Obsah


  TITULNÍ STRÁNKA    

  1. KAPITOLA
   Atomos = nedělitelný
   Modely atomů
   Co umí elektrony
2. KAPITOLA
   Atomové jádro
   Ionizující záření
   Radioaktivita slouží
   Přístrojová technika
 

  3. KAPITOLA
   Jaderné reakce
   E = mc2
   Jaderný reaktor
   Jaderná elektrárna
   Jaderná a radiační bezpečnost
4. KAPITOLA
   Z historie jaderné fyziky
   Atomy a filatelie
   Osobnosti jaderné fyziky
 

ZAJÍMAVOSTI
 
   Hlavně o alchymii
   Blíží se velké objevy
   Obraz atomu se stává zřetelnější
   Z let druhé světové války
   První elektřina z jaderné elektrárny
   Černobylská tragédie
   Kdy žil ledový muž Ötzi?
   Nahlížíme do lidského těla
   Moderní alchymisté nevyrábí zlato
   Dva pohledy do vesmíru
 
    KVÍZ k 1. kapitole
    KVÍZ ke 2. kapitole
    KVÍZ ke 3. kapitole
 

   
Použité materiály:
Kolektiv: Velká kniha o energii
Kolektiv: Atomový věk
Učebnice fyziky pro základní a střední školy
Encyklopedie energetiky (ČEZ)
Kolektiv: Věda a technika
Kolektiv: Encyklopedie vědy a techniky
Kolektiv: Přemožitelé času
Informační materiály ČEZ
 
 
www.cez.cz
www.fyzweb.cz
www.energyweb.cz
www.alphalink.com.au
www.th.physik.uni-frankfurt.de
lectureonline.cl.msu.edu
sln.fi.edu
Informační materiály IZE