Skip to Content

Vztahy s komunitami

GRI 3-3, 203-1, 203-2, 413-1, 413-2 / SDG 17

Jak deklarujeme v naší strategii VIZE 2030 – Čistá Energie Zítřka, Skupina ČEZ se zavazuje být zodpovědným korporátním občanem. Cílem Skupiny ČEZ v oblasti vztahů s veřejností je pěstovat dobré vztahy s komunitami.

Korporátní odpovědnost

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou se svými provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty v různých oblastech, včetně (ale nejen) sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče. Máme významný ekonomický (přímý i nepřímý) dopad na rozvoj místních komunit a regionů ČR. Jsme významným zaměstnavatelem a vytváříme pracovní příležitosti i v dodavatelském řetězci.

Skupina ČEZ prosazuje transparentní a otevřenou komunikaci o svých aktivitách a činnostech, stavu distribuční sítě a investicích s dopadem na místní komunity. V průběhu roku jsou organizována setkání zástupců Skupiny ČEZ se členy místních samospráv, nevládních organizací, obcí a místních komunit s cílem poskytnout komplexní informace.

Vedení Skupiny ČEZ také pravidelně komunikuje se zaměstnanci a informuje je o činnosti, vývoji a směřování společnosti. Zaměstnanci mají přístup k informacím on-line, v newsletterech, prostřednictvím on-line rozhovorů s vedením společnosti, ve firemním časopise a dalšími kanály.

Vedení Skupiny ČEZ také otevřeně komunikuje s odborovými organizacemi o svých záměrech, finančních výsledcích společnosti a dalších záležitostech týkajících se zaměstnanců. Hlavní společnosti Skupiny ČEZ mají uzavřeny kolektivní smlouvy, které upravují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. Jejich komplexní přístup k dárcovským aktivitám je pravidelně oceňován nezávislou porotou (žebříček TOP Odpovědná firma, Fórum dárců). V roce 2022 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 368,2 mil. Kč, z toho 252,9 mil. Kč bylo věnováno Nadaci ČEZ a 115,3 mil. Kč bylo darováno přímo. Kromě přímých finančních darů podporuje Skupina ČEZ obce, místní komunity a neziskové organizace i prostřednictvím nefinančních darů.

Do firemního dárcovství se zapojují i zaměstnanci, kteří doporučují, komu by měla být pomoc určena, a sami poskytují finanční dary. V roce 2022 se uskutečnily dvě zaměstnanecké sbírky. Během prvního týdne po ruské invazi na Ukrajinu uspořádala společnost ČEZ, a.s., velkou sbírku mezi zaměstnanci. Darovanou částku (7,3 milionu Kč) následně Nadace ČEZ zdvojnásobila na celkových 14,6 milionu Kč. Dar byl rozdělen respektovaným neziskovým organizacím, které provádějí humanitární pomoc přímo na Ukrajině nebo se starají o uprchlíky přicházející do České republiky (např. pro Český červený kříž, UNICEF, Lékaři bez hranic, Česká federace potravinových bank a další).

Tradiční podzimní sbírková kampaň Plníme přání vynesla mezi zaměstnanci Skupiny ČEZ více než 3,4 mil. korun pro lidi v obtížných životních situacích, především pro lidi s nějakým druhem postižení, nevyléčitelnou nemocí, fyzickým či mentálním handicapem. Nadace ČEZ opět zdvojnásobila částku vybranou zaměstnanci na celkových 7,5 mil. korun. V roce 2022 probíhala sbírková kampaň Plníme přání již pošestnácté a celková částka vybraná v kampani a mimořádných příspěvcích od jejího založení překročila 70 mil. Kč.

Nadace ČEZ provozuje také oblíbenou mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, která funguje zároveň jako sportovní tracker a charitativní aplikace. Motivuje širokou veřejnost k pohybovým aktivitám (na výběr jsou aktivity pro všechny věkové skupiny i pro handicapované) a také se přímo podílí na výběru projektů, které by měly být finančně podpořeny. Za více než sedm let existence si aplikace získala přes 600 tis. uživatelů a rozdělila více než 177 mil. Kč. V roce 2022 aplikace rozdělila 26,63 milionu Kč mezi 356 neziskových organizací.

