

Školáky čeká nové TV studio i zbrusu nová prohlídka distribuční soustavy