Skip to Content

Social - Sociální vztahy

Vize 2030

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou s jejími provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty v různých oblastech, včetně (ale nejen) vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče.

Naše cíle v oblasti sociálních vztahů
 • Vztahy s komunitami

  Budeme i nadále dobrým korporátním občanem, který rozvíjí dobré vztahy s komunitami

 • Orientace na zákazníka

  Udržíme nejvyšší NPS (Net Promoter Score) z velkých dodavatelů elektřiny.

 • Zajistíme všechny klíčové zákaznické procesy online do 2025.
   

 • Lidský kapitál

  Udržíme pozici nejatraktivnějšího zaměstnavatele pro budoucí talenty i stávající zaměstnance.

   

 • Pro všechny zaměstnance dotčené odchodem od uhlí zajistíme převedení na jinou práci nebo přeškolení a rekvalifikaci nebo kompenzace.

Úspěchy
0/0Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek

Ve spolupráci s českou vládou si Skupina ČEZ zajistila kapacitu v pozemním terminálu LNG, který je ve výstavbě v Německu a získala dlouhodobou roční kapacitu 2 mld. metrů krychlových.

0/0Infocentra ČEZ

Skupina ČEZ provozuje 9 informačních center, která nabízejí širokou škálu exkurzí a interaktivních aktivit. Návštěvnost v roce 2023 byla rekordní a činila téměř 281 tis. osob.

0/0Rekordní žádosti o připojení

ČEZ Distribuce v roce 2023 připojila k síti rekordních 52 109 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 605,5 MW.

0/0Největší firemní dárci v ČR

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. V roce 2023 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 499 mil. Kč.

0/0Poosmé v řadě nejdůvěryhodnější dodavatel energií

V roce 2023 byl již poosmé v řadě vyhlášen ČEZ Prodej nejdůvěryhodnějším dodavatelem energií.

0/0Ocenění TOP Odpovědná firma 2023

Skupina ČEZ byla oceněna jako TOP Odpovědná velká firma 2023.

0/0Ocenění TOP Zaměstnavatel 2023

Skupina ČEZ byla počtvrté za sebou oceněna jako TOP Zaměstnavatel 2023.

0/0Nástup nových zaměstnanců

V roce 2023 nastoupilo do Skupiny ČEZ 3 775 nových zaměstnanců.

0/0Digitalizace zákaznických procesů

V roce 2023 jsme digitálně obsluhovali většinu zákazníků ve všech segmentech, podíl digitálních interakcí se zákazníky přesáhl 62 %. Významně rostlo i využití mobilní aplikace a distribučního portálu.

0/0Aktualizace online aplikace „MŮJ ČEZ“

Naší aktualizovanou online aplikaci pro domácnosti „MŮJ ČEZ“ si stáhlo již více než 300 tisíc zákazníků.

Nejlepší energetická řešení a nejlepší zákaznická zkušenost na trhu

Směřování Skupiny ČEZ zahrnuje závazek poskytovat nejlepší energetická řešení a nejvyšší kvalitu zákaznické péče a modernizovat a digitalizovat distribuci a maloobchod v Česku. Do roku 2025 budou všechny naše klíčové zákaznické procesy dostupné on-line. Nabízíme energetická řešení širokému spektru jednotlivců a institucí: zákazníkům z řad domácností, průmyslových podniků, malých a středních firem, obcí, veřejných i soukromých organizací, nemocnic, škol, sportovišť a společností spravujících budovy a areály všeho druhu. Naše energetická řešení přispívají ke snižování spotřeby energie a zlepšují kvalitu života našich zákazníků díky využití moderních technologií pro výrobu elektřiny a tepla, světelného komfortu a mobility.

Modernizace a digitalizace distribuce
Modernizace a digitalizace distribuce

Modernizace a digitalizace distribuce a prodeje v České republice, vývoj komplexních služeb s ohledem na potřeby zákazníka.

Naplňování Energetického a klimatického plánu ČR
Naplňování Energetického a klimatického plánu ČR

Rozvoj energetických služeb při současném plnění Energetického a klimatického plánu ČR.

Dosažení významného postavení na zahraničním energetickém trhu
Dosažení významného postavení na zahraničním energetickém trhu

Rozvoj energetických služeb v zahraničí s cílem získat významné postavení na trzích v Německu, severní Itálii a Polsku.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ byla založena v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice a v roce 2023 oslavila 21 let své existence. Nadace působí po celé republice a za dobu svého působení poskytla 17 045 příspěvků v celkové výši 3,6 mld. Kč.

Smyslem Nadace ČEZ je dosahovat veřejně prospěšných cílů – nadační příspěvky jsou zaměřeny zejména na pomoc potřebným, péči o zdraví, podporu výzkumu a vývoje, vzdělávání, sportovních aktivit, životního prostředí, kultury, ochrany zvířat a jejich zdraví, podporu programů místního rozvoje, podporu požární ochrany, komunitních aktivit a projektů rozvoje občanské společnosti.

