Úvodní str.

Průkopníci

Detektory


Fyzikální principy
Lineární urychlovač
Cyklotron a spol.
U cyklotronu

Obsah

 
 

 

URYCHLOVAČE ČÁSTIC

Při studiu jader atomů se používají částice, které vniknutím do nitra atomu mohou vyvolat umělé jaderné reakce. Přitom je třeba vyřešit dva závažné problémy:
„ostřelujícím“ částicím brání v pronikání elektrické odpudivé síly záporně nabitých elektronů i kladného jádra
rozměry atomových jader jsou velmi malé a proto je malá i pravděpodobnost, že budou „ostřelujícími“ částicemi skutečně zasažena.

CyklotronOba problémy se dají překonat použitím svazků nabitých částic s mimořádně velkou energií. Takové částice vznikají při jaderných reakcích jen velmi výjimečně a proto už od počátku atomových výzkumů hledali fyzikové způsob, je získat technickými prostředky. V průběhu uplynulého století prodělaly urychlovače rychlý vývoj od malých jednoduchých urychlovačů až po dnešní obří výzkumné komplexy.

Současné urychlovače patří k nejdokonalejším a nejnákladnějším technickým zařízením. Výzkumných prací se v mezinárodních vědeckých centrech se s úspěchem účastní také řada našich jaderných fyziků a dalších odborníků.

 

ÚVODNÍ  -   PRŮKOPNÍCI  -   DETEKTORY  -   URYCHLOVAČE  -   U CYKLOTRONU  -   OBSAH