Skip to Content

Social - Sociální vztahy

Vize 2030

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou s jejími provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty v různých oblastech, včetně (ale nejen) vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče.

Naše cíle v oblasti sociálních vztahů
 • Vztahy s komunitami

  Budeme i nadále dobrým korporátním občanem, který rozvíjí dobré vztahy s komunitami

 • Orientace na zákazníka

  Udržíme nejvyšší NPS (Net Promoter Score) z velkých dodavatelů elektřiny.

 • Zajistíme všechny klíčové zákaznické procesy online do 2025.
   

 • Lidský kapitál

  Udržíme pozici nejatraktivnějšího zaměstnavatele pro budoucí talenty i stávající zaměstnance.

   

 • Pro všechny zaměstnance dotčené odchodem od uhlí zajistíme převedení na jinou práci nebo přeškolení a rekvalifikaci nebo kompenzace.

Výsledky za rok 2022
0/0Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek

K zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu a také posílení soběstačnosti, byla získána kapacita až 3 miliardy m3 zemního plynu ročně (cca 1/3 české spotřeby zemního plynu) v LNG terminálu v Nizozemsku.

0/0Infocentra ČEZ

Skupina ČEZ provozuje 9 informačních center, která nabízejí širokou škálu exkurzí a interaktivních aktivit. Návštěvnost v roce 2022 činila více než 200 tis. osob.

0/0Rekordní žádosti o připojení

ČEZ Distribuce v roce 2022 připojila 21 487 fotovoltaických elektráren a obdržela od zákazníků rekordních 70 212 žádostí o připojení mikrozdrojů, což je meziročně více než čtyřnásobný nárůst.

0/0Pokračování ReakTour

Pokračuje úspěšný projekt ReakTour s využitím brýlí pro virtuální realitu, kdy možnost prohlídky JE Temelín byla rozšířena i na prohlídku JE Dukovany. Více než 85 000 žáků a studentů se zúčastnilo virtuálních prohlídek elektráren Skupiny ČEZ.

0/0Získané ocenění

Získáno ocenění Podnik podporující zdraví 1. stupně.

0/0Největší firemní dárci v ČR

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. V roce 2022 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 368,2 mil. Kč.

0/0Rekordní zaměstnanecká sbírka

V roce 2022 se uskutečnila rekordní zaměstnanecká sbírka na pomoc Ukrajině, která vynesla 7,3 milionu Kč a kterou následně Nadace ČEZ
zdvojnásobila na celkových 14,6 milionu Kč. Skupina ČEZ také poskytla Ukrajině důležitá energetická zařízení na obnovu energetické infrastruktury.

0/0Pošesté za sebou nejdůvěryhodnější značka

V roce 2022 byl již pošesté v řadě vyhlášen ČEZ Prodej nejdůvěryhodnějším dodavatelem energií.

0/0Ocenění TOP Odpovědná velká firma 2022

Skupina ČEZ byla oceněna jako TOP Odpovědná velká firma 2022.

0/0Kolektivní smlouvy

78 % našich zaměstnanců je pokryto kolektivními smlouvami.

0/0Žádný smrtelný úraz

97,6 % zaměstnanců je pokryto manažerskými systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v roce 2022 Skupina ČEZ splnila svůj cíl dosáhnou nulového počtu úmrtí.

Nejlepší energetická řešení a nejlepší zákaznická zkušenost na trhu

Směřování Skupiny ČEZ zahrnuje závazek poskytovat nejlepší energetická řešení a nejvyšší kvalitu zákaznické péče a modernizovat a digitalizovat distribuci a maloobchod v Česku. Do roku 2025 budou všechny naše klíčové zákaznické procesy dostupné on-line. Nabízíme energetická řešení širokému spektru jednotlivců a institucí: zákazníkům z řad domácností, průmyslových podniků, malých a středních firem, obcí, veřejných i soukromých organizací, nemocnic, škol, sportovišť a společností spravujících budovy a areály všeho druhu. Naše energetická řešení přispívají ke snižování spotřeby energie a zlepšují kvalitu života našich zákazníků díky využití moderních technologií pro výrobu elektřiny a tepla, světelného komfortu a mobility.

Modernizace a digitalizace distribuce
Modernizace a digitalizace distribuce

Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v České republice, vývoj komplexních služeb s ohledem na potřeby zákazníka.

Naplňování Energetického a klimatického plánu ČR
Naplňování Energetického a klimatického plánu ČR

Rozvoj energetických služeb při současném plnění Energetického a klimatického plánu ČR.

