3. kapitola


 
  Jaderné reakce
E = mc2
Jaderný reaktor
Jaderná elektrárna
Jaderná a radiační bezpečnost
Kvíz

TITULNÍ STRÁNKA
Obsah
 
Jaderná energetika je založena na využití části energie, skryté v jádrech atomů. Teoreticky je založena na jednom z nejdůležitějších závěrů Einsteinovy teorie relativity - vztahu mezi energií a hmotností E = mc2. K uvolňování jaderné energie dochází buď jadernou fúzí, nebo štěpnou reakcí. Jaderné elektrárny nejsou jen zdrojem tak potřebné elektrické energie, ale svědčí také o schopnosti člověka využít mocné přírodní síly ke svému prospěchu.
3. kapitola
 
Hlavním tématem této kapitoly je technologie výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách. Od fyzikálních principů přejdeme k popisu funkce hlavních částí jaderné elektrárny. Pojednáme i o problematice jaderné bezpečnosti a seznámíme se s metodami likvidace nebezpečných jaderných odpadů.
 

ČEZ, a.s. 2004