Program firemního dobrovolnictví Čas pro dobrou věc je každoročně vyhlašován ve všech krajích České republiky. Kolektivní smlouva zaručuje, že každý zaměstnanec může na dobrovolnickou činnost využít dva pracovní dny placeného volna ročně. Za 15 let od zahájení dobrovolnického programu se více než 8 600 zaměstnanců zúčastnilo přibližně 1 187 akcí. Dobrovolnické aktivity lze vykonávat jak individuálně, tak ve větší skupině. Společnost podporuje také teambuildingy formou dobrovolnické činnosti. Všechny neziskové organizace zapojené do dobrovolnického programu dostávají od Skupiny ČEZ příspěvek na pokrytí nákladů na zajištění pracovních pomůcek a občerstvení pro dobrovolníky.

Zaměstnanci skupiny Severočeské doly jsou zapojeni do projektu Firemní dobrovolnictví, prostřednictvím něhož společnost pomáhá vybraným obcím dotčeným důlní činností na dolech Bílina a Tušimice. V roce 2022 se zde 22 zaměstnanců zúčastnilo 3 akcí firemního dobrovolnictví.

Přehled oblastí podporovaných v dobrovolnickém programu za rok 2022 s příslušnými počty dobrovolníků
Ekologie, zvířata a životní prostředí 540
Sociální a zdravotní 210
Rozvoj lokalit a komunit, kulturní dědictví 93
Děti a mládež 66
Starší osoby 16
Vzdělání a výzkum 6

Mezi filantropickými aktivitami Skupiny ČEZ mají dlouhodobé zastoupení různé akce a aktivity. Patří mezi ně zaměstnanecké granty, snídaně a trhy chráněných dílen pořádané pro zaměstnance, charitativní sbírka oblečení „Průvan v šatníku“ a recyklace mobilních telefonů na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením.

Zaměstnanecké granty jsou určeny na podporu neziskových organizací, v nichž se zaměstnanci ve svém volném čase přímo angažují. V uplynulých 11 letech bylo podpořeno 1 032 projektů celkovou částkou 30,3 mil. Kč.

Snídaně pro zaměstnance a velikonoční i vánoční trhy zahrnují prodej výrobků, potravin a občerstvení připravených lidmi se znevýhodněním a v chráněných dílnách. V roce 2022 zaměstnanci přispěli na těchto akcích částkou více než 1 mil. Kč.

Od roku 2017 pořádá ČEZ pravidelně na několika místech v České republice charitativní sbírku oblečení, obuvi a doplňků s názvem Průvan v šatníku. V roce 2022 zaměstnanci darovali téměř 2 249 kg oblečení a obuvi, které byly následně rozděleny regionálním charitám a oděvním bankám. Od roku 2017 se celkem nasbíralo přes 11 226 kg oblečení.

V roce 2022 proběhl ve spolupráci s iniciativou Remobil také pravidelný sběr starých, nepoužívaných nebo nefunkčních mobilních telefonů mezi zaměstnanci. Tato akce podporuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením a propaguje recyklaci, opětovné použití a ochranu životního prostředí. V roce 2022 zaměstnanci darovali 447 přístrojů. V uplynulých třech letech se podařilo shromáždit téměř 1 500 zařízení, což se rovná úspoře 2 359 kg CO2 a více než 44 tis. litrů vody.

Společnosti napříč Skupinou ČEZ uspořádaly řadu charitativních sbírek materiální pomoci (oblečení, obuv, hygienické potřeby, dětská výživa, vybavení domácností, drobné spotřebiče, vzdělávací pomůcky pro děti, notebooky a další) na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Některé společnosti ze Skupiny ČEZ pomohly s ubytováním a jeho nezbytným vybavením pro uprchlíky zasažené ruskou invazí na Ukrajinu.

