Aktualizujte kontaktní údaje a ověřte si platební údaje nové zálohy elektřiny v režimu DPI

Pokud jste stále u ČEZ jako dodavatele poslední instance, aktualizujte prosím vaše kontaktní údaje telefonicky na bezplatné lince 800 111 700

Ověřte si rychle a jednoduše v našem online formuláři, kam máte platit zálohy na elektřinu a v jaké výši.

jste stále u ČEZ jako dodavatele poslední instance?

Pokud jste stále u ČEZ jako dodavatele poslední instance, aktualizujte prosím vaše kontaktní údaje telefonicky na bezplatné lince

800 111 700

ZMĚŇTE SI PLATBU ZÁLOH

Nyní je nezbytné, abyste přestali odesílat zálohy původnímu dodavateli, ale začali je odesílat vašemu dodavateli poslední instance, ke kterému jste již převedeni.

Zálohy prosím zaplaťte platebním příkazem, nemáme k dispozici vaše platební údaje a nemohli jsme vám nastavit způsob platby, na který jste běžně zvyklí. Plán záloh nastavený pro vaše odběrné místo najdete v tomto formuláři. Nebo můžete z režimu DPI rovnou přejít na standardní smlouvu u nového dodavatele.

Proč jsou zálohy vysoké a jak je snížit

Předepsané zálohy sice vycházejí ze spotřeby u původního dodavatele, ale jsou výrazně vyšší. Vychází se totiž jen ze 6 měsíců poskytování služby u dodavatele poslední instance, navíc v hlavní topné sezóně a s extrémně vysokou nákupní cenou elektřiny.

Přechodem z režimu dodavatele poslední instance na standardní smlouvu získáte několik výhod. V režimu dodavatele poslední instance jsou zálohy výrazně vyšší, jelikož jsou nastaveny jen pro následujících 6 měsíců (období DPI) a jedná se o topnou sezónu. Přechodem na standardní smluvní vztah budete mít nastaveny nové zálohy s ohledem na sjednaný produkt a budou tak stabilní po celou dobu do termínu vašeho řádného vyúčtování. Můžete si samozřejmě vybrat jakéhokoliv dodavatele. U nás nabízíme možnost zafixovat si výhodnější ceny, a to až na 3 roky dopředu. Čím dříve se pro přechod rozhodnete, tím dříve začínáte tyto výhody čerpat. Pro smluvní nabídku prosím pokračujte na odkazu níže.

Pokud chcete rychle přejít z režimu dodavatele poslední instance pro elektřinu a z obchodníků jste si vybrali společnost ČEZ Prodej, a.s., můžete uzavřít standardní smlouvu online. (Jedná se o smlouvu na elektřinu. ČEZ Prodej není dodavatelem poslední instance pro plyn.)

Uzavřít smlouvu online