KVÍZ k 1. kapitole

Obsah >>>        


U každé otázky vyberte z nabízených odpovědí tu, kterou považujete za správnou. Po výběru všech odpovědí stiskněte tlačítko Odpověď. Výsledky testu se ihned zobrazí. U nesprávných odpovědí se pokuste opakovanou volbou (a stisknutím tlačítka "Odpověď") najít jejich správné řešení.
Elektron objevil ...
Existenci atomového jádra dokázal ...
V neutrálním atomu je počet elektronů ...
Světlo vzniká přeskoky ...
Vlnová délka rentgenového záření je ...
Na stínítku obrazovky se mění ...
Elektrony jsou chrakterizovány ...
Kvantově mechanický model udává ...
Elektronový mikroskop ...
Vlnová délka ultrafialového záření je ...