Stížnosti a reklamace

Pokud nastala taková situace, že nejste spokojeni s dodávanou službou a budete chtít uplatnit stížnost či reklamaci, postupujte prosím podle následujícího popisu.

Zjistíte-li nesoulad ve vyúčtování dodávky elektřiny vzniklé např. nesprávnou funkcí měřicího zařízení, nesprávným odečtem měřicího zařízení, použitím nesprávné sazby za silovou elektřinu nebo za distribuční služby, početní nebo tiskovou chybou ve vyúčtování apod., kontaktujte nás prosím písemně na adrese ČEZ Prodej, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. Reklamaci můžete také uplatnit prostřednictvím Zákaznické linky ČEZ Prodej 800 810 820, v případě potřeby vás však můžeme vyzvat k jejímu písemnému podání. Obrátit se na nás můžete také prostřednictvím kontaktního formuláře Napište nám.

Ve stížnosti či reklamaci prosím uveďte:

  • identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, případně IČ)
  • zákaznické číslo, kód EAN (elektřina) nebo EIC (plyn), popř. telefonní číslo MOBILU OD ČEZ
  • pokud reklamujete fakturu, uveďte prosím variabilní symbol faktury nebo číslo daňového dokladu
  • pokud reklamujete měření, uveďte prosím také číslo elektroměru/plyměru, případně zjištěné stavy měřidla

Vždy je nutné uvést přesný popis reklamované skutečnosti, odůvodnění reklamace a další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace.

Reklamace jsou upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky elektřiny., Všeobecnými obchodními podmínkami dodávky plynu, a Všeobecnými obchodními podmínkami telekomunikačních služeb.