Úvodní str.






Medicína
Průmysl
Umění
Další oblasti



 
 

 

APLIKACE ZÁŘENÍ

Dnes se rentgenové záření využívá v nejrůznějších oborech vědy a techniky, našlo své uplatnění od medicíny až po restaurování obrazů. Již brzy po objevu si získalo obrovskou popularitu i mezi laickou veřejností. Svědčí o tom i báseň Jiřího Wolkera (1900 - 1924):

U RENTGENU

To není Faustova jizba a duše zde nevchází v prokletí,
to je Roentgenův přístroj s magickou krásou XX. století,
ultrafialové paprsky pronikají tu maso, svaly a blány,
lidské tělo se zde otvírá jak dopis zašifrovaný
neboť dnes tělo je duše a na něm psáno jest,
zda člověk se narodil pro štěstí anebo pro bolest ...

(nebuďme puntičkáři a promiňme básníkovi, že si spletl rentgenové a ultrafialové záření, v básních jsou přece důležitější myšlenky a originální básnické obrazy než dokonalá vědecká přesnost)

 

ÚVODNÍ  -   OBJEV  -   RTG záření  -   APLIKACE  -   OBSAH