Skip to Content

Udržitelnost ve Skupině ČEZ

Jako přední evropská energetická společnost se snažíme jít příkladem a činit energetický sektor udržitelnějším, ekologičtějším a šetrnějším k naší planetě. Usilujeme o větší rozmanitost, užší spolupráci s komunitami a také o to, abychom našim zákazníkům vždy nabízeli ta nejlepší technologická a energeticky úsporná řešení. Jsme ČEZ – Čistá energie zítřka.

Avatar
Daniel Beneš

předseda představenstva a generální ředitel ČEZ, a. s.

Zpráva o udržitelném rozvoji 2022

Stáhněte si naši nejnovější Zprávu o udržitelném rozvoji

Výsledky za rok 2022
Klimaticky neutrální do roku 2040-icon
0/0Klimaticky neutrální do roku 2040

Skupina ČEZ veřejně oznámila cíl dosáhnout plné klimatické neutrality již do roku 2040 a střednědobé dekarbonizační cíle k roku 2030 byly validovány SBTi.

Rekordní výroba bezemisní energie-icon
0/0Rekordní výroba bezemisní energie

Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín zvýšily meziročně výrobu o 1 % na 31,02 TWh a dosáhly historicky nejvyšší výroby bezemisní energie.

Snížení uhlíkové náročnosti-icon
0/0Snížení uhlíkové náročnosti

Navzdory energetické krizi a nedostatku zemního plynu, klesla emisní intenzita skleníkových plynů SKČ při výrobě elektřiny a tepla o 1%.

Snížení emisí-icon
0/0Snížení emisí

Meziročně jsme snížili emise TZL o 23 %, SO2 o 19 %, NOx o 9 % a Hg o 37 %.

Dary ve výši 368,2 milionu Kč-icon
0/0Dary ve výši 368,2 milionu Kč

Skupina ČEZ je spolu s Nadací ČEZ jedním z největších firemních dárců v České republice. V roce 2022 dosáhly finanční dary společností Skupiny ČEZ celkem 368,2 mil. Kč.

Ocenění TOP Odpovědná velká firma 2022-icon
0/0Ocenění TOP Odpovědná velká firma 2022

Skupina ČEZ byla oceněna jako TOP Odpovědná velká firma 2022.

Žádný smrtelný úraz-icon
0/0Žádný smrtelný úraz

97,6 % zaměstnanců je pokryto manažerskými systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v roce 2022 Skupina ČEZ splnila svůj cíl dosáhnou nulového počtu úmrtí.

Největší interaktivní datová knihovna v Evropě-icon
0/0Největší interaktivní datová knihovna v Evropě

Skupina ČEZ jako první v České republice spustila on-line ESG datovou knihovnu, která je nejrozsáhlejší ze všech evropských energetik.

První SDG a TCFD report-icon
0/0První SDG a TCFD report

Skupina ČEZ vydala své první samostatné SDGs report a TCFD reporty.

0/0Odpovědné hospodaření s vodou

Skupina ČEZ se stala prvním českým podporovatelem iniciativy CEO Water Mandate a podporuje udržitelné využívání
a ochranu vodních zdrojů.

NovinkyVíce
30/09/2023
Governance
Social
ČEZ se připojil k iniciativě OSN na posílení postavení žen. Zaměří se zejména na možnosti skloubení práce s péčí o rodinu.

ČEZ se stal signatářem globální iniciativy Women´s Empowerment Principles (WEP). Veřejně se tak zavazuje posilovat diverzitu, rovné příležitosti a férové zacházení s ženami a muži podle principů stanovených OSN. Navazuje na své aktivity v této oblasti vycházející z mezinárodní Charty diverzity. Připojení ke globální iniciativě je dalším krokem k dosažení dlouhodobého cíle navýšit podíl žen v managementu ze současných 12 % na 30 %. ČEZ se zaměřuje zejména na období rodičovství, v letošním roce spustí vzdělávací semináře pro rodiče vracející se zpět do zaměstnání a vznikne zaměstnanecká skupina na podporu rodičů.

13/09/2023
Governance
Social
Environmental
Vítězství v celosvětové soutěži Sustainable Company Awards 2023

ČEZ uspěla v soutěži odborného portálu Environmental Finance zaměřeného na poskytování komplexních informací, expertních studií a vzdělávacích materiálů v oblasti udržitelnosti. Zvítězila ve dvou kategoriích: Nejlepší reporting udržitelnosti v regionu EMEA a Lídr v udržitelnosti roku.

04/09/2023
Governance
Social
Environmental
Skupina ČEZ byla vybrána do užšího výběru ve dvou mezinárodních soutěžích

ČEZ byl vybrán do užšího výběru finalistů v mezinárodní soutěží IR Magazine awards 2023 za svůj strategický přístup k oblasti ESG a za svůj projekt Datové knihovny ESG dat. Nominována do finále byla také v soutěži Corporate ESG awards 2023, které oceňuje nejlepší kótované společnosti ve všech oblastech ESG a udržitelného rozvoje a také v nefinančním reportingu.

28/08/2023
Environmental
ČEZ v prvním pololetí zvýšil výrobu v obnovitelných zdrojích o 15 %

Příznivé hydrologické a větrné podmínky, modernizace vodních elektráren i kvalitní údržba meziročně zvýšily produkci z 1,6 TWh na 1,9 TWh zelené elektřiny. Meziročně v prvním pololetí vodní elektrárny zvýšili výrobu o 31 %, větrné elektrárny zvýšili výrobu o 18 % a fotovoltaické elektrárny snížili výrobu o 13 %. Zvýšená výroba větrných a vodních elektráren je dána modernizací efektivity výroby. OZE vyrábí bezemisní elektřinu v ČR už více než 100 let. Nejstarší je malá vodní elektrárna Hučák z roku 1910.