V roce 2023 Nadace ČEZ podpořila 1725 veřejně prospěšných projektů částkou 270,97 mil Kč v programech, které reagovaly na aktuální potřeby společnosti.

21 let

Nadace ČEZ je s vámi již 21 let

17 045

Podpořených projektů napříč ČR

3,6 mld. Kč

Přispěla v průběhu své činnosti

270,97 mil. Kč

Výše příspěvku na projekty v ČR za rok 2023

Grantová řízení

Nadace ČEZ každoročně vyhlašuje několik veřejných grantových řízení, která odrážejí aktuální potřeby společnosti.

Podpora regionů
0/0Podpora regionů

Grantové řízení Podpora regionů se zaměřilo na veřejně prospěšné projekty a aktivity, které přispívají ke zlepšení kvality života v obcích v celé České republice, se zaměřením na rozvoj místních komunit.

V roce 2023 jsme podpořili 901 žádostí částkou 167,6 mil. Kč.

Oranžové hřiště
0/0Oranžové hřiště

Grantové řízení Oranžové hřiště podpořilo výstavbu a rekonstrukci dětských hřišť a víceúčelových sportovišť.

V roce 2023 jsme podpořili 42 žádostí částkou 22,4 mil. Kč.

Od roku 2003 bylo podpořeno 715 hřišť za 436,1 mil. Kč.

Oranžový přechod
0/0Oranžový přechod

Grantové řízení Oranžový přechod zvýšil bezpečnost chodců díky osvětlení přechodů pro chodce.

V roce 2023 jsme podpořili 27 žádostí částkou 3,1 mil. Kč.

Od roku 2013 bylo podpořeno 247 projektů za 33,2 mil. Kč.

Stromy
0/0Stromy

Grantové řízení Stromy podpořilo výsadbu stromů, zejména ve městech, obcích a v jejich blízkém okolí. Vznikaly nové aleje, protihlukové a protiprašné stěny, větrolamy, obecní sady, veřejné zahrady a arboreta.

V roce 2023 jsme podpořili 138 žádostí částkou 13,3 mil. Kč.

Od roku 2011 bylo podpořeno 803 projektů částkou 84,5 mil. Kč.

Celkem jsme pomohli vysadit 127 047 stromů.

Neziskovky
0/0Neziskovky

Grantové řízení Neziskovky se zaměřilo na rozvoj a profesionalizaci neziskových organizací poskytujících služby přímé péče v sociální oblasti.

V roce 2023 jsme podpořili 263 žádostí částkou 40 mil. Kč.

Od roku 2020 bylo podpořeno 497 projektů za 59,9 mil. .

Oranžová učebna
0/0Oranžová učebna

Grantové řízení Oranžová učebna pomáhalo zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů poskytováním učebních pomůcek a vybavení školám a vzdělávacím zařízením.

V roce 2023 jsme podpořili 3 žádosti částkou 600 tis. Kč.

Od roku 2010 bylo podpořeno 221 projektů za 23 mil. Kč.

Zaměstnanecké granty
0/0Zaměstnanecké granty

Zaměstnanecké granty finančně podpořily neziskové organizace, v nichž zaměstnanci Skupiny ČEZ působí jako dobrovolníci.

V roce 2023 jsme podpořili 207 žádostí částkou 10 mil. Kč.

Od roku 2013 podpořeno 1 240 projektů za 40 mil. Kč.

Plníme přání
0/0Plníme přání

Díky charitativnímu předvánočnímu projektu Plníme přání byly rozděleny finanční prostředky lidem v obtížné životní situaci, které zaměstnanci sami nominovali. Vybranou částku Nadace ČEZ zdvojnásobila.

Oranžové kolo
0/0Oranžové kolo

Program Oranžové kolo zapojilo veřejnost, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upravených trenažerech – přispěla ve prospěch místních neziskových organizací.

V roce 2023 jsme podpořili 35 žádostí částkou 2 mil. Kč.

Aplikace EPP – Pomáhej pohybem
0/0Aplikace EPP – Pomáhej pohybem

Aplikace pro mobilní telefony EPP – Pomáhej pohybem zaznamenávala pohyb svých uživatelů a generovala body na podporu projektů neziskových organizací, škol a obcí.

V roce 2023 bylo díky aplikaci EPP – Pomáhej pohybem podpořeno 384 projektů částkou 31 466 994 Kč.

Celkem pomáhá pohybem přes 653 000 uživatelů

Grant Krizová pomoc
0/0Grant Krizová pomoc

Grant Krizová pomoc nabízí rychlou finanční podporu v případě živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií nebo jiných podobných mimořádných událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění či k odstranění negativních následků.

V roce 2023 jsme podpořili 5 organizací za 1 140 000 Kč.

Zaměstnanci pomáhají - Turecko a Sýrie
0/0Zaměstnanci pomáhají - Turecko a Sýrie

Na pomoc oblastem postiženým zemětřesením v Turecku a Sýrii byla rovněž vyhlášena zaměstnanecká sbírka Zaměstnanci pomáhají – Turecko a Sýrie.

