Skip to Content

Vztahy s komunitami

GRI 3–3, 203–1, 203–2, 413–1, 413–2 / SDG 17

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou se svými provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty vrůzných oblastech – sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, rozvoji místní infrastruktury a zdravotní péče. Máme významný ekonomický dopad na rozvoj místních komunit a regionů ČR. Jsme významným zaměstnavatelem a vytváříme pracovní příležitosti i v dodavatelském řetězci. 

Korporátní odpovědnost

Skupina ČEZ si uvědomuje svou sociální, environmentální a finanční odpovědnost spojenou se svými provozy a obchodními aktivitami na evropském trhu. Naším cílem je být zodpovědným korporátním občanem a dobrým sousedem, který se aktivně a důsledně podílí na podpoře a rozvoji komunitního života. Skupina ČEZ podporuje projekty v různých oblastech, včetně (ale nejen) sociální péče, vzdělávání, kultury, sportu, ochrany životního prostředí, zlepšování místní infrastruktury a zdravotní péče. Máme významný ekonomický (přímý i nepřímý) dopad na rozvoj místních komunit a regionů ČR. Jsme významným zaměstnavatelem a vytváříme pracovní příležitosti i v dodavatelském řetězci.

Monitorujeme sociální a environmentální dopady naší činnosti v lokalitách, kde působíme. Dopady naší činnosti zveřejňujeme dle platné legislativy. Sociální dopady transparentně komunikujeme s místními stakeholdery ve všech oblastech našeho podnikání. V lokalitách, kde působíme, zakládáme pracovní skupiny s místními stakeholdery ze všech oblastí k diskuzi dopadů naší činnosti. Pro komunikaci s komunitami máme veřejně dostupnou Politiku vztahů s komunitami, za jejíž plnění zodpovídá ředitel útvaru Public Affairs Skupiny ČEZ, podřízený přímo generálnímu řediteli společnosti. Je postavena na těchto principech: vztahy s komunitami jsou součástí odpovědného podnikání; vztahy s komunitami považujeme za nástroj získávání zpětné vazby; usilujeme o oboustranně přínosné soužití komunit se Skupinou ČEZ v území na základě otevřené komunikace; s komunitami jednáme transparentně, komunity mají k dispozici soubor komunikačních kanálů s garantovanou dobou reakce. 

Skupina ČEZ prosazuje transparentní a otevřenou komunikaci o svých aktivitách a činnostech, stavu distribuční sítě a investicích s dopadem na místní komunity. V průběhu roku jsou organizována setkání zástupců Skupiny ČEZ se členy místních samospráv, nevládních a neziskových organizací, obcí a místních komunit s cílem poskytnout komplexní informace a řešit s tím související otázky a vznesené podněty.  

Vedení Skupiny ČEZ také pravidelně komunikuje se zaměstnanci a informuje je o činnosti, vývoji a směřování společnosti. Zaměstnanci mají přístup k informacím on–line, v newsletterech, prostřednictvím on–line rozhovorů s vedením společnosti, ve firemním časopisu a v dalších kanálech.  

Vedení Skupiny ČEZ také otevřeně komunikuje s odborovými organizacemi o svých záměrech, finančních výsledcích a dalších záležitostech týkajících se zaměstnanců. Hlavní společnosti Skupiny ČEZ mají uzavřené kolektivní smlouvy, které upravují vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. 

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. Jejich komplexní přístup k dárcovským aktivitám je pravidelně oceňován nezávislou porotou (žebříček TOP Odpovědná firma, Fórum dárců). V roce 2023 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 499,0 mil. Kč, z toho 358,8 mil. Kč bylo věnováno Nadaci ČEZ a 140,2 mil. Kč bylo darováno přímo. Kromě přímých finančních darů podporuje Skupina ČEZ obce, místní komunity a neziskové organizace i prostřednictvím nefinančních darů.  

