--------------------------------------    APLIKACE ZÁŘENÍ     --------------------------------------
 
MEDICÍNA

Rentgenové záření se využívá jednak v diagnostice (rozpoznávání a určování chorob), jednak pro léčení některých chorob (radioterapie).

1. DIAGNOSTIKA - klasický rentgen

ruka PřístrojRentgenové záření je různými látkami pohlcováno různě. V lidském těle je záření nejvíce pohlcováno kostmi (vápník, fosfor), méně měkkými tkáněmi a nejméně tělními dutinami a vzduchem. Zdroj záření (rentgenka) je zaměřen na vybranou část těla a procházející paprsky jsou zaostřeny na fotografický materiál, na kterém po vyvolání vznikne negativní obraz. Např. na snímku ruky jsou nejsvětlejší kosti, které pohltily nejvíce záření, svaly a jiné měkké tkáně jsou zobrazeny šedě a ostatní plocha, na kterou dopadly rentgenové paprsky přímo, je úplně černá. Nevýhodou klasického rentgenu je, že lidské tělo se prozařuje jen z jednoho směru a lékař tak získá obrazy orgánů, které se více či méně překrývají.
 
Aby bylo možno zřetelně zobrazit i vnitřní orgány, používají se při vyšetřování tzv. kontrastní látky (např. síran barnatý) ve formě kaší, nápojů nebo injekcí. Rentgenové záření je těmito látkami silně pohlcováno a tím se zvýrazní dutiny, které jsou jimi zaplněny - žaludek, trávící trakt aj. Mamografie je metoda, umožňující rentgenovým zářením odhalit případné rakovinové nádory ženského prsu (karcinomy).

Malá rentgenová galerie (kliknutím se snímky zvětší):


2. DIAGNOSTIKA - počítačový tomograf CT

PrincipTomografPodstatou počítačové tomografie je matematická rekonstrukce příčného řezu tělem pacienta. První pacient byl počítačovým tomografem vyšetřen 4. října 1971. Za objev a realizaci této nové diagnostické metody získali A. Cormack a G. Hounsfield v roce 1979 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Konstrukce tomografů a jejich počítačového vybavení prodělala mnoho změn. V tomografu 3. generace se rentgenka pohybuje po půlkruhové dráze kolem pacienta, ležícího ve vyšetřovacím tunelu. Záření dopadá na detektory uspořádané do oblouku. Princip tohoto typu tomografu znázorňuje animace - uprostřed leží pacient, nad ním se pohybuje rentgenka a pod ním jsou detektory záření. Detektory tedy snímají rentgenový obraz z různých stran. Výsledky se zpracují výkonným počítačem, který na obrazovce monitoru zobrazí vybraný tenký řez vyšetřovaným orgánem.
Název počítačového tomografu pochází z řeckého slova tome, které znamená "řez". Zkratka CT pochází z anglických slov Computerized Tomography, tj. počítačová tomografie. Jedná se o rentgenovou vyšetřovací metodu s velkou rozlišovací schopností, více než stokrát převyšující běžný rentgen.

Klasický a tomografTomograf

3. RADIOTERAPIE

Rentgenové záření má výrazné účinky na živou tkáň. Radioterapie je založena na ozařování (zejména zhoubných nádorů) rentgenovým nebo radioaktivním zářením. Aby nedocházelo k poškozování zdravé tkáně v okolí nádoru, ozařuje se pacient

  • několika stabilními zdroji, vysílané paprsky jsou soustředěny do místa nádoru (levý obr.)
  • jedním pohyblivým zdrojem, který se pohybuje po kruhovém oblouku kolem pacienta. Ozařovaný nádor leží ve středu této kružnice (pravý obr.)
Radioterapie Radioterapie


3. kapitola

Začátek článku

Obsah