Skip to Content

Protikorupční politika Skupiny ČEZ

V roce 2021 splnily útvary nákup a compliance požadavky na certifikaci systému protikorupčního řízení podle normy ISO 37001:2016. Byli jsme první společností kótovanou na pražské burze a první energetickou společností ve střední Evropě, která tuto mezinárodní normu splnila.

Oficiální certifikace je dalším krokem v naší snaze přispívat k etickému a transparentnímu prostředí. Certifikace završuje dlouhodobé budování robustního systému řízení shody s předpisy založeného na nulové toleranci korupce. Mezinárodně uznávaný certifikát je navíc zárukou pro všechny zainteresované strany, že trvale přijímáme systémová opatření k dodržování etického a zákonného chování. Mezi tato systémová opatření se řadí například zásada čtyř očí, oddělení povinností, omezení hodnoty darů, hloubková kontrola třetích stran, zákaz zprostředkování plateb či pravidla pro sjednávání zprostředkovatelských smluv.

V roce 2021 nebyl v celé Skupině ČEZ zaznamenán žádný potvrzený případ korupce.

Neangažujeme se ve veřejné politice ani neposkytujeme finanční dary žádnému politickému uskupení. Jedinou výjimkou je prosazování našich zájmů v Evropské unii prostřednictvím kanceláře Public Affairs v Bruselu. Tři zaměstnanci kanceláře jsou zapsáni v registru transparentnosti EU. Všechna naše stanoviska k navrhovaným právním předpisům uplatňujeme prostřednictvím webových stránek Evropské komise a tam je také zveřejňujeme.

Stáhnout