Do firemního dárcovství se zapojují i zaměstnanci. V roce 2023 se uskutečnily dvě zaměstnanecké sbírky. V únoru proběhla mimořádná sbírka na pomoc obětem ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii. Zaměstnanci přispěli částkou 1,4 mil. Kč, které Nadace ČEZ zdvojnásobila na 2,75 mil. Kč a navýšila o 8 tis. Kč nevyčerpaných z minulých let. Nadace ČEZ také ihned po zemětřesení ve zrychleném schvalovacím řízení uvolnila jeden milion korun pro organizaci ADRA, které byly využity na pomoc lidem na místě – dodání dek, spacáků, zimního oblečení, jídla, pitné vody a zajištění náhradního přechodného ubytování.  

V tradiční podzimní sbírkové kampani Plníme přání – myslíme na druhé, která se zaměřila na pomoc 131 dětem a dospělým, kterým osud nepřál, darovali zaměstnanci rekordních 4,7 mil. Kč. Nadace ČEZ tuto částku zdvojnásobila na 9,4 mil. Kč a navýšila o 45 816 Kč nevyčerpaných z minulého roku. Specifikem této sbírky je, že příjemce nominují sami zaměstnanci. V roce 2023 probíhala sbírková kampaň Plníme přání již posedmnácté a celková částka vybraná v kampani a mimořádných sbírkách od jejího založení překročila 82 mil. Kč. 

Nadace ČEZ provozuje také mobilní aplikaci EPP – Pomáhej pohybem, která funguje jako sportovní tracker a zároveň jako charitativní aplikace. Motivuje tak širokou veřejnost k pohybovým aktivitám (na výběr jsou aktivity pro všechny věkové skupiny i pro handicapované) a také ji přímo zapojuje do výběru projektů, které mohou být finančně podpořeny. Za více než osm let existence si aplikace získala přes 653 tis. uživatelů. Díky jejich sportovním aktivitám mohla Nadace ČEZ v roce 2023 rozdělit 31,5 mil. Kč mezi 384 neziskových organizací. 

Program firemního dobrovolnictví Čas pro dobrou věc je každoročně vyhlašován ve všech krajích České republiky. Kolektivní smlouva zaručuje, že každý zaměstnanec může na dobrovolnickou činnost využít dva pracovní dny placeného volna v kalendářním roce. Za 16 let od zahájení dobrovolnického programu se více než 9 600 zaměstnanců zúčastnilo přibližně 1 345 akcí. Dobrovolnické aktivity lze vykonávat jak individuálně, tak ve větší skupině. Společnost podporuje také teambuildingy formou dobrovolnické činnosti. Všechny neziskové organizace zapojené do dobrovolnického programu mají možnost získat od Skupiny ČEZ příspěvek na pokrytí nákladů na zajištění pracovních pomůcek a občerstvení pro dobrovolníky.

Přehled oblastí v dobrovolnickém programu za rok 2023 s příslušnými počty dobrovolníků
Ekologie, zvířata a životní prostředí 595
Sociální a zdravotní 182
Rozvoj lokalit a komunit, kulturní dědictví 156
Děti a mládež 43
Starší osoby 25
Vzdělání a výzkum 16

V roce 2023 věnovali zaměstnanci celkem 7 620 hodin na dobrovolnickou činnost v rámci firemního dobrovolnictví.

Mezi dalšími filantropickými aktivitami Skupiny ČEZ mají dlouhodobé zastoupení zaměstnanecké granty, snídaně a trhy chráněných dílen pořádané pro zaměstnance, charitativní sbírka oblečení a recyklace mobilních telefonů na podporu zaměstnání osob se zdravotním postižením. 

Snídaně pro zaměstnance, velikonoční i vánoční trhy zahrnují prodej výrobků a občerstvení ze sociálních podniků, které zaměstnávají osoby se znevýhodněním a dále z chráněných dílen. V roce 2023 zaměstnanci přispěli na těchto akcích částkou více než 1,3 mil. Kč.  

