--------------------------------------    HISTORIE OBJEVU     --------------------------------------
 
WILHELM CONRAD RÖNTGEN

  • 1845 Ve starobylém městečku Lennep nedaleko Düsseldorfu se v obchodnické rodině manželů Fridricha Conrada a Charlotty Konstance Röntgenových narodil 27. března syn Wilhelm Conrad
  • 1848 - 1862 Rodina Röntgenova se přestěhovala do nizozemského Apeldoornu, kde Wilhelm Conrad prožil dětství a mládí
  • 1862 - 1865 Studium na soukromé technické škole v Utrechtu nedokončil, protože byl ze školy vyloučen za to, že neprozradil svého spolužáka - autora karikatury učitele. Nezískal proto maturitní vysvědčení a nemohl dále studovat na univerzitě, přednášek se účastnil jen jako "hostující posluchač"
  • 1865 - 1871 S vynikajícím výsledkem složil přísné přijímací zkoušky na ETH v Curychu a byl na tuto polytechniku přijat i bez maturity. Získal diplom strojního inženýra a krátce nato i doktorát filozofie na curyšské univerzitě
  • 1865 Seznámil se s Annou Berthou Ludwigovou, která se v roce 1872 stala jeho manželkou

Portrét Z rodinného alba (kliknutím se snímky zvětší):

Vědec a jeho práce (kliknutím se snímky zvětší):1. kapitola

Začátek článku

Obsah