---------------------------    NA EXKURZI     ---------------------------
 
Dálkově řízený panel
 
   
Chtěi byste si na dálku sami vyzkoušet manipulaci s fotovoltaickým článkem? Není nic snadnějšího. V Rožnově pod Radhoštěm, v těsném sousedství firmy Solartec, má svou kancelář Česká agentura pro obnovitelné zdroje. Jeden z projektů, realizovaných Agenturou, je interaktivní mapa obnovitelných zdrojů energie. Jedním z cílů projektu je seznámit širokou veřejnost s praktickými možnost využívání obnovitelných zdrojů energie. Slouží k tomu i dálkově ovládaný solární panel, umístěný na budově Agentury.
 
Fotopanel   Fotopanel

Panel o ploše 1,86 m2 má výkon 0,2 kW a je tvořen fotovoltaickými články z monokrystalického křemíku. Je otočně upevně na stativu (tracker), ve svislém směru se dá natáčet od 20 ° do 80 °, ve vodorovném směru od východu přes jich až k severozápadu. Na monitoru se průběžně zobrazují aktuální hodnoty polohy panelu a Slunce, graf okamžitého výkonu panelu v poslední hodině a televizní záběr panelu. Dálkově je možno panel nastavit přímo z vašeho počítače jednou za 15 minut. V době, kdy není panel řízen z internetu, elektronika trackeru zajišťuje, aby panel automaticky sledoval Slunce a mohl tak podávat maximální výkon.Z archivu je možno nechat zobrazit grafy nebo naměřené hodnoty pro libovolný den od zahájení provozu, tj. od března 2006.
 
Zvolíte-li na webové stránce Agentury položku "Virtuální laboratoř" a dále "Řiditelný fotovoltaický tracker", můžete dát povel k natočení panelu různým směrem. Snadno se přesvědčíte, že nejvíc elektrické energie získáte natočením panelu tak, aby paprsky dopadaly na jeho plochu kolmo.
 

Kromě grafu okamžitého výkonu je v pravé části televizní záběr fotovoltaického panelu (dá se zvětšit) a aktuální hodnoty polohy Slunce a panelu.

 
Přehled všech naměřených hodnot je k dispozici po kliknutí na "Detailní informace o trackeru". V nabídce je zobrazení naměřených hodnot ve formě grafu (hodinový, denní, týdenní, měsíční) nebo tabulek číselných hodnot.
 

 
 

4. kapitola

Začátek článku

Obsah