---------------------------    NA EXKURZI     ---------------------------
 
Sluneční elektrárna ČEZ
 
   
Asi 30 km jihovýchodně od Třebíče, poblíž obce Dukovany, se rozkládá areál naší první jaderné elektrárny. Jejím základem jsou čtyři jaderné tlakovodní reaktory typu VVER 440, elektrárna dodává do rozvodné sítě každoročně kolem 13 TWh elektrické energie (1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000  MWh = 1 000 000 000 kWh = 1 000 000 000 000 Wh). První blok elektrárny byl uveden do provozu v roce 1985, poslední čtvrtý blok roku 1987. V areálu elektrárny je vybudován také mezisklad použitého paliva.
 
V r. 1998 uvedla energetická společnost ČEZ na vrcholu hory Mravenečník v Jeseníkách do provozu první fotovoltaickou elektrárnu v ČR. Za slunečného počasí měla výkon kolem 10 kW, ale odlehlost místa způsobovala problémy s údržbou panelů a jejich ostrahou. Proto byla elektrárna v r. 2003 přestěhována do areálu jaderné elektrárny Dukovany, kde je součástí Informačního centra. Fotovoltaická elektrárna se skládá z 200 fotovoltaických modulů z monokrystalického křemíku s celkovou plochou 74,8 m2. Moduly jsou uspořádány ve dvou sekcích po pěti větvích a jsou orientovaány směrem k jihu a mají konstantní sklon 45°. Součástí systému je také zařízení umožňující připojení elektrárny k rozvodné síti. Dalším prvkem je zařízení pro snímání, zpracování a vyhodnocování naměřených dat pro studijní účely. Jedno ze dvou vizualizačních zařízení je umístěno přímo v Informačním centru jaderné elektrárny a slouží pro informaci jeho návštěvníkům.
 
Fotoelektrickou elektrárnu si můžete prohlédnout při návštěvě Informačního centra dukovanské jaderné elektrárny. Otevřeno je denně včetně státních svátků od 9.00 do 16.00 hodin.

 
 

4. kapitola

Začátek článku

Obsah