Přibližně 30 důležitých energetických zařízení, která již nejsou v rámci Skupiny ČEZ využitelná, jsme darovali na Ukrajinu. Zařízení pro obnovu energetické infrastruktury věnovaly například Jaderná elektrárna Temelín, elektrárny Prunéřov a Dětmarovice, teplárna Energotrans Mělník nebo ČEZ Distribuce.

Podporujeme zdravotnická zařízení: ČEZ Distribuce věnovala prostředky specializované jednotce JIP Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (vybavení boxu Burn ICU Recovery Room); podporu získaly i komunitní ekoprojekty (Belectric Israel – založení zahrady pro nové izraelské obyvatele z Etiopie). Kolegové z ÚJV Řež poskytují prostory konferenčního centra pro akce pořádané místními komunitami a municipalitami.

Skupina ČEZ provozuje 9 informačních center, která nabízejí širokou škálu exkurzí a interaktivních aktivit. Návštěvnost v roce 2022 činila více než 200 tis. osob. Jednou z nejzajímavějších částí exkurzí je pohled na elektrárenské technologie zblízka. V roce 2022 byla v rámci projektu ReakTour spuštěna zcela nová speciální virtuální prohlídka jaderné elektrárny Dukovany využitím brýlí pro virtuální realitu (VR). Jedná se o druhou VR prohlídku v pořadí – první ReakTour je od listopadu 2021 k dispozici v místním informačním centru Jaderné elektrárny Temelín. VR headsety umožňují komukoliv z místních komunit navštívit nejstřeženější prostory českých jaderných elektráren včetně samotného jaderného reaktoru.

Pro velkou oblibu v roce 2022 pokračovaly i další on-line exkurze s názvem Virtuálně v elektrárně. Exkurze byly zdarma dostupné prostřednictvím MS Teams jak pro školy jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, tak pro veřejnost se zájmem o energetická témata. Projekt byl zahájen již v roce 2020 v době přísných pandemických omezení, kvůli kterým byla naše informační centra většinu času uzavřená. Protože popularita projektu předčila původní očekávání – do prosince 2022 se ho zúčastnilo více než 85 tis. žáků a studentů středních škol, ČEZ, a. s. jej školám nabízí i nadále. Účastníci se virtuálně projdou po jednotlivých českých jaderných elektrárnách a vnitřních strukturách vodních, větrných a fotovoltaických elektráren.

V roce 2022 přibyl do programu nový typ exkurze zaměřený na distribuci elektřiny. Další on-line exkurze jsou plánovány i pro následující školní rok.

V roce 2022 byly společnosti Skupiny ČEZ oceněny za udržitelné podnikání, společenskou odpovědnost a řízení zaměstnanců v následujících soutěžích:

 • Sodexo Zaměstnavatel roku 2022 (v kategorii Velká firma s více než 5 tis. zaměstnanci): 1. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s.
 • Sodexo Zaměstnavatel desetiletí 2022 (v kategorii Velká firma s více než 5 tis. zaměstnanci): 4. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s.
 • TOP Odpovědná firma (v kategorii Velká firma a v kategorii Reporting): Zařazení mateřské společnosti ČEZ, a. s., mezi lídry (ocenění uděluje platforma Byznys pro společnost).
 • Skupina ČEZ uspěla také v průzkumu TOP zaměstnavatel 2022, který probíhal mezi studenty vysokých škol a v němž se umístila na 1. místě ve 3 kategoriích: v kategorii Energetika, plynárenství a petrochemie, v kategorii Technik a v kategorii Jasná volba.
 • Nejdůvěryhodnější dodavatel energií 2022 v soutěži Nejdůvěryhodnější značky ČR (titul drží od roku 2016).
 • Summit dárců 2022 pořádaný Fórem dárců: 1. místo pro Nadaci ČEZ v kategorii Výroční zpráva a 2. místo pro Nadaci ČEZ v kategorii Zaměstnanecký fundraiser
 • Národní cena ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2022: 3. místo pro ČEZ, a. s., v kategorii Soukromý sektor.
 • CZECH TOP 100, 3. místo v kategorii 100 nejvýznamnějších českých firem 2021 pro ČEZ, a. s. (vyhlašuje se v průběhu roku 2022).
 • Českých 100 nejlepších 2022, 1. místo pro ČEZ, a. s.
 • TOP 10 velkých firem (srovnání firem podle ESG ratingu v rámci Cen SDGs, udělují Asociace společenské odpovědnosti a Vysoká škola ekonomická v Praze).
 • Podnik podporující zdraví (ocenění pro podniky podporující zdraví na pracovišti a nad rámec zákona nadstandardně pečující o zdraví svých zaměstnanců, uděluje Státní zdravotní ústav).
Lidská práva