Od roku 2017 pořádá Skupina ČEZ pravidelně na několika místech ve svých provozech v České republice charitativní sbírku oblečení, obuvi a doplňků s názvem Průvan v šatníku. V roce 2023 zaměstnanci darovali rekordních téměř 3 214 kg oblečení a obuvi, které byly následně rozděleny regionálním charitám a oděvním bankám. Od roku 2017 se celkem nasbíralo přes 14 440 kg oblečení. V květnu 2023 se zaměstnanci v Praze mohli nově zapojit do SWAP—výměnné akce oblečení a věcí do domácnosti. V rámci akce zároveň proběhla edukativní přednáška na téma cirkulární ekonomiky a odpovědného nakupování s názvem Jak spotřebovávat chytře. 

Společnost ČEZ věnovala v listopadu 2023 ukrajinským školám v Chersonské, Čerkaské, Černihivské a Černivecké oblasti 127 pracovních notebooků, které nastřádala v rámci pravidelné obměny zařízení. Všechny notebooky prošly důkladnou kontrolou a jsou schopné dobře sloužit dalších několik let. Notebooky převzal na ambasádě ukrajinský chargé d'affaires Vitalij Usatyj, do škol je dopraví zástupci Nadačního fondu Pomoc Ukrajině. 

Zaměstnanci v Praze se nově zapojili do sbírky Český den proti rakovině, kdy zakoupením květu žlutého měsíčku lékařského mohli podpořit boj proti rakovině. 

Zaměstnanci v elektrárnách Temelín a Dukovany se opět zapojili do Tříkrálové sbírky, jejíž finanční výtěžek putuje lidem v těžké životní situaci. 

Podporujeme zdravotnická zařízení: ČEZ Distribuce věnovala Fakultní Thomayerově nemocnici dva užitkové vozy; ÚJV Řež poskytuje prostory konferenčního centra pro akce pořádané místními komunitami a municipalitami a zároveň sama pořádá osvětové a kulturní akce pro veřejnost. 

Od roku 2019 mohou zaměstnanci v Praze darovat krev přímo na pracovišti. Spolupracujeme s výjezdovým týmem Ústřední vojenské nemocnice a ročně realizujeme 3–4 termíny odběrů krve. Od roku 2019 si již zdravotníci Ústřední vojenské nemocnice odvezli přes 230 litrů krve. 

Skupina ČEZ provozuje 9 informačních center, která nabízejí širokou škálu exkurzí a interaktivních aktivit. Návštěvnost v roce 2023 činila téměř 281 tis. osob. Jednou z nejzajímavějších částí exkurzí je vždy pohled na technologie našich elektráren zblízka. Proto pro zájemce o energetiku připravujeme kromě standardní nabídky i speciální prohlídky našich provozů, které jsou běžně nepřístupné. Mezi ně se v tomto roce dostaly například vodní elektrárny Lipno, Les Království nebo Střekov. Kromě nich se mohli návštěvníci zúčastnit také velmi oblíbených prázdninových prohlídek areálem našich jaderných elektráren Temelín a Dukovany. 

Jaderné elektrárny si však zblízka může prohlédnout kdokoli, kdo navštíví naše „jaderná“ infocentra. Tam návštěvníky pomocí brýlí pro virtuální realitu přeneseme do nejstřeženějších prostor v České republice, a to i přímo k reaktoru – ReakTour. Tuto zkušenost v infocentrech vyzkoušelo téměř 90 tisíc lidí a další tisíce na tematických veletrzích a konferencích. 

