JADERNÝ REAKTOR


<<< Úvodní stránka    *    *    *   3. KAPITOLA  *    *    *     Obsah >>>

Jaderný reaktor je zařízení, v němž se energie uvolněná při jaderném štěpení přeměňuje na energii tepelnou, která se pak v klasické elektrárenské části využívá k výrobě elektrické energie. Reaktory mají rozmanité konstrukce, princip činnosti i oblast využití. V další části se budeme zabývat jenom lehkovodním tlakovým reaktorem PWR (Pressurized light-Water cooled and moderated Reactor), který najdeme v obou našich jaderných elektrárnách. Tento reaktor se označuje také ruskou zkratkou VVER (Vodo-Vodjanyj Energetičeskij Reaktor). Palivem je obohacený uran ve formě oxidu uraničitého UO2, moderátorem i chladivem obyčejná voda. Přírodní uran je složen ze dvou izotopů s nukleonovými čísly 238 a 235. Pro štěpení je vhodný jenom izotop 235, kterého je v přírodním uranu pouze 0,7 % a proto se musí jaderné palivo tímto izotopem uměle obohacovat.
 
V jaderném reaktoru dochází k řízené štěpné reakci v palivu - jádra izotopu 92U235 zasažená pomalými neutrony se rozpadají na jádra lehčích prvků (odštěpky, fragmenty) a současně se při každém štěpení uvolní 2 - 3 rychlé neutrony. Fragmenty se vzájemně odpuzují a velkou rychlostí se od sebe rozlétají. Při jejich zabrzdění srážkami s ostatními atomy paliva se kinetická energie mění na teplo, materiál se silně zahřívá. Uvolněné neutrony mohou způsobit štěpení dalších uranových jader a jaderná reakce může dál probíhat jako řízená řetězová reakce.
 
Lehkovodní reaktor
Pravděpodobnost štěpení jádra uranu je tím větší, čím pomalejší jsou ostřelující neutrony. Při štěpení však vzniknou rychlé neutrony s průměrnou kinetickou energií do 2 MeV. Mají-li vyvolat štěpení, musí se jejich energie snížit na hodnotu mezi 0,025 - 0,5 eV. Zpomalování neutronů se děje jejich srážkami s jádry moderátoru, který obklopuje palivo. Zpomalené neutrony buď štěpí jádra uranu, nebo jsou pohlcovány stíněním reaktoru nebo materiálem (absorbátorem) regulačních tyčí. Pomocí regulačních tyčí se reguluje množství volných neutronů v reaktoru a tím i průběh štěpení a výkon reaktoru. Okamžité zastavení reakce zajišťují bezpečnostní tyče, které obsahují mnohem vyšší koncentraci absorbátoru. Pozvolné regulace změn výkonu se dosahuje změnou koncentrace kyseliny borité v chladivu. Část reaktoru, ve které je uloženo palivo a ve které probíhá štěpná reakce, se nazývá aktivní zóna. Vzniklé teplo se z aktivní zóny odvádí chladivem a slouží v parogenerátoru k vyrobě páry pro pohon turbogenerátoru elektrárny.
 


Ukazováním myší na popis fází si prohlédněte princip řízení výkonu reaktoru
  1. Reaktor mimo provoz
2. Poloviční výkon reaktoru
3. Plný výkon reaktoru
4. Bezpečnostní zastavení reaktoru


Výměna paliva probíhá při zastaveném reaktoru zpravidla jednou za 1 až 1,5 roku. Přitom se nahradí 1/4 až 1/3 palivových kazet a nahradí se kazetami s čerstvým palivem. Použité (nesprávně označované jako "vyhořelé") palivo se navenek nijak neliší od paliva čerstvého, změnila se jeho vnitřní struktura - místo části jader uranu 235 se v něm vyskytují jádra fragmentů a palivo se stalo radioaktivním. Výměna probíhá pod vodou, kazety s použitým palivem se několik let ochlazují v bazénu vedle reaktoru a teprve pak se přemístí do meziskladu použitého paliva.
Radioaktivní štěpné produkty při svém rozpadu produkují stále teplo, proto je potřeba použité palivové soubory chladit, než se nejaktivnější radionuklidy rozpadnou a teplota i radioaktivita klesne na úroveň, kdy je s nimi možno dále manipulovat.
 
Parametry jaderných reaktorů našich elektráren
  JE Dukovany JE Temelín
typ reaktoru VVER 440 VVER 1000
tepelný výkon 1375 MW 3000 MW
průměr tlak. nádoby 3,56 m 4,5 m
výška tlak. nádoby 11,8 m 10,9 m
palivové kazety 312 ks 163 ks
hmotnost paliva 42 t 92 t
moderátor a chladivo obyčejná (lehká) voda obyčejná (lehká) voda
tlak v reaktoru 12,25 MPa 15,7 MPa
teplota chladiva 267 °C - 297 °C 290 °C - 320 °C
  Dukovany Temelín

zajímavost


<<< Úvodní stránka    *    *    *   3. KAPITOLA  *    *    *     Obsah >>>