Rozvoj jaderné energetiky ve světě

K 1. prosinci 2015 bylo ve 30 státech světa podle statistik WNA (World Nuclear Association Světová jaderná asociace) v provozu 439 jaderných reaktorů s celkovou instalovanou kapacitou 382 248 MWe. Ve výstavbě je jich 64 ve 14 zemích. Plánuje se výstavba 159 reaktorů. Celkem se ve světě předběžně uvažuje o vybudování dalších 329 reaktorů, jejichž instalovaný výkon by měl dosáhnout asi 374 020 MW.

Využití jádra hraje významnou roli i v EU – z jaderných elektráren zde pochází přibližně jedna třetina vyrobené elektřiny. V rámci celé Evropy se jaderné elektrárny staví v Bělorusku, Finsku, Francii, v Rusku a na Slovensku, výstavba se připravuje v Bulharsku, České republice, Finsku, Litvě, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Rusku, Ukrajině a Spojeném království.

Nejvíce jaderných zdrojů stojí v USA (99), ve Francii (58), Japonsku (43), Rusku (34), Číně (30), Jižní Koreji (24), Indii (21), Kanadě (19) a Velké Británii (16). V zemích EU se většinou používají tlakovodní reaktory PWR (65 %), co do četnosti jsou na druhém místě varné reaktory BWR (22 %). Využívány jsou také reaktory těžkovodní, grafitové, plynem chlazené, rychlé a další typy.

V roce 2014 se mírně zvýšila globální kapacita výroby jaderné energie, protože ve světě začalo vyrábět elektrickou energii pět nových velkých jaderných reaktorů s celkovou kapacitou 4763 MW. Novými reaktory připojenými do elektrické sítě v roce 2014 byly Ning-te 2, Fu-čching 1 a Fang-ťia-šan 1 v Číně, reaktor elektrárny Atucha 2 v Argentině a Rostov 3 v Rusku. V průběhu roku 2014 byla zahájenavýstavba dalších tří jaderných bloků. Jedná se o druhý blok jaderné elektrárny Ostrovec v Bělorusku, třetí blok elektrárny Barakah ve Spojených arabských emirátech a CAREM-25 v Argentině. Na konci roku 2014 skončil provoz jedné jaderné elektrárny, a to Vermont Yankee v USA, která skončila po 42 letech služby.

zdroj: IEA, WNA

 

Další výzkum se kromě využití jaderné energie k výrobě elektřiny zabývá zejména možnostmi využití

Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách

Zdroj: IEA

zobrazit graf v plné velikosti

Graf - Světová výroba elektřiny v jaderných elektrárnách

Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren

Zdroj: IEA

zobrazit graf v plné velikosti

Graf - Světová instalovaná kapacita jaderných elektráren

Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny (2014)

zdroj: EIA, WNA, stav k roku 2014

zobrazit graf v plné velikosti

Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny (2014)

Jaderné elektrárny v Evropě

zobrazit mapu v plné velikosti

Aktuální přehled jaderných elektráren v celém světě naleznete na webu organizace WANO (World Association of Nuclear Operators)

Rozvoj jaderné energetiky podporují výsledky analýz takových institucí, jako je Evropský parlament, Světová energetická rada WEC nebo sdružení států OECD. Za využívání jaderné energie se výrazně postavily i klíčové instituce EU, jako je Evropský ekonomický a sociální výbor (ESC) a Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum a energii (ITRE). Spolupráce v oblasti mírového využití jaderné energie probíhá na mezinárodní úrovni. Po diskuzi s Ruskem, Velkou Británií, Francií, Japonskem a Čínou vláda USA vyhlásili členové tzv. GNEP (Globální jaderně-energetické partnerství), že země budou spolupracovat a vzájemně si předávat informace z oblasti pokročilých jaderných technologií s cílem vyvinout jaderně-energetický palivový systém odolný proti zneužití a založený na bázi recyklačních technologií, systém, který bude produkovat více energie a méně odpadů. K tomu navíc zorganizuje „pronájmu jaderného paliva“ pro menší země.

Více informací a novinky z oblasti jaderné energie: