Úvodní str.

O záření

Sluneční kolektory

Fotovoltaika

Na exkurzi
Výroba fotočlánků
Řízení panelu
Sluneční elektrárna

0bsah

 
 

 

NA EXKURZI

Fotovoltaický systémVýchodomoravské město Rožnov pod Radhoštěm je sídlem firmy SOLARTEC,s.r.o., která je naším jediným výrobcem křemíkových solárních článků pro přímou přeměnu slunečního záření na elektrickou energii. Program firmy, založené v roce 1993, zahrnuje výrobu fotovoltaických článků a panelů, projekci a realizaci fotovoltaických elektráren. Ve spolupráci s našimi i zahraničními vědeckými ústavy se její pracovníci věnují také řešení výzkumných úkolů v oboru fotovoltaiky.

Firma SOLARTEC vybavila řadu veřejných a školních budov demonstračními fotovoltaickými systémy, které slouží k výuce studentů technických oborů i k popularizaci využití sluneční energie mezi laickou veřejností. V rámci zahraniční rozvojové pomoci nejchudším zemím světa slouží rožnovské fotovoltaické systémy například k výrobě elektřiny pro školy ve východoafrické Keni. Další připravované projekty využití sluneční energie mají pomoci školám v Guinei a poliklinice v Zambii.

 

ÚVODNÍ  -   O ZÁŘENÍ  -   SOLÁRNÍ KOLEKTORY  -   FOTOVOLTAIKA  -   NA EXKURZI  -   OBSAH