Pro velkou oblibu v roce 2023 pokračovaly i další on–line exkurze s názvem Virtuálně v elektrárně. Prohlídky jsou zdarma a probíhají prostřednictvím MS Teams. Cílovou skupinu tvoří zejména školy, které je absolvují jako doplněk výuky přírodovědných předmětů, ale přihlásit se může i široká veřejnost. Projekt byl zahájen již v roce 2020 v době pandemických omezení. Popularita projektu předčila původní očekávání – do prosince 2023 se ho zúčastnilo více než 120 tis. žáků a studentů středních škol, ČEZ jej proto školám nabízí i nadále. Účastníci se virtuálně projdou po českých jaderných elektrárnách a vnitřních strukturách vodních, větrných či fotovoltaických elektráren a mohou se dozvědět více také o distribuci elektřiny. V roce 2023 přibyla do programu nová exkurze zaměřená na vodní elektrárnu Dlouhé stráně a další rozšíření oblíbeného projektu jsou již nyní v přípravě. 

V roce 2023 byly společnosti Skupiny ČEZ oceněny za udržitelné podnikání, společenskou odpovědnost a řízení zaměstnanců v následujících vybraných soutěžích v ČR i v zahraničí. 

Česká ocenění: 

 • ESG rating 2023 (v kategorii Velká firma): 1. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje Asociace společenské odpovědnosti, která sestavuje žebříček ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze). 
 • TOP Odpovědná firma (v kategorii Reporting): 1. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje platforma Byznys pro společnost). 
 • TOP Odpovědná firma (v kategorii Velká firma): Zařazení mateřské společnosti ČEZ, a. s., mezi lídry (ocenění uděluje platforma Byznys pro společnost). 
 • TOP Odpovědná firma (v projektové kategorii Inovace): 3. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje platforma Byznys pro společnost). 
 • TOP Odpovědná firma (v projektové kategorii Diverzita a inkluze): Speciální ocenění poroty pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje Byznys pro společnost). 
 • Národní cena kvality ČR 2023: 2. místo pro ČEZ, a. s. (divize Jaderná energetika), v kategorii Soukromý sektor (ocenění uděluje Rada kvality ČR). 
 • Žebříček udržitelnosti 2023 (v kategorii Strategie): 2. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje Svaz průmyslu a dopravy ČR a Týdeník Ekonom). 
 • Sustainability star 2023 (v kategorii Udržitelné projekty roku): 2. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje vědecká rada a organizátoři Czech & Slovak Sustainability Summit 2023). 
 • Cena diverzity 2023 Severské obchodní komory – bodoval projekt Počítáme s Vámi útvaru Diverzita a inkluze. 
 • TOP Zaměstnavatelé 2023, průzkum probíhal mezi studenty vysokých škol. Skupina ČEZ se počtvrté za sebou umístila na 1. místě ve 3 kategoriích: v kategorii Energetika, plynárenství a petrochemie, v kategorii Technik a v kategorii Jasná volba. 
 • Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 (v kategorii Velká firma s více než 5 tis. zaměstnanci): 1. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. 
 • Sodexo Zaměstnavatel roku 2023 (v kategorii Velká firma do 5 tis. zaměstnanců): 5. místo pro dceřinou společnost ČEZ Distribuce, a. s. 
 • Nejdůvěryhodnější dodavatel energií 2023 v soutěži Nejdůvěryhodnější značky ČR (Skupina ČEZ drží titul od roku 2016). 
 • Summit dárců 2023 pořádaný Fórem dárců: 2. místo pro Nadaci ČEZ v kategorii Výroční zpráva. 
 • Českých 100 nejlepších 2023 pořádaných společností Comenius: 1. místo pro ČEZ, a. s. 
 • Podnik podporující zdraví (ocenění pro podniky podporující zdraví na pracovišti a nad rámec zákona nadstandardně pečující o zdraví svých zaměstnanců, uděluje Státní zdravotní ústav). 
 • Internet Effectiveness Award 2023: 2. místo za projekt Data knihovna. 
 • Česko budoucnosti 2023: 1. místo ve 2 kategoriích: CEO roku a HR ředitel/ka roku. 

