Úvodní str.

O záření
Fyzikální principy
Slunce - zdroj energie
Skleníkový jev

Sluneční kolektory

Fotovoltaika

Na exkurzi

0bsah

 
 

 

O ZÁŘENÍ

Existují různé druhy energie. Jedním z nich je energie elektromagnetického záření. Toto záření má různé podoby, vlastnosti i praktické využití. Zabýváme-li se využitím energie slunečního záření, soustřeďujeme se především na dvě oblasti:

  • Dlouhovlnné infračervené záření, které se projevuje jako tepelné záření těles, zahřátých na vysokou teplotu. Infračervené záření je významnou složkou slunečního záření.
  • Viditelné světlo, které přímo vnímáme naším zrakem. Sluneční záření je z velké části tvořeno právě viditelným světlem.
SlunceVšechny druhy elektromagnetického záření, od rádiových vln až po radioaktivní záření gama, mají některé vlastnosti společné: Mohou se šířit i ve vákuu (na rozdíl od zvukového vlnění) a jakékoli elektromagnetické záření se ve vákuu šíři rychlostí 300 000 km/s. Energie přenášená elektromagnetickým zářením se proto může obrovskou rychlostí šířit i vesmírným prostorem - například ze Slunce k naší Zemi.

 

ÚVODNÍ  -   O ZÁŘENÍ  -   SOLÁRNÍ KOLEKTORY  -   FOTOVOLTAIKA  -   NA EXKURZI  -   OBSAH