Dosažení významného postavení na zahraničním energetickém trhu
Dosažení významného postavení na zahraničním energetickém trhu

Rozvoj energetických služeb v zahraničí s cílem získat významné postavení na trzích v Německu, severní Itálii a Polsku.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice a v roce 2022 oslavila 20 let své existence. Nadace působí po celé republice a za dobu svého působení poskytla 15 320 příspěvků v celkové výši 3,3 mld. Kč.

Smyslem Nadace ČEZ je dosahovat veřejně prospěšných cílů – nadační příspěvky jsou zaměřeny zejména na pomoc potřebným, péči o zdraví, podporu výzkumu a vývoje, vzdělávání, sportovních aktivit, životního prostředí, kultury, ochrany zvířat a jejich zdraví, podporu programů místního rozvoje, podporu požární ochrany, komunitních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti.

V roce 2022 Nadace ČEZ podpořila 1 556 veřejně prospěšných projektů částkou 221,32 mil. Kč v programech, které reagovaly na aktuální potřeby společnosti.

20 let

Nadace ČEZ je s vámi již 20 let

15 320

Podpořených projektů napříč ČR

3,3 mld. Kč

Přispěla v průběhu své činnosti

221,32 mil. Kč

Výše příspěvku na projekty v ČR za rok 2022

Grantová řízení

Nadace ČEZ každoročně vyhlašuje několik veřejných grantových řízení, která odrážejí aktuální potřeby společnosti.

Podpora regionů
0/0Podpora regionů

Podporujeme veřejně prospěšné projekty. Předkládané žádosti se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být právnické osoby se sídlem v České republice.

V roce 2022 jsme podpořili 831 žádostí částkou 152,7 mil. Kč.

Oranžové hřiště
0/0Oranžové hřiště

Podporujeme výstavbu a kompletní rekonstrukce hřišť. Pohyb na bezpečných dětských, sportovních, víceúčelových, workoutových a dalších hřištích, dává radost a pomáhá k udržení zdravého životního stylu v každém věku.

V roce 2022 jsme podpořili 28 Oranžových hřišť v celkové částce 11,9 mil. Kč.

Od roku 2003 je to již 673 hřišť za 413,7 mil. Kč.

Oranžový přechod
0/0Oranžový přechod

Grantové řízení Oranžový přechod je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů pro chodce v intravilánu i extravilánu.

K osvětlení 17 přechodů pro chodce jsme v roce 2022 přispěli částkou 2 mil. Kč.

Od roku 2013 je podpořeno již 215 přechodů za 30,2 mil. Kč.

Stromy
0/0Stromy

Podporujeme výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikají nové aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, skupinové výsadby přináší stín a zeleň na veřejná místa. V grantovém řízení bude podporována výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni.

V roce 2022 jsme podpořili 68 projektů částkou 6,9 mil. Kč.

Od roku 2011 je to již 665 projektů částkou 71,5 mil. Kč

Celkem jsme pomohli vysadit 112 934 stromů.

Neziskovky
0/0Neziskovky

Grantové řízení Neziskovky je zaměřeno na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací, které poskytují služby přímé péče v sociální oblasti. Podpora směřuje zejména na: rozvoj kvality poskytování služeb přímé péče a sociální prevence, profesionalizaci organizací – získání registrace dalších sociálních služeb, rozvoj organizací – nastavení strategie, spolupráce s odborníky, konzultace, stáže apod., zvyšování kvality služeb přímé péče a sociální prevence nebo k rozšíření poskytovaných služeb, zlepšování kvality péče o zaměstnance – např. vzdělávání, zvyšování kvalifikace, upevnění a zviditelnění pozice organizace mezi potenciálními klienty, veřejností a donátory.

V roce 2022 jsme podpořili 116 projektů částkou 9,9 mil. Kč.

Od roku 2020 jsme podpořili 236 projektů za 20 mil. Kč.

Oranžová učebna
0/0Oranžová učebna

Cílem projektu Oranžová učebna je pomoci školám zkvalitnit výuku fyziky a technických předmětů. Základní, střední a vyšší odborné školy mohou získat nadační příspěvek na pořízení odborného vybavení účastí ve vzdělávacích aktivitách Skupiny ČEZ.

V roce 2022 jsme podpořili 2 projekty za 400 tis. Kč.

Od roku 2010 bylo podpořeno 118 projektů za 22,4 mil. Kč.

