Z HISTORIE JADERNÉ FYZIKY


<<< Úvodní stránka    *    *    *   4. KAPITOLA  *    *    *     Obsah >>>

1895 Wilhelm Conrad Röntgen objevil paprsky X (rentgenové záření). Curie
Původní laboratoř M.a P.Curieových
 
Cyklotron
Jeden z prvních Lawrencových cyklotronů
 
A-bomba
Zkušební výbuch atomové pumy
 
Dukovany
Areál JE Dukovany
1896 Antoine Henri Becquerel objevil radioaktivní záření uranových solí (přírodní radioaktivita).
  Rentgenové záření se začalo využívat v medicíně.
1898 Marie a Pierre Curieovi objevili nové radioaktivní prvky (polonium, rádium)
1899 Ernest Rutherford objevil dva typy záření - alfa a beta.
1905 Albert Einstein formuloval speciální teorii a nalezl souvislost mezi hmotou a energií.
1911 Ernest Rutherford dokázal, že atom má kladné jádro.
1913 Niels Bohr vytvořil na základě kvantové teorie model stavby atomu vodíku.
1926 Geiger a Müller zkonstruovali detektor ionizujícího záření (Geiger-Müllerova trubice).
1931 Ernest Lawrence zkonstruoval první kruhový urychlovač částic - cyklotron.
  Z teorie, kterou vytvořil P. A. M. Dirac, vyplývala existence antičástic (např. pozitron).
1932 James Chadwick objevil neutron.
1934 Hidei Yukawa vypracoval teorii výměnných jaderných sil.
  Irena a Frederic Joliot-Curieovi objevili umělou radioaktivitu.
1938 Otto Hahn se spolupracovníky rozštěpil jádro uranu.
  Irene a Frederic Joliot-Curie se zabývali možností vyvolání řetězové štěpné reakce.
1942 V USA byly zahájeny práce na zkonstruování atomové pumy (projekt Manhattan).
  2. prosince uvedl E. Fermi do provozu první jaderný reaktor.
1945 Použití prvních atomových bomb (Hirošima, Nagasaki)
1952 Pokusný výbuch první vodíkové (termonukleární) pumy.
1954 První jaderná elektrárna začala dodávat elektřinu do veřejné sítě (Obninsk u Moskvy).
1964 Murray Gell-Mann a George Zweig přišli s teorií, podle níž jsou těžké částice složeny z kvarků nebo antikvarků.
1985 Jaderná elektrárna Dukovany zahájila provoz.
1986 Těžká havárie jaderného reaktoru ve 4. bloku černobylské jaderné elektrárny (Ukrajina).
2002 První blok jaderné elektrárny Temelín byl uveden do zkušebního provozu.


<<< Úvodní stránka    *    *    *   4. KAPITOLA  *    *    *     Obsah >>>