Úvodní str.


Cesta k objevu
W.C.Roentgen


 
 

 

HISTORIE OBJEVU

Málokterý z vědeckých objevů vyvolal prakticky ihned po svém zveřejnění mezi vědci i v laické veřejnosti takovou pozornost. Rentgenové paprsky byly objeveny 8. listopadu 1895, první vědeckou zprávu podal jejich objevitel 28. prosince téhož roku a už v prvních týdnech následujícího roku se o nich prostřednictvím novin dozvěděl celý svět ...

Röntgen nazval nově objevené záření "paprsky X", ale už zakrátko navrhli Röntgenovi vědečtí kolegové, aby byly nazvány jeho jménem. V současné době jsou tyto paprsky v Evropě označovány jako "rentgenové záření", v anglosaských zemích se používá původní název "X-ray".

Röntgenův objev poskytl neocenitelné služby modernímu lékařství nejen k účelům diagnostickým, ale také pro léčení zhoubných nádorů. Práci lékaře si už bez rentgenového přístroje (v různých variantách) nedovedeme představit. Rentgenové paprsky nám však umožnily také nahlédnout do nejjemnější struktury látek a krystalů, významné uplatnění našly v průmyslu a řadě dalších oborů. Spolu s objevem radioaktivity otevřelo rentgenové záření cestu ke vzniku moderní fyziky.

 

ÚVODNÍ  -   OBJEV  -   RTG záření  -   APLIKACE  -   OBSAH