GRI 2-27, 3-3, 406-1, 408-1, 409-1, 411-1

Skupina ČEZ se zavazuje respektovat a dodržovat lidská práva při všech svých činnostech a podnikatelských aktivitách. Skupina ČEZ dodržuje všechny příslušné právní požadavky a povinnosti a v rámci svých činností a dodavatelského řetězce přísně zakazuje jakoukoli formu zneužívání, tělesných trestů, obchodování s lidmi, otroctví, nucené a dětské práce. Závazek Skupiny ČEZ k firemní odpovědnosti a etickému chování odráží platnou a účinnou národní legislativu, předpisy EU, mezinárodní smlouvy a regulační pravidla. Kromě toho jsou do firemní kultury a chování začleněna doporučení a postupy odborných organizací a osvědčené postupy.

Stejný respekt k lidským právům je vyžadován i v dodavatelském řetězci – dodavatelé Skupiny ČEZ jsou povinni zachovávat stejnou úroveň integrity, jakou Skupina ČEZ vyžaduje od vlastních společností a zaměstnanců, a to i ve vztahu ke třetím stranám. Dodavatelé Skupiny ČEZ jsou povinni podepsat a dodržovat závazek etického chování, který zahrnuje zásady chování týkající se lidských práv, pracovních postupů, ochrany lidí a životního prostředí, boje proti korupci a praní špinavých peněz. Skupina ČEZ si vyhrazuje právo sledovat a ověřovat, zda dodavatel dodržuje pravidla stanovená v závazku. Za tímto účelem pravidelně provádíme audity v našem dodavatelském řetězci.

Skupina ČEZ se účastní iniciativy UN Global Compact a dodržuje a respektuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, Úmluvu OSN o právech dítěte a základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP). První sdělení o pokroku Skupiny ČEZ v rámci iniciativy UN Global Compact bude předloženo v roce 2023.

Skupina ČEZ vytváří podmínky, které umožňují každému plně rozvinout svůj potenciál. Respektujeme a oceňujeme rozdíly mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, gender, rasu, etnický původ, fyzické schopnosti, zdravotní způsobilost, sexuální orientaci, vzdělání, sociální postavení, náboženství, politickou příslušnost, členství v odborech a další odlišnosti. Odmítáme jakoukoli diskriminaci. Tato zásada je definována v naší politice diverzity a inkluze.

Historicky Česká republika nikdy nebyla koloniální mocností a nikdy nedobývalo ani neosidlovalo oblasti obývané původními obyvateli. Ačkoli neexistuje žádná oficiální definice pojmu domorodé obyvatelstvo, uznáváme přístup OSN, který je založen na základním kritériu sebeidentifikace. Tento přístup zohledňuje i několik dalších faktorů, jako je silná vazba na území a okolní přírodní zdroje, odlišný sociální, ekonomický nebo politický systém, odlišný jazyk, kultura a víra a nedominantní postavení ve společnosti. Vzhledem k tomu, že Skupina ČEZ nepůsobí na územích s původním obyvatelstvem, nemáme politiku pro původní obyvatelstvo. Uznáváme však práva autochtonních etnik, jako jsou Kašubové, Mazuři, Varmijci a Slezané.