2. kapitola


 
  Atomové jádro
Ionizující záření
Radioaktivita slouží
Přístrojová technika
Kvíz

TITULNÍ STRÁNKA
Obsah
 
 
Jaderná fyzika studuje strukturu jádra atomu, děje, které v něm probíhají a jejich vnější projevy. K nim patří zejména radioaktivita a ionizující záření. Jaderná fyzika využívá poznatky teorie relativity, kvantové fyziky, teorie elektromagnetického pole a dalších fyzikálních oborů. K samovolné přeměně jader dochází při jaderných přeměnách, při jaderných reakcích jsou přeměny jader vyvolány vnějším zásahem. V obou případech vznikají jádra jiných prvků.
 
2. kapitola
V této kapitole se seznámíme s přírodní i umělou radioaktivitou a jejími zákony. Ionizující záření ovlivňuje náš život v kladném i záporném smyslu, moderní věda a technika se však bez něj již neobejde. Jaderný výzkum se zabývá nejzákladnějšími vlastnostmi látek a nebyl by možný bez dokonalého technického vybavení.
 

ČEZ, a.s. 2004