Aktuality

Klub Svět energie pozval fyzikáře z celé republiky do severních Čech, kde se seznámili s těžbou uranu a dalším zajímavostmi

Klub Svět energie pozval fyzikáře z celé republiky do severních Čech, kde se seznámili s těžbou uranu a dalším zajímavostmi

Severní Čechy – Bezmála tři desítky pedagogů z celé republiky vyučujících na základních, středních a vysokých školách převážně fyziku se sjely do severních Čech na osmnácté setkání Klubu Svět energie. Od čtvrtka do pátku učitelé nejprve zavítali do společnosti DIAMO ve Stráži pod Ralskem, prohlédli si fotovoltaickou elektrárnu Skupiny ČEZ v Mimoni a navštívili Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Cílem podobných setkání, která ČEZ připravuje každoročně, je motivovat a nadchnout pedagogy pro moderní způsoby výuky přírodovědných předmětů. Podpoře vzdělávání se ČEZ soustavně věnuje již dvacet let. Členy Klubu Svět energie je v současnosti více než 500 učitelů.

Obor energetika na Střední průmyslové škole v Třebíči má první maturanty

Obor energetika na Střední průmyslové škole v Třebíči má první maturanty

Studenti čtvrtého ročníku oboru Energetika na Střední průmyslové škole v Třebíči se právě začínají připravovat na zkoušku dospělosti. Elektrotechnický obor zaměřený na vzdělávání v oblasti silnoproudu a strojírenství vznikl v roce 2009 z podnětu Kraje Vysočina a Skupiny ČEZ. Letos má své první maturanty.

Studenti si odnesli finanční odměnu za „zlepšováky“ v energetice

Studenti si odnesli finanční odměnu za „zlepšováky“ v energetice

15. ročník Ceny ČEZ za nejlepší diplomové a doktorské práce zná vítěze Praha, 28. března 2013 – Dnes dopoledne si v Praze převzali absolventi českých vysokých škol ocenění za nejlepší diplomové a doktorské práce. Nejlepší práce v energetických a elektrotechnických oborech řešily aktuální technické problémy, např. modelování elektrických komponent vodíkového autobusu, procesy v solárních článcích, možnosti použití malých modulárních jaderných reaktorů v českých podmínkách, apod. Soutěžili mladí technici z ČVUT Praha, VUT Brno, Západočeské univerzity v Plzni, Technické univerzity Ostrava a České zemědělské univerzity. Vítězové si mezi sebe rozdělili finanční odměnu 150 000 Kč. Peníze použijí ke svému dalšímu vzdělávání.

Výroba elektřiny na severu láká návštěvníky

Výroba elektřiny na severu láká návštěvníky

Hnědouhelné elektrárny ČEZ na severu Čech si v rámci exkurzí loni prohlédlo témař 1400 návštěvníků. Zájem byl také o malou vodní elektrárnu Želina.

S Klubem Svět energie absolvují učitelé nejen semináře, ale i prohlídky elektráren

S Klubem Svět energie absolvují učitelé nejen semináře, ale i prohlídky elektráren

Tušimice – Devatenáct pedagogů ze základních a středních škol v Ústeckém kraji zavítalo ve středu 13. března na prohlídku Elektrárnu Tušimice. Stalo se tak v rámci vzdělávacího programu Skupiny ČEZ s názvem Svět energie. Dopoledne se tak seznamovali v návštěvnickém centru s moderními metodami výuky fyziky a odpoledne se pak seznámili se zmodernizovaným provozem elektrárny, která nedávno prošla komplexní obnovou.

Historie i novinky – obojí přitahuje návštěvníky

Historie i novinky – obojí přitahuje návštěvníky

Praha, 17. ledna 2013 – V roce 2012 navštívilo elektrárny a Informační centra Skupiny ČEZ 163 656 návštěvníků. Největší zájem byl o tradiční cíle technické turistiky – jaderné elektrárny a přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, stoupá popularita obnovitelných zdrojů. Skupina ČEZ má co nabídnout i v roce 2013. Veřejnosti budou otevřené všechny elektrárenské provozy, v nichž zrovna neprobíhají stavební práce.

Jak se vyrábí elektřina z uhlí?

Jak se vyrábí elektřina z uhlí?

Podívejte se na film o principech fungování uhelné elektrárny natočený v Poříčí u Trutnova!

Nový film z vltavských elektráren!

Nový film z vltavských elektráren!

Pojďte se s námi a dvojicí populárních herců podívat tam, kam se běžný smrtelník nedostane.

Třípól vyhrál dvě ceny!

Třípól vyhrál dvě ceny!

V druhém ročníku soutěžní přehlídky popularizace vědy SCIAP (SCIence AProach), kterou organizuje Středisko společných činností Akademie věd České republiky, získal náš časopis dvě ocenění. Zvláštní cenu získal od sponzora soutěže, jímž je Metrostav, a v kategorii periodik obsadil třetí místo za popularizaci vědy a techniky.

Němčina pro bystré hlavy

Němčina pro bystré hlavy

Třetí ročník soutěže „Němčina pro bystré hlavy“ je tady!

Semafor hostí FameLab - vědecko-pohádkovou show

Semafor hostí FameLab - vědecko-pohádkovou show

Čeští finalisté soutěže FameLab® 2012 se vrací na divadelní prkna – po Dejvickém divadle, kde vystoupili v rámci národního finále, si vyzkouší také jeviště Divadla Semafor.

Skupina ČEZ je generálním partnerem Týdne vědy a techniky 2012

Skupina ČEZ je generálním partnerem Týdne vědy a techniky 2012

Týden vědy a techniky je nejrozsáhlejším vědeckým festivalem v České republice. Letos se koná již 12. ročník. Energetická společnost ČEZ je tradičním partnerem Akademie věd ČR při Týdnu vědy a techniky, neboť popularizaci vědy a techniky považuje za klíčovou při podpoře zájmu mládeže o technické obory. Jako jediná velká česká průmyslová firma věnujeme systematickou a dlouhodobou pozornost růstu vzdělanosti mládeže v technických oborech. Od svého založení v r. 1992 nabízí ČEZ vzdělávací program, jehož cílem je vzdělávat a informovat veřejnost, zejména mladou generaci, zvýšit zájem o studium technických oborů a zajistit kvalifikované pracovníky pro budoucnost energetiky.

Den s technickým lyceem

Den s technickým lyceem

Zveme všechny zájemce o studium technických oborů na Den s technickým lyceem!

Energiedebatte, Plzeň,  18. 10. 2012 - Energie pro společnou budoucnost

Energiedebatte, Plzeň, 18. 10. 2012 - Energie pro společnou budoucnost

Společný projekt českých a bavorských gymnazistů Energie pro společnou budoucnost vyvrcholil v aule plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí závěrečnou pódiovou diskusí.

Navštivte konferenci Modrá planeta i pro další generace

Navštivte konferenci Modrá planeta i pro další generace

Celostátní konference je zaměřena na jednu ze vzdělávacích priorit státu, tj na podporu zavádění a rozšiřování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v základním a středním školství . Účastníci získají prostřednictvím příkladů dobré praxe inspiraci pro vlastní pedagogickou praxi a možné mimoškolní aktivity.

  1  2  3 4  5  ... 11  12  13