Zaměstnanecké granty
0/0Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké granty jsou zaměřeny na podporu neziskových organizací v České republice, na jejichž činnosti se aktivně podílí zaměstnanci Skupiny ČEZ (SKČ). Předkládané projekty se mohou týkat podpory veřejně prospěšných aktivit zaměřených na děti a mládež, zdravotnictví, sociální péči, osoby s handicapem, vědu a výzkum, vzdělávání, kulturu, amatérský sport či životní prostředí (např. sportovní oddíly, dobrovolní hasiči, zájmové kroužky atd.), ve kterých se zaměstnanci sami aktivně angažují (nikoliv pouze členové jejich rodiny).

V roce 2022 jsme podpořili 102 projektů částkou 3 mil. Kč.

Od roku 2013 získalo finanční podporu již 1 032 projektů v hodnotě 30,3 mil. Kč.

Plníme přání
0/0Plníme přání

Charitativní projekt Plníme přání je zaměřen na podporu fyzických osob, které se ocitly v těžké životní situaci zejména z důvodu závažné nemoci, úrazu svého nebo rodinného příslušníka. Do grantového řízení je doporučí zaměstnanci Skupiny ČEZ nebo Nadace ČEZ a pak je prostřednictvím Interní sítě Skupiny ČEZ mohou finančně podpořit. Nadace ČEZ vybranou částku zdvojnásobí.

Kampaně se zúčastnilo celkem 1 558 zaměstnanců Skupiny ČEZ. 

Nadace částku zdvojnásobila na 6,8 mil. Kč.

Oranžové kolo
0/0Oranžové kolo

Oranžové kolo  Nadace ČEZ  umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upravených kolech – přispěli na dobrou věc.

V roce 2022 jsme podpořili 58 projektů za 3,3 mil. Kč.

Aplikace EPP – Pomáhej pohybem
0/0Aplikace EPP – Pomáhej pohybem

Mobilní aplikace EPP – Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit. Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i  běh na běžícím pásu v tělocvičně) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou.

V roce 2022 bylo díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořeno 359 projektů částkou 26 633 667 Kč.

Přes 0,5 milionu uživatelů strávilo s aplikací 946 881 hodin a urazilo vzdálenost 5 772 675 kilometrů.

Aplikaci využívá téměř 600 000 uživatelů.

Krizová pomoc
0/0Krizová pomoc

Grant Krizová pomoc nabídla rychlou finanční podporu těm, kteří pomáhali lidem prchajícím před válkou na Ukrajině (např. provozní náklady spojené s ubytováním uprchlíků, stravování, či materiální pomoc) a také obcím postiženým živelními pohromami.

V roce 2022 jsme podpořili 215 projektů za 9,4 mil. Kč.

Zaměstnanci pomáhají - Ukrajina
0/0Zaměstnanci pomáhají - Ukrajina

Na pomoc oblastem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině byla rovněž vyhlášena zaměstnanecká sbírka Zaměstnanci pomáhají – Ukrajina. Vybranou částku Nadace ČEZ zdvojnásobila a rozdělila mezi respektované neziskové organizace, které působí buď přímo na Ukrajině, nebo se angažují v pomoci uprchlíkům.

Podpořili jsme 9 projektů za 14,57 mil. Kč.

0/0Pomocná ruka zaměstnancům

V roce 2022 bylo poprvé vyhlášeno grantové řízení Pomocná ruka zaměstnancům, jejž je zaměřeno na podporu zaměstnanců, kteří se ocitli v těžké životní situaci kvůli pracovnímu úrazu vzniklému při výkonu jejich zaměstnání ve Skupině ČEZ.

V roce 2022 byla podpořena 1 žádost částkou 183 tis. Kč.

Sociální závazek

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost.

Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Důstojná práce a ekonomický růst
Důstojná práce a ekonomický růst
Důstojná práce a ekonomický růst

Udržitelný hospodářský růst pozitivně ovlivňuje celý svět. Cílem je podpora trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny. Musíme chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Musíme přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce a ukončení moderního otroctví a dětské práce. Poskytujeme konkurenceschopné odměňování s ohledem na genderovou neutralitu a zásadu stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. V závislosti na výkonnosti společnosti, týmu i jednotlivců každoročně odpovídajícím způsobem upravujeme mzdy.

