Zahraniční majetkové účasti

Jsme úspěšní v rámci evropské energetiky

    Pro správnou funkčnost Flashe je nutné mít povolen JavaScript a nainstalovánu aktuální verzi Flash pluginu společnosti Adobe.
    Plugin je ke stažení zde.

Zahraniční expanzi zahájila Skupina ČEZ v lednu 2005, kdy po úspěchu v privatizačním tendru převzala majoritní podíly ve třech bulharských distribučních společnostech. Na podzim roku 2005 ČEZ uspěl v privatizačním tendru na koupi majoritního podílu v největší rumunské distribuční společnosti Electrica Oltenia. V roce 2006 přidala Skupina ČEZ do svého zahraničního portfolia tři výrobní zdroje, polské elektrárny Elcho a Skawina a bulharskou Varnu. O rok později se nejvýznamnější událostí stalo partnerství s maďarskou ropnou a plynárenskou společností MOL zaměřené na výstavbu plynových elektráren. V roce 2008 se ČEZ podařilo získat významné akvizice v podobě výstavby největšího evropského větrného parku v Rumunsku. Na konci roku 2008 byl pak ČEZ vybrán slovenskou vládou jako partner pro výstavbu jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. ČEZ také v roce 2008 úspěšně vstoupil na turecký trh a zvítězil v privatizačním procesu na distribuční společnost v Albánii. Obě akvizice pak dokončil v průběhu roku 2009. V témže roce ČEZ, a. s., získává 37,3614% podíl v turecké společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S., jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba elektrické energie.

V poslední době se Skupina ČEZ v zahraničí zaměřuje zejména na obnovitelné zdroje, a to hlavně v oblasti větrných a vodních elektráren – v posledních dvou letech např. v Polsku, Rumunsku nebo v Bulharsku.

 

Bulharská republika

vlajka - Bulharsko

 

 

 • 2005 – ČEZ převzal díky vítězství v privatizačním procesu 67 % akcií tří bulharských distribučních společností: Elektrorazpredelenie Sofia Oblast AD, Elektrorazpredelenie Pleven AD a Elektrorazpredelenie Stolichno AD
 • 2005 – byla založena společnost CEZ Bulgaria EAD, aby zastupovala Skupinu ČEZ na bulharském energetickém trhu. Hlavní činnosti společnosti CEZ Bulgaria EAD se zaměřují především na podporu aktivit Skupiny ČEZ v Bulharsku a poskytování sdílených a podpůrných služeb.
 • 2006 – společnost ČEZ po vyhraném privatizačním procesu dokončila akvizici černouhelné elektrárny Varna
 • 2011 – nabyla 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s. - CEZ Bulgarian Investments B.V. - podíl ve společnosti Free Energy Project Oreshets EAD, která byla pořízena v souvislosti s provozováním fotovoltaické elektrárny Orešec s výkonem 4,9 MW. Ta zahájila provoz ve druhém čtvrtletí roku 2012.

Výroba

elektrárna VarnaV Bulharsku Skupina ČEZ disponuje instalovaným výkonem 1 265 MW, z toho 1 260 MW v uhelné elektrárně Varna a 5 MW ve fotovoltaické elektrárně Orešec.

Černouhelná Elektrárna Varna (TEC Varna EAD) leží v severovýchodním Bulharsku v blízkosti stejnojmenného černomořského přístavu a její umístění tak představuje poměrně významnou logistickou výhodu. Díky svému instalovanému výkonu 1 260 MW (6 x 210 MW) je největší klasickou elektrárnou Skupiny ČEZ. Varna spaluje importované černé uhlí.

 

elektrárna OrešecFotovoltaická elektrárna Orešec se rozkládá na ploše 10 hektarů. Byla postavena na místě opuštěné továrny na zpracování dřeva v průmyslové zóně Orešec. Díky ekologické výrobě elektrické energie bude ročně ušetřeno 6900 tun CO2.

 

 

mapa-Bulharsko

 

Distribuce elektřiny

Distribuční společnost CEZ Razpredelenie Bulgaria AD působí v západní části Bulharska na ploše cca 40.000 km2 (téměř 3 mil. obyvatel) - jedná se o oblasti Sofia-city, Sofia, Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Pleven, Lovech, Vratsa, Montana, Vidin.

Prodej elektřiny

Prodej elektřiny oprávněným zákazníkům a obchody na velkoobchodním trhu zajišťuje společnost CEZ Trade Bulgaria EAD. Prodejem elektřiny koncovým zákazníkům v Bulharsku se zabývá rovněž společnost CEZ Elektro Bulgaria AD. Jedná se o obchodní společnost, která byla založena v roce 2006 na základě požadavků vyplývajících ze změny Energetického zákona a z evropských předpisů souvisejících s přijetím Bulharska do Evropské unie (zejména směrnice 2003/54/ES).