Do sbírky se zapojilo 704 zaměstnanců, kteří věnovali částku 1 374 793 Kč, tu Nadace ČEZ navýšila na 2 757 586 Kč.

0/0Pomocná ruka zaměstnancům

I v roce 2023 dále pokračovalo grantové řízení Pomocná ruka zaměstnancům, které je zaměřeno na podporu zaměstnanců, kteří se ocitli v těžké životní situaci kvůli pracovnímu úrazu vzniklému při výkonu jejich zaměstnání ve Skupině ČEZ.

Sociální závazek

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost.

Český strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. V roce 2015 státy přijaly Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj a jejích 17 cílů udržitelného rozvoje.

SDGs
icon

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) jsou výzvou k akci v rámci všech zemí – chudých, bohatých či se středními příjmy – k podpoře prosperity a zároveň k ochraně planety. Tyto země si uvědomují, že ukončení chudoby musí jít ruku v ruce s budováním strategií, které podporují hospodářský růst a řeší řadu sociálních potřeb, včetně vzdělávání, zdraví, sociální ochrany a pracovních příležitostí, a zároveň bojují proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Hlavní SDGs
Důstojná práce a ekonomický růst
Důstojná práce a ekonomický růst
Důstojná práce a ekonomický růst

Udržitelný hospodářský růst pozitivně ovlivňuje celý svět. Cílem je podpora trvalého, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a důstojné práce pro všechny. Musíme chránit pracovní práva a podporovat bezpečné pracovní prostředí pro všechny pracovníky. Musíme přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce a ukončení moderního otroctví a dětské práce. Poskytujeme konkurenceschopné odměňování s ohledem na genderovou neutralitu a zásadu stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. V závislosti na výkonnosti společnosti, týmu i jednotlivců každoročně odpovídajícím způsobem upravujeme mzdy.

Méně nerovností
Méně nerovností
Méně nerovností

Skupina ČEZ byla vždy dobrým korporátním občanem. Věříme, že poskytování rovných příležitostí, podpora rozmanitosti a inkluze je přirozeným způsobem inovativního a udržitelného podnikání. Důrazně prosazujeme diverzitu, rovné příležitosti a respektující pracovní prostředí. Naše strategie překonávání nerovností je popsána v Etickém kodexu. Zároveň se snažíme pěstovat dobré vztahy s komunitami jako základ dlouhodobě udržitelného rozvoje. V prosinci 2021 představenstvo ČEZ, a. s., přijalo Politiku diverzity a inkluze, která je závazná pro všechny společnosti Skupiny ČEZ. Politika slouží k ochraně zranitelných skupin zaměstnanců a k poskytování příležitostí těmto skupinám. Zahrnuje opatření ke zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance starší 50 let, zaměstnance se zdravotním postižením, rodiče malých dětí, LGBT+ a neformálně pečující osoby.

Ostatní SDGs
 • Konec chudoby

  Konec chudoby

  Dekarbonizace a odchod od uhlí ovlivní naše zaměstnance a regiony, ve kterých podnikáme – jinými slovy, E ovlivňuje S. Zároveň nezapomínáme na zranitelné zákazníky jako jsou lidé se zdravotním postižením. V rámci našeho podnikání musíme minimalizovat negativní dopady na nejzranitelnější skupiny, a to vyžaduje silné G.

 • Konec hladu

  Konec hladu

  Ve Skupině ČEZ přispíváme k plnění kritérií SDG 2 především dvěma způsoby: prostřednictvím Nadace ČEZ a poskytováním rozsáhlých pracovních příležitostí a spravedlivých pracovních podmínek. Nadace ČEZ aktivně podporuje projekty zaměřené na výživu a boje proti hladu. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi a sociálními podniky, které se starají o lidi v nouzi.

 • Zdraví a kvalitní život

  Zdraví a kvalitní život

  Ve Skupině ČEZ je představenstvo ČEZ, a. s., odpovědné za Politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí a za Politiku hospodaření s energií. Tyto politiky upřednostňují Systém environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001 a Systém hospodaření s energií podle normy ISO 50001.Jako odpovědná firma podporuje Skupina ČEZ projekty v různých oblastech, mimo jiné v oblasti vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče.

 • Kvalitní vzdělání

  Kvalitní vzdělání

  Úzce spolupracujeme se školami a univerzitami a pořádáme různé akce, programy a stáže pro žáky, studenty a učitele. Pro studenty technických vysokých škol pořádáme Letní univerzitu, aby se mohli dozvědět více o práci v jaderné elektrárně a případně získat stipendium a nastartovat svou kariéru ve Skupině ČEZ. K účasti vybízíme zejména ženy. Jsme hrdí na náš vzdělávací program Svět energie, který má 30letou historii v oblasti podpory technického vzdělávání.

Politiky

Jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti, kterou tato role přináší. Naše vedení proto klade důraz na etické zásady jak při veškerém jednání zaměstnanců, tak i v rámci dodavatelského řetězce. Prostřednictvím řádně nastavené obchodní etiky a vztahů se snažíme posilovat důvěru akcionářů i dalších zainteresovaných stran.