Úvodní str.

Průkopníci

Detektory

Urychlovače

U cyklotronu 
 

 

OBSAH
1. JADERNÍ PRŮKOPNÍCI
2. DETEKTORY
3. URYCHLOVAČE ČÁSTIC
4. U CYKLOTRONU
 
 
1. Z čeho se skládá atom
2. Měření ionizujícího záření
3. Ve škole našich pradědečků
4. David a Goliáš
5. Přehled animací
6. Obří detektory
7. Obří urychlovače
8. Udělejte si ...
 

ÚVODNÍ  -   PRŮKOPNÍCI  -   DETEKTORY  -   URYCHLOVAČE  -   U CYKLOTRONU  -   OBSAH