Více informací naleznete na www.cez.bg

 

Rumunsko

vlajka Rumunsko

 

 

 • 2005 – ČEZ uspěl v privatizační procesu  na majoritní 51% podíl v distribuční společnosti Electrica Oltenia S.A.
 • 2007 – byla z Electrica Oltenia S.A. vyčleněna prodejní společnost CEZ Vanzare S.A. Původní společnost se nyní pod novým názvem CEZ Distributie S.A. zabývá pouze distribucí elektrické energie.
 • 2009 – ČEZ dokoupil minoritní podíly v obou společnostech, čímž se stal jejich jediným vlastníkem.

V zemi působí společnost CEZ Romania S.A., jejímž primárním cílem je poskytovat servisní a manažerské služby členům Skupiny ČEZ a jež slouží i jako podpora týmu akvizic pro případné další akvizice na území Rumunska. Sdílené služby byly centralizovány do společnosti CEZ Servicii S.A. (založené v roce 2007) a poskytovány ostatním společnostem v rámci Skupiny ČEZ v Rumunsku. Tato společnost v roce 2010 zanikla fúzí se společností CEZ Romania S.A.

Výroba

Zdroje Skupiny ČEZ v Rumunsku disponují instalovaným elektrickým výkonem ve výši 622 MW.

větrný park FantaneleČEZ v listopadu 2012 připojil do sítě poslední z 240 turbín větrných farem Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což představuje největší projekt svého druhu v Evropě. Větrná farma Fantanele a Cogealac se rozkládá na ploše 12 x 6 kilometrů v rumunské provincii Dobrudža ve vzdálenosti 17 km od Černého moře. V projektu jsou instalovány větrné turbíny GE 2,5xl s jednotkovým instalovaným výkonem 2,5 MW. Jedná se o typ větrné elektrárny s výškou 100 metrů a průměrem rotoru 99 metrů. Projekt je umístěn s maximálním ohledem na životní prostředí, větrné podmínky v lokalitě jsou výtečné. Produkce větrné farmy představuje zhruba 10% podíl na rumunském trhu energie z obnovitelných zdrojů.

Podívejte se na video z výstavby větrného parku Fantanele-Cogaelac! (natočeno: listopad 2012)

MVE ResitaV roce 2011 CEZ Romania S.A. nabyla 100 % podíl v rumunské společnosti TMK Hydroenergy Power S.R.L. Aktivem společnosti je hydroenergetický systém nazývaný zkráceně Reşita, který se nachází v regionu Caras Severin poblíž města Reşita (cca 30 km od srbských hranic). Sestává se ze 4 přehradních nádrží a 4 malých vodních elektráren. Celkový instalovaný výkon soustavy dosahoval cca 18 MW. Po rekonstrukci se instalovaný výkon zvýšil na 22 MW.

 

mapa - Rumunsko

Distribuce elektřiny

Distribuční společnost CEZ Distributie S.A. působí v jihozápadní části Rumunska (v oblastech Arges, Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Teleorman and Valcea), kde žije více než 3,5 mil. obyvatel. Zajišťuje dodávky pro téměř 1,4 milionu oprávněných zákazníků.

Prodej elektřiny

Obchodování s elektrickou energií zajišťuje společnost CEZ Trade Romania S.R.L. Částečně se podílí také na prodeji elektřiny oprávněným zákazníkům, za který odpovídá především společnost CEZ Vanzare S.A.

Více informací naleznete na www.cez.ro

 

Polská republika

vlajka - Polsko

 

 

 • 2006 – ČEZ, a. s., založil 100 % dceřinou společnost CEZ Polska sp. z o.o., jejímž základním cílem je poskytování servisních a manažerských služeb členům Skupiny ČEZ na území Polska a podpora při jejich další akviziční činnosti. Společnost sídlí ve Varšavě.
 • 2006 – ČEZ koupil majoritní podíly v elektrárenských společnostech Elektrociepłownia Chorzów “ELCHO“ Sp. zo. o. a Elektrownia Skawina S.A. a významně tak posílil své černouhelné portfolio.
 • 2008 – ČEZ odkoupil podíl polského státu ve společnosti Elektrownia Skawina S.A. a v roce 2009 i zbývající minoritní podíly, a to prostřednictvím své dceřiné společnosti CEZ Poland Distribution B.V. Společnost ČEZ tedy nyní v elektrárně vlastní podíl ve výši 100 %.
 • 2011 – společnost CEZ Poland Distribution B.V. nabyla 67% podíl ve společnosti Eco-Wind Construction S.A.
 • 2013 - byla spuštěna malá vodní elektrárna v lokalitě Borek Szlachecki o instalovaném výkonu 865 kW

Výroba

V Polsku disponuje Skupina ČEZ celkovým instalovaným výkonem 681 MW, z čehož 678 MW připadá na uhelné elektrárny a 3 MW na elektrárnu vodní.

elektrárna ELCHOInstalovaný výkon černouhelné elektrárny Skawina činí 440 MW. Elektroteplárna ELCHO (na obrázku) vyrábí kombinovaně elektřinu a teplo ve dvou moderních blocích o celkové instalované kapacitě 238 MW. Obě elektrárny využívají jako další významné energetické palivo biomasu.

