4. kapitola


 
  Historie jaderné energetiky
Atomy a filatelie
Osobnosti jaderné fyziky

TITULNÍ STRÁNKA
Obsah
 
 
Vědecké objevy i technické vynálezy jsou "dětmi své doby". Jejich vznik závisí nejen na genialitě jejich tvůrců, ale souvisí také s konkrétními historickými a společenskými podmínkami. Jaderná fyzika mohla vzniknout a rozvíjet se až v době, kdy to umožňovala úroveň techniky a kdy si takové výzkumy vyžádala potřeba doby. V počátcích výzkumu jaderné energie byla snaha využít ji pro válečné účely, další rozvoj však urychlila rostoucí potřeba energie pro život moderní civilizace.
 
4. kapitola
 

ČEZ, a.s. 2004