Zahraniční ocenění: 

 • Reuters Responsible Business Awards 2023 (v kategorii Reporting a transparentnost): Vítězství pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje agentura Reuters). 
 • Environmental Finance Company Awards 2023 (v kategorii Nejlepší reporting udržitelnosti v regionu EMEA): 1. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje odborný portál Environmental Finance). 
 • Environmental Finance Company Awards 2023 (v kategorii Lídr udržitelnosti roku): 1. místo pro mateřskou společnost ČEZ, a. s. (ocenění uděluje odborný portál Environmental Finance). 
 • Women in Governance, Risk and Compliance Awards 2023 (v kategorii Chief Sustainability Officer of the year): vítězství (ocenění uděluje Světové fórum GRC). 
Lidská práva

GRI 2–27, 3–3, 406–1, 408–1, 409–1, 411–1

Skupina ČEZ se zavazuje respektovat a dodržovat lidská práva při všech svých činnostech a podnikatelských aktivitách. Skupina ČEZ dodržuje všechny příslušné právní požadavky a povinnosti a v rámci svých činností přísně zakazuje jakoukoli formu zneužívání, tělesných trestů, obchodování s lidmi, otroctví, nucené a dětské práce. Závazek Skupiny ČEZ ke korporátní odpovědnosti a etickému chování odráží platnou a účinnou národní i EU legislativu, předpisy EU, mezinárodní smlouvy a regulační pravidla. Kromě toho jsou do podnikové kultury a chování začleněna doporučení a postupy organizací sdružujících odborníky, včetně osvědčených postupů. 

Stejný respekt k lidským právům je vyžadován i v dodavatelském řetězci – dodavatelé Skupiny ČEZ jsou povinni zachovávat stejnou úroveň integrity, jakou Skupina ČEZ vyžaduje od vlastních společností a zaměstnanců, a to i ve vztahu ke třetím stranám. Dodavatelé Skupiny ČEZ jsou povinni podepsat a dodržovat závazek etického chování, který zahrnuje zásady chování týkající se lidských práv, pracovních postupů, ochrany osob a životního prostředí, boje proti korupci a praní špinavých peněz. Skupina ČEZ si vyhrazuje právo sledovat a ověřovat, zda dodavatelé dodržují pravidla stanovená ve výše uvedeném závazku. Za tímto účelem Skupina ČEZ pravidelně provádí audity ve svém dodavatelském řetězci. 

Skupina ČEZ vnímá systém náležité péče v oblasti lidských práv jako průběžný proces, jehož cílem je identifikovat a řídit rizika a dopady spojené s prováděním všech fází její činnosti (plánování, výstavba, provoz, údržba a ukončení provozu zařízení v odvětví elektřiny a energetiky) s ohledem na geografický a sociální kontext a charakteristiky jejího dodavatelského řetězce. 

Skupina ČEZ se účastní iniciativy UN Global Compact a dodržuje a respektuje Všeobecnou deklaraci lidských práv, Úmluvu OSN o právech dítěte a základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP). První informace o pokroku Skupiny ČEZ v rámci iniciativy UN Global Compact bude představena v roce 2024. 

Česká republika nikdy nebyla koloniální mocností a nedobývala ani neosidlovala oblasti obývané původními obyvateli. Ačkoli neexistuje žádná oficiální definice pojmu „domorodé obyvatelstvo“, Skupina ČEZ uznává přístup OSN, který je založen na základním kritériu sebeidentifikace. Tento přístup zohledňuje i několik dalších faktorů, jako je silná vazba na území a okolní přírodní zdroje, odlišný sociální, ekonomický nebo politický systém, odlišný jazyk, kultura a víra a nedominantní postavení ve společnosti. Vzhledem k tomu, že Skupina ČEZ nepůsobí na územích s původním obyvatelstvem, nemá politiku pro původní obyvatelstvo. Skupina ČEZ však uznává práva autochtonních etnik, jako jsou například Kašubové, Mazuři a Slezané.