Méně nerovností
Méně nerovností
Méně nerovností

Skupina ČEZ byla vždy dobrým korporátním občanem. Věříme, že poskytování rovných příležitostí, podpora rozmanitosti a inkluze je přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání. Důrazně prosazujeme diverzitu, rovné příležitosti a respektující pracovní prostředí. Naše strategie překonávání nerovností je popsána v Etickém kodexu. Zároveň se snažíme pěstovat dobré vztahy s komunitami jako základ dlouhodobě udržitelného rozvoje. V prosinci 2021 představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika slouží k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a k poskytování příležitostí těmto skupinám. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, LGBT+ a neformálně pečující osoby.

Ostatní SDGs
 • Konec chudoby

  Dekarbonizace a odchod od uhlí ovlivní naše zaměstnance a regiony, ve kterých podnikáme – jinými slovy, E ovlivňuje S. Zároveň nezapomínáme na zranitelné zákazníky jako jsou lidé se zdravotním postižením. V rámci našeho podnikání musíme minimalizovat negativní dopady na nejzranitelnější skupiny, a to vyžaduje silné G.

 • Konec hladu

  Ve Skupině ČEZ přispíváme k plnění kritérií SDG 2 především dvěma způsoby: prostřednictvím Nadace ČEZ a poskytováním rozsáhlých pracovních příležitostí a spravedlivých pracovních podmínek. Nadace ČEZ aktivně podporuje projekty zaměřené na výživu a boje proti hladu. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a sociálními podniky, které se starají o lidi v nouzi.

 • Zdraví a kvalitní život

  Ve Skupině ČEZ je představenstvo ČEZ, a. s., odpovědné za Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a za Politiku hospodaření s energií. Tyto politiky upřednostňují Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001 a Systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001.Jako odpovědná firma podporuje Skupina ČEZ projekty v různých oblastech, mimo jiné v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče.

 • Kvalitní vzdělání

  Úzce spolupracujeme se školami a univerzitami a pořádáme různé akce, programy a stáže pro žáky, studenty a učitele. Pro studenty technických vysokých škol pořádáme Letní univerzitu, aby se mohli dozvědět více o práci v jaderné elektrárně a případně získat stipendium a nastartovat svou kariéru ve Skupině ČEZ. K účasti vybízíme zejména ženy. Jsme hrdí na náš vzdělávací program Svět energie, který má 30letou historii v oblasti podpory technického vzdělávání.

Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.

NovinkyVíce
30/09/2023
Governance
Social
ČEZ se připojil k iniciativě OSN na posílení postavení žen. Zaměří se zejména na možnosti skloubení práce s péčí o rodinu.

ČEZ se stal signatářem globální iniciativy Women´s Empowerment Principles (WEP). Veřejně se tak zavazuje posilovat diverzitu, rovné příležitosti a férové zacházení s ženami a muži podle principů stanovených OSN. Navazuje na své aktivity v této oblasti vycházející z mezinárodní Charty diverzity. Připojení ke globální iniciativě je dalším krokem k dosažení dlouhodobého cíle navýšit podíl žen v managementu ze současných 12 % na 30 %. ČEZ se zaměřuje zejména na období rodičovství, v letošním roce spustí vzdělávací semináře pro rodiče vracející se zpět do zaměstnání a vznikne zaměstnanecká skupina na podporu rodičů.

13/09/2023
Governance
Social
Environmental
Vítězství v celosvětové soutěži Sustainable Company Awards 2023

ČEZ uspěla v soutěži odborného portálu Environmental Finance zaměřeného na poskytování komplexních informací, expertních studií a vzdělávacích materiálů v oblasti udržitelnosti. Zvítězila ve dvou kategoriích: Nejlepší reporting udržitelnosti v regionu EMEA a Lídr v udržitelnosti roku.

04/09/2023
Governance
Social
Environmental
Skupina ČEZ byla vybrána do užšího výběru ve dvou mezinárodních soutěžích

ČEZ byl vybrán do užšího výběru finalistů v mezinárodní soutěží IR Magazine awards 2023 za svůj strategický přístup k oblasti ESG a za svůj projekt Datové knihovny ESG dat. Nominována do finále byla také v soutěži Corporate ESG awards 2023, které oceňuje nejlepší kótované společnosti ve všech oblastech ESG a udržitelného rozvoje a také v nefinančním reportingu.

08/06/2023
Governance
Social
Environmental
Skupina ČEZ na druhém místě v žebříčku udržitelnosti 2023

ČEZ získal druhé místo v prvním ročníku žebříčku udržitelnosti, který pořádá Týdeník Ekonom s podporou PwC a Svazu průmyslu a dopravy ČR.