Skip to Content

Etická linka

Etická linka je jedním z mnoha opatření, která jsme přijali s cílem snížit riziko neetického nebo nezákonného jednání.

Etická linka je účinným komunikačním nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení porušení etického kodexu nebo obav z podezření na nesprávné jednání. Etická linka je zřízena v souladu s požadavky směrnice EU o whistleblowingu a zajišťuje anonymitu všech oznamovatelů (tj. zaměstnanců, zákazníků, obchodních partnerů nebo třetích stran/veřejnosti) a chrání je před sankcemi, diskriminací a jinými odvetnými opatřeními. Etická linka je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí různých nástrojů, které jsou uvedeny v našem Etickém kodexu – dotazy lze podávat prostřednictvím firemních webových stránek Skupiny ČEZ, intranetu, e-mailem (compliance@cez.cz) nebo telefonicky (+420 211 042 561).

Po obdržení hlášení prostřednictvím linky provede útvar audit a compliance objektivní a nezávislé šetření. Na základě příslušných zjištění přijímáme nápravná opatření. Útvar audit a compliance takto každoročně prověřuje desítky oznámení.

Zaměstnanci se o etické lince dozvídají na povinných školeních (vstupních a pravidelných), v článcích na intranetu a ve firemním časopise.

Co je Etická linka?

Etická linka byla zřízena pro:

  • zaměstnance a statutární orgány společností Skupiny ČEZ,
  • obchodní partnery společností Skupiny ČEZ,
  • a třetí strany,

kteří jsou si vědomi nekorektního, neetického či protiprávního jednání proti zájmům Skupiny ČEZ.

Správa a provoz Etické linky je součástí nástrojů Compliance management systému Skupiny ČEZ. Využívání Etické linky je zcela dobrovolné a diskrétní. Etická linka je jeden z možných nástrojů, jak oznámit neetické a protiprávní jednání.