Za účelem výstavby nového zdroje v lokalitě Skawina byla v roce 2009 založena společnost CEZ Nowa Skawina S.A., která sídlí ve stejnojmenné lokalitě. Podíl ČEZ, a. s. v této společnosti je 100%. V současné době je projekt výstavby pozastaven.

V areálu elektrárny Skawina se nachází malá vodní elektrárna Skawinka o instalovaném výkonu 1,6 MW. V květnu 2013 byla spuštěna nová malá vodní elektrárna v lokalitě Borek Szlachecki o instalovaném výkonu 0,9 MW.

Více informací

Velký potenciál spatřuje Skupina ČEZ v Polsku ve výstavbě nových větrných zdrojů. Developer větrných parků, společnost společnosti Eco-Wind Construction S.A., má v Polsku rozpracované projekty o celkovém výkonu více než 700 MW. Podíl ČEZ, a. s. v této společnosti (prostřednictvím CEZ Poland Distribution B.V.) je 75%.

mapa - Polsko

 

Prodej elektřiny

V roce 2007 byla za účelem obchodování s elektrickou energií v Polsku založena společnost CEZ Trade Polska sp. z o.o., se sídlem ve Varšavě a podílem ČEZ, a. s., ve výši 100%. Tato společnost v současnosti prodává elektřinu velkoodběratelům (průmyslovým podnikům) i malým a středním firmám.

Dalšími společnostmi v Polsku, ve kterých ČEZ vlastní 100% podíl jsou společnost CEZ Towarowy Dom Maklerski sp.z o.o. (dříve CEZ Cieplo Polska sp. z o.o.), která nyní plní funkci prostředníka pro burzovní obchody, a CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z.o.o., která se zabývá nakládáním s odpady a vedlejšími energetickými produkty.

Více informací naleznete na www.cezpolska.pl

 

Slovenská republika

vlajka - Slovenská republika

 

 

 • 2007 – na Slovensku založena 100 % dceřiná společnost ČEZ, a. s., s názvem ČEZ Slovensko, s.r.o., se sídlem v Bratislavě. Jejím cílem je aktivně se podílet na obchodování s elektrickou energií a zemním plynem.
 • 2008 – v rámci spolupráce ČEZ s maďarským koncernem MOL byla prostřednictvím společného podniku, společnosti CM European Power International B.V., založena společnost CM European Power International s.r.o.
 • 2009 – v rámci spolupráce ČEZ a MOL byla na Slovensku zaregistrována také společnost CM European Power Slovakia s.r.o., rovněž se sídlem v Bratislavě. Jejím předmětem podnikání je výroba a distribuce tepelné energie.

Výroba

Výrobu technologické páry a elektřiny zajišťuje společnost CM European Power Slovakia, s. r. o. Odběratelem je rafinerie Slovnaft (součást skupiny MOL). Celkový instalovaný výkon teplárny Slovnaft je 114 MW.

Prodej elektřiny a zemního plynu

Prodej elektřiny a plynu je realizován společností CEZ Slovensko, s.r.o, která je dodavatelem zákazníkům ve všech segmentech, tedy domácnostem, malým a středním firmám i velkoodběratelům (významným průmyslovým podnikům) na Slovensku.

Oficiální stránky ČEZ Slovensko naleznete na www.cez.sk

 

Maďarsko

vlajka - Maďarsko

 

 

 • 2005 – cílem akvizice maďarské společnosti CZ-2005 Magyarország Kft., jejíž obchodní jméno ČEZ později změnil na CEZ Hungary Ltd., bylo vytvořit lepší podmínky pro obchod s elektrickou energií na území Maďarska a zajistit přístup k maďarské přenosové soustavě.
 • 2006 – společnost CEZ Hungary Ltd. se stala držitelem platné licence k obchodování s elektrickou energií, čemuž se na maďarském trhu aktivně věnuje.
 • 2009 – ČEZ nabyl v rámci spolupráce s maďarským koncernem MOL prostřednictvím společného podniku ČEZ a MOL - CM European Power International B.V. - podíl ve společnosti Dunai Gőzfejlesztő Kft. V dubnu 2009 byla společnost přejmenována na MOL – CEZ European Power Hungary Ltd.

