Nová výstavba rodinných domků v okolí Prahy vyvolává investice do výstavby a modernizace sítí ve středočeském regionu

Úvod » Pro média » Tiskové zprávy » Archiv tiskových zpráv » Nová výstavba rodinných domků v okolí Prahy vyvolává investice do...

Délka středočeského rozvinutého vedení by svou délkou 37 974km jednou dokola obtočila zemský rovník. Skupina ČEZ bude letos investovat do rozvoje a obnovy sítí ve středních Čechách celkem 1, 6 miliardy korun což představuje meziroční navýšení o 23%. Investice směřují především do posílení sítí v oblastech výstavby nových obytbých souborů, jako je Jílové ? Radlík, Vysoký Újezd nebo lokalita Holubí Háj.

Jednou z nejnákladnějších akcí je výstavba nové transformovny 110/22 kV Jílové, včetně vývodů 22 kV a přívodního vedení 110 kV, které vznikne rekonstrukcí stávajícího venkovního vedení 22 kV na nové dvojité vedení. Projekční příprava této investice je reakcí na nově vznikající zónu Jílové – Radlík a výstavbu budoucí D3 (R3) Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice. Náklady na tuto výstavbu se odhadují na 97 mil.Kč.

Mezi největší stavby soustředěné bytové výstavby kolem Prahy patří obytný soubor Vysoký Újezd v oblasti jihozápadně od Prahy. Jedná se o výstavbu cca 600 rodinných domků, včetně moderní infrastruktury, s náklady cca 86 mil. Kč. V současné době se projekčně připravuje několik staveb pro zajištění el. energie v této lokalitě.

 Další významnou stavbou soustředěné bytové výstavby je též obytný soubor Holubí Háj v lokalitě Holubice – Kozinec v oblasti severozápadně od Prahy. Pomocí několika projektovaných staveb s náklady kolem 27 mil.Kč, bude zajištěna el. energie pro 21 obytných domů po 17 bytových jednotkách a pro 144 rodinných domků, včetně občanského a technického vybavení.

Koncem prvního pololetí byla též ukončena rekonstrukce stávajícího vedení na nové dvojité venkovní vedení 22 kV pro zajištění el. energie v lokalitě skladové zóny Úžice u Kralup nad Vltavou a výstavba nových kabelových svodů 22 kV pro připojení průmyslové a komerční zóny v Kunicích. V současné době se projekčně připravuje další etapa zajištění el. energie položením kabelů 22 kV z transformovny Strančice a probíhá rekonstrukce stávajícího vedení na nové vícenásobné venkovní vedení 22 kV pro průmyslovou zónu v severní části města Nymburk. V této zóně bude čínským investorem vybudována továrna na LCD displeje. Náklady na tuto rekonstrukci jsou cca 13 mil.Kč.

Skupina ČEZ letos  investuje do obnovy a posílení distribučních sítí 6 miliard korun. Na území České republiky  provozuje vedení o délce 153.104 km. Údržba tohoto vedení si vyžaduje nemalé investice, které mají za cíl zabezpečit vysoký standard kvality a spolehlivosti dodávek elektřiny a prostřednictvím dalšího rozvoje distribuční soustavy umožnit připojení novým žadatelům. Tyto aktivity zajišťuje ve Skupině ČEZ společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Ivana Vejvodová, tisková mluvčí ČEZ, a. s.

          

Zveřejněno: 11. 8. 2006

Menu:
FAQ  Fotografie  Jaderné elektrárny  Loga  Magazín ČEZ News Statistiky  Tiskové zprávy  Videa 

Důležité kontakty

  • Zákaznická linka840 840 840
  • Poruchová linka840 850 860

Další kontaktyNapište nám

content NOT FOUND (404) - /www/cs/popbubbles.html