Skip to Content

Etická linka

Etická linka je součástí nástrojů Compliance management systému Skupiny ČEZ. Využívání Etické linky je zcela dobrovolné, diskrétní a zajišťuje veškerou ochranu oznamovatele.

Etická linka je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny ČEZ, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít. Bližší informace o možnostech podání oznámení prostřednictvím Etické linky můžete nalézt na stránkách Etická linka (whistleblowing hotline). Případně na webových stránkách jednotlivých společností ze Skupiny ČEZ.

Po obdržení oznámení prostřednictvím Linky provede útvar audit a compliance objektivní a nezávislé šetření. Na základě příslušných zjištění přijímáme nápravná opatření. Útvar audit a compliance takto každoročně prověřuje desítky oznámení.

Zaměstnanci se o Etické lince dozvídají na povinných školeních (vstupních a pravidelných), v článcích na intranetu a ve firemním časopise.