Úvodní str.

Průkopníci

Detektory

Urychlovače


Pojďte na návštěvu
Obsah

 
 

 

U CYKLOTRONU

Hala cyklotronuV Řeži u Prahy, v romantickém vltavském údolí, byl v padesátých letech 20. století vybudován Ústav jaderné fyziky České akademie věd, který má několik vědeckých a výzkumných pracovišť. Jedním z nich je cyklotronové oddělení. Jeho centrem je
izochronní cyklotron U-120M
vyrobený v bývalém Sovětském svazu a uvedený do provozu v roce 1977. V dalších letech však prošel několika modernizacemi, takže i v současné době splňuje náročné požadavky výzkumníků.

Provoz cyklotronu je automatizován a dálkově ovládán z řídícího centra. Od ostatních Řídící centrum prostor je cyklotronová hala odstíněna 2,5 metru silnými stěnami. Výroba radionuklidů pro medicínu probíhá přímo u cyklotronu, fyzikální experimenty se provádějí v sousední experimentální hale. Urychlené částice jsou do ní přiváděny iontovody, zakončenými terčíky z různých materiálů. Právě zde dochází k jaderným reakcím urychlených iontů s vybranými nuklidy. Výsledky experimentů jsou registrovány polovodičovými detektory a získaná data dále zpracovávána.

 

ÚVODNÍ  -   PRŮKOPNÍCI  -   DETEKTORY  -   URYCHLOVAČE  -   U CYKLOTRONU  -   OBSAH