1. kapitola


 
  Atomos = nedělitelný
Modely atomů
Co umí elektrony
Kvíz

TITULNÍ STRÁNKA
Obsah
 
Atom není neměnná "kulička", ale má svou vnitřní stavbu. Skládá se z elektronového obalu a malého kladně nabitého jádra.
Atomová fyzika se zabývá především strukturou elektronového obalu, kterou podle dnešních představ nejlépe popisuje kvantově mechanický model atomu. Počet a rozložení elektronů v elektronovém obalu určuje také chemické vlastnosti prvků.
Jaderná fyzika studuje strukturu a vlastnosti atomových jader a její základy jsou obsahem dalších kapitol.
1. kapitola
V této kapitole se zmíníme o historii představ o stavbě atomu a uvidíme, jak se vyvíjel pohled fyziků "do nitra" atomového obalu. Zjistíme, že elektrony nekrouží jen kolem atomového jádra, ale v různých přístrojích a zařízeních významně ovlivňují i náš každodenní život.
 

ČEZ, a.s. 2004