Úvodní stránka

Bequerelové

V historii vědy se občas objeví rodina, jejíž dva či tři členové vyniknou v nějakém oboru. Ve fyzice to byli například objevitel planety Uran a infračerveného záření Frederick W. Herschel (1738 - 1822) a jeho syn, rovněž astronom, John W. Herschel (1792 - 1871). Významné fyzikální a chemické objevy učinila manželská dvojice Pierre Curie (1859–1906) a Marie Curie-Sklodowská (1867–1934). Na jejich vědecké dílo navázala dcera Irene Joliot-Curie (1897–1956) se svým manželem Frederikem Joliot-Curie (1900–1958). Unikátem je však francouzská rodina, která dala vědě v průběhu 160 let čtyři generace významných fyziků. Všichni měli příjmení Becquerel:
 
Antoine César BECQUEREL (1788 - 1878)
Zakladatel vědecké dynastie objevil piezoelektrický jev a diamagnetismus, je považován za jednoho ze zakladatelů elektrochemie. Byl profesorem pařížské Polytechniky a členem francouzské Akademie věd.
 
Louis Alfred BECQUEREL (1814 - 1862)
Starší syn Antoina Becquerela se mj. zabýval možnostmi využití elektřiny v medicíně.
 
Alexandre Edmond BECQUEREL (1820 - 1891)
Mladší syn Antoina Bequerela se zabýval zejména elektřinou, magnetismem a optikou. Jako fyzik pracoval v Muzeu přírodních věd a byl i členem Akademie věd. Zkoumal paramagnetismus, studoval sluneční spektrum. Významné byly i jeho práce v oblasti luminiscence.
V roce 1839 učinil tehdy teprve devatenáctiletý vědecký elév významný objev, který našel praktické využití až po 120 letech. Do nádoby rozdělené průlinčitou stěnou vložil dvě platinové elektrody a obě části nádoby naplnil elektrolytem. Elektrody připojil k citlivému galvanometru a nádobu světlotěsně zakryl. Ručička galvanometru nevykazovala žádnou výchylku. Jakmile však sejmul z nádoby víko a osvětlil elektrody, objevilo se mezi elektrodami napětí a tuto změnu zaznamenal galvanometr. Sestava elektrod a elektrolytu se při osvětlení stala zdrojem napětí - A. Becquerel objevil fotovoltaický jev. Poprvé byla pozorována přímá přeměna světelné energie na elektřinu.
Roku 1876 pozorovali W. Adams a R. Day fotovoltaický jev při osvětlení krystalů selenu. Tento a další pokusy ukázaly, že pro získání elektrické energie pomocí fotovoltaického jevu jsou nejvhodnější polovodiče, především křemík.
Název "fotovoltaický" vznikl složením dvou slov: "foto" znamená řecky "světlo" (fotografie, fotoaparát, fotobuňka apod.), "voltaický" je odvozeno ze jména fyzika A. Volty, který zkonstruoval první galvanický článek.
A.E.Becquerel Fotovoltaický jev - objev

Henri Antoine BECQUEREL (1852 - 1908)
Syn Alexandra Becquerela se proslavil začátkem roku 1896, kdy při ověřování Rentgenových pokusů s uranovými minerály objevil zcela nový, do té doby neznámý druh záření. M. Curie-Sklodowská tento jev nazvala radioaktivita. Za svůj významný objev byl H. Becquerel oceněn v roce 1903 nejvyšším vědeckým vyznamenáním, Nobelovou cenou.
 
Jean BECQUEREL (1878 - 1953)
Poslední významný fyzik z rodiny Becquerelů byl synem Henriho. Podobně jako jeho otec, dědeček i pradědeček absolvoval pařížskou Polytechniku, pracoval jako fyzik v Muzeu přírodních věd a byl členem Akademie věd. Jeho vědecké objevy se týkají polarizace, publikoval také na téma teorie relativity.