Úvodní stránka

Přehled animací

Pro lepší porozumění činnosti přístrojů a zařízení je v programu zařazeno několik animací. V této tabulce si je můžete prohlédnout všechny pohromadě:
 
88Ra226 >>> 86Rn222 + 2He4
Alfa
Vznik záření ALFA
6C14 >>> 7N14 + b-
Beta
Vznik záření BETA
Absorpce
Absorpce záření ALFA, BETA, GAMA
Poločas přeměny
Poločas radioaktivní přeměny
Magnetické pole
Záření v magnetickém poli
Mlžná komora
Wilsonova mlžná komora
Lineární urychlovač
Postupné urychlování částice
 
Lineární urychlovač
Lineární urychlovač
Cyklotron
Princip urychlování v cyklotronu