Školení a semináře

Školicí aktivity

Naše společnost svými kapacitami zajišťuje kromě interních školení i školení externí a služby pro veřejnost.

Kontaktní osoba:
Jana Holečková
Tel.: 511 10 3300
E-mail: Jana.Holeckova {zavináč} cez {tečka} cz

Jak najdete Školicí středisko Brno

Vstupní školení pro dodavatele jaderných elektráren

Absolvování tohoto školení je jednou z podmínek pro získání povolení (vydání identifikační karty) ke vstupu a samostatnému pohybu pracovníků dodavatelů JE ve střeženém prostoru jaderných elektráren. Školení má délku 1 den a je zakončeno testem.

Základní příprava pro vedoucí pracovníky dodavatelů jaderných elektráren

Cílem základní přípravy vedoucích pracovníků dodavatelů jaderných elektráren je prohloubení a doplnění dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků o specifické znalosti a praktické zkušenosti z problematiky JE, které jsou potřebné pro samostatný výkon jejich pracovní činnosti. Kurz trvá 1 týden a je ukončen testem.

Školení pro oblast radiační ochrany

Na základě povolení SÚJB organizuje Školicí středisko Brno specializované kurzy pro pracovníky radiační ochrany a pro pracovníky vykonávající činnosti v kontrolovaných pásmech jaderných elektráren.

Školení dohlížejících pracovníků a osob PORO Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky SÚJB 146/97 Sb.