Úvodní stránka

Obří detektory

Detektory ionizujícího záření patří k běžně používaným přístrojům nejen ve fyzikálních laboratořích, ale i v dalších oblastech - v průmyslu, zdravotnických zařízeních, archeologickém výzkumu, restaurátorských dílnách aj. V několika světových výzkumných centrech se však používají nebo budují detektory, které svou složitostí, rozměry i finančními náklady patří k nejnáročnějším technickým zařízením.
 
Detektory neutrin

V roce 1930 předpověděl rakouský fyzik Wolfgang Pauli existenci částic, které měly být elektricky neutrální a měly mít téměř nulovou klidovou hmotnost. Tyto podivné částice dostaly jméno neutrino. Neutrina vznikají např. při přeměnách neutronů v atomových jádrech a jsou obsažena i ve slunečním záření. Jejich detekce je však velmi obtížná, protože prakticky nereagují s ostatními částicemi. Odhaduje se, že během života projde lidským tělem asi 100 000 000 000 000 000 000 000 neutrin (tj. 1023), ale jen jediné z nich je tělem pohlceno!
 
První zachycení slunečních neutrin se zdařilo až v roce 1967 v detektoru, zřízeném v opuštěné šachtě v hloubce 1480 m. V nádrži se 630 tunami kapalného tetrachloretylenu (používá se k čištění oděvů v čistírnách) se podařilo zaregistrovat reakci neutrina s jádrem chloru, při které vzniklo jádro atomu argonu a volný elektron.
 
V roce 1999 byl v Japonsku uveden do provozu první detektor nové generace Kamiokande. Jeho nádrž v hlouce 1700 metrů obsahuje 50 000 tun vody. Ve stěnách nádrže je zabudováno 11 200 velmi citlivých fotonásobičů pro detekci Čerenkovova záření, vznikajícího při interakcích neutrin s obsahem detektoru. Dnes pracuje ve světě několik desítek detektorů neutrin. Výsledky jejich měření slouží nejen jaderným fyzikům, ale i astrofyzikům ke zpřesnění teorií o vývoji vesmíru.
 

Řez malým detektorem neutrin

Fotonásobiče ve stěnách detektoru

Detektor ATLAS

Jednou ze součástí nově budovaného urychlovače LHC (Large Hadron Collider) je také obří detektor ALFA, který bude registrovat částice, vzniklé při srážkách vstřícných svazků protonů. Rozměry detektoru jsou skutečně impozantní - jedná se o válec o délce 45 metrů a průměru 22 metrů, jeho hmotnost je asi 7000 tun. V jeho útrobách vznikne asi 1 miliarda srážek za sekundu, při kterých vznikne asi 4.1010 nabitých částic.
 
Detektor je tvořen několika „slupkami“, z nichž každá má jiný úkol. Vnitřní detektor zaznamenává dráhy částic, dvojice kalorimetrů (hadronový a elektromagnetický) absorbuje většinu částic a měří jejich energii. Silné supravodivé magnety na vnějším obvodu umožňují detekci vysoce energetických částic, které nebyly zaznamenány žádným z kalorimetrů.
 

Detektor v Brookhavenu

Schématický řez budovaným detektorem

Detektor ATLAS, budovaný v Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN) je největší fyzikální projekt dosavadní historie. Účastní se ho fyzikové ze 34 zemí, mezi nimi i z České republiky.