Úvodní str.

Průkopníci


Fyzikální principy
Typy detektorů
Pozorování částic
Urychlovače

U cyklotronu

Obsah

 
 

 

DETEKTORY

Ani sebedokonalejšími optickými mikroskopy nemůžeme pozorovat atomy, protony, neutrony, elektrony nebo jiné částice. A přesto našli fyzikové mnoho důmyslných způsobů, jak částice zaznamenávat, sledovat jejich dráhy, měřit rychlost, energii a další vlastnosti. Na konci 19. století, v samých počátcích atomové fyziky, měli při své objevitelské práci k dispozici jen několik primitivních pomůcek. Zanedlouho se však objevily přístroje, které toho o mikrosvětě prozradily mnohem více.

ElektroskopHlavní roli ve většině z nich hrála ionizace, vyvolaná prolétajícími částicemi. Metody založené na ionizaci plynu se dodnes běžně používají ve výzkumu, v průmyslu,v medicíně i při školních pokusech. Vynález různých typů mlžných komor pro sledování drah částic v prostoru přinesl další významné objevy. Tyto komory umožnily studovat průběh jaderných reakcí tak říkajíc „na vlastní oči“.

Nové technologie, zejména elektronika, vedly ke konstrukci moderních, mnohem dokonalejších detektorů částic. Bez nich by vědci nemohli při svých výzkumech odkrývat tajemství nitra atomů či podstatu záření vzdálených hvězd ...

 

ÚVODNÍ  -   PRŮKOPNÍCI  -   DETEKTORY  -   URYCHLOVAČE  -   U CYKLOTRONU  -   OBSAH