Úvodní stránka

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY

Klasická fyzika, založená na Newtonových zákonech mechaniky a Maxwellově teorii elektromagnetického pole, plně vyhovuje ve většině situací, s nimiž se setkáváme. Její nedokonalost se začne projevovat teprve při velkých rychlostech, které jsou srovnatelné s rychlostí světla c = 300 000 km/s. Pak je třeba použít vztahy, vyplývající z Einsteinovy speciální teorie relativity (STR). Tento program není učebnicí fyziky a proto se omezíme jen na hlavní závěry STR. Z přiložených grafů je však zřejmé, že všechny relativistické efekty se projeví až při rychlostech větších než několik desítek tisíc km/s (v urychlovačích částic nebo při pohybu hvězd ve vesmíru).
 
1. Kontrakce délky
Čím rychleji se pohybuje těleso vůči pozorovateli, tím je jeho délka ve směru pohybu menší.

Klasická fyzika
(délka nezávisí na rychlosti)

Relativistická fyzika

2. Dilatace času
Čím rychleji se pohybuje soustava vůči pozorovateli, tím pomaleji v této soustavě plyne čas.

Klasická fyzika
(čas plyne pro všechny pozorovatele stejně)

Relativistická fyzika

3. Relativistická hmotnost tělesa
Čím rychleji se pohybuje těleso vůči pozorovateli, tím je jeho hmotnost větší.

Klasická fyzika
(hmotnost tělesa nezávisí na rychlosti)

Relativistická fyzika

4. Vztah mezi hmotností a energií
Každé změně energie tělesa odpovídá změna jeho hmotnosti.
E = mc2
Tento vztah je nejen nejpopulárnější fyzikální rovnicí všech dob, ale je také teoretickým podkladem pro uvolňování a využívání jaderné energie.

Z následující tabulky je vidět, že relativistické efekty se projevují až při skutečně vysokých rychlostech, kterých běžná tělesa vůbec nedosahují. Proto v běžné praxi i nadále používáme podstatně jednodušší vztahy klasické fyziky, které známe ze školních hodin fyziky.
 
  0 km/s 10 km/s 10000 km/s 100000 km/s 200000 km/s 299000 km/s
délka (m) 1,000 1.00000 1,00056 1,06061 1,34163 12,26
trvání děje (s) 1,000 1,00000 0,99944 0,94281 0,74536 0,08158
hmotnost (kg) 1,000 1.00000 1,00056 1,06061 1,34163 12,26

Jiný příklad:
Kosmonauti létají na kosmické stanici kolem Země rychlostí asi 8 km/s. Jestliže na Zemi uplyne 1 rok (31 558 000 s), na kosmické lodi plyne čas o něco pomaleji - uplyne tam 31 557 999,9 s. Za celý rok je rozdíl jen nepatrný zlomek sekundy, kosmonauti proto oproti nám nijak zřetelně "neomládnou"!