Výroba

Výroba technologické páry pro Dunajskou rafinerii je zajišťována společností MOL - CEZ European Power Hungary Kft. V roce 2012 byly pozastaveny práce na projektu výstavby paroplynové elektrárny o výkonu 850 MW v lokalitě Százhalombatta, v níž se nachází nejdůležitější rafinerie společnosti MOL Nyrt., a byly vynakládány pouze náklady nezbytné pro udržení projektu ve stavu umožňujícím buď pokračovat, nebo jej prodat.

Prodej elektřiny

Prodej elektřiny je realizován společností CEZ Magyarország Kft., která se primárně zaměřuje na dodávku zákazníkům ze segmentu velkoodběratelů (průmyslových podniků).

Oficiální stránky ČEZ Hungary naleznete na www.cez.hu

 

Turecká republika

vlajka - Turecká republika

 

 

 • 2008 – vznikla společnost Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.S., se sídlem v Istanbulu, ve které ČEZ, a. s., vlastní 27,5 % podíl. Stejnou část vlastní turecká společnost Akkök.
 • 2009 – společnost  Akcez 99,99 % nabyla podíl v distribuční společnosti Sakarya Elektrik Dagitim, A.S. (SEDAS).
 • 2009 – ČEZ, a. s., získává 37,3614% podíl v turecké společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S., jejímž hlavním předmětem podnikání je výroba elektrické energie.
 • 2012 – byla podepsána smlouva o převodu 22,5% podílu ve společnosti Akcez na Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi (“Akkök”) a 22,5% z tohoto podílu na ČEZ, a. s.  Po předpokládaném dokončení této transakce tak bude celkový podíl Akkök ve společnosti Akcez 50% a podíl ČEZ, a. s., také 50%.
 • 2012 – vznikla nová prodejní společnost Sakarya Elektrik Perakende Sakis A.S., ve které má 100 % podíl Akcez Enerji A.S. Vznik společnosti je součástí procesu unbundlingu.

Výroba

vodní elektrárna HimmetliVýrobu elektřiny zajišťuje společnost Akenerji Elektrik Üretim A.S. a její dceřiné společnosti Akkur Enerji Elektrik Üretim A.S.a Mem Enerji Elektrik Üretim A.S.

Skupina ČEZ spoluvlastní elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1288,9 MW. Portfoliu dominují paroplynové elektrárny o instalovaném výkonu 904 MW a vodní elektrárny o instalovaném výkonu 369,9 MW. Výkon větrných elektráren činí 15 MW.

Podívejte se na profily a fotogalerie z vodních elektráren v Turecku

Egemer - Turecká republikaV provozu je už také nový paroplynový cyklus Egemer o výkonu 872 MW na jihovýchodním pobřeží Turecka, jehož stavba byla zahájena 15. 10. 2011. Jedná se o mimořádně efektivní elektrárnu s účinností přesahující 57 % a životností nejméně 30 let. V průběhu roku 2013 probíhala výstavba strojovny, montáže plynových turbín, montáže kotlů, výstavba zařízení chladicího okruhu, výstavba rozvodny a budov velína, čističky vody, skladovací haly a administrativy. K zapálení první plynové turbíny došlo 29. března 2014. V srpnu 2014 Skupina ČEZ spolu s partnerem, tureckou společností Akkök, převzali elektrárnu od dodavatele a zahájili přímý provoz. Mimořádně efektivní zdroj s účinností přesahující 57 % a životností minimálně 30 let by měl ročně vyrobit až 7000 GWh elektrické energie.  

Přehled elektráren spoluvlastněných Skupinou ČEZ v Turecku
Elektrárna Druh Instalovaný výkon (MW) Uvedení do provozu
Bozüyük paroplynová 1 x 45, 2 x 43,5 1997
İzmir-Kemalpaşa paroplynová 2 x 43,6, 1 x 40 2005
Ayyıldız RES větrná 5 x 3 2009
Akocak vodní 81 2010
Bulam vodní 7,03 2010
Burcbendi vodní 27,33 2010
Feke I vodní 2 x 14,5 2012
Feke II vodní 69,35 2010
Gokkaya vodní 2 x 14 2012
Himmetli vodní 2 x 13,5 2012
Uluabat vodní 97,02 2010

Distribuce a prodej

V roce 2013 meziročně mírně vzrostl objem distribuované elektřiny, zatímco prodej poklesl. Nárůst objemu distribuované elektřiny vyvolala rostoucí poptávka jak lokálních domácností, tak i průmyslových a obchodních společností. Kolísavý objem prodané elektřiny způsobuje migrace oprávněných zákazníků mezi společností Sakarya Elektrik Perakende Satis A.S. a velkoobchodními dodavateli v závislosti na vývoji tržní ceny.

Více informací o společnosti naleznete na www.akenerji.com.tr/Eng

 

Ostatní zahraniční aktivity Skupiny ČEZ

Albánská republika

vlajka - Albánie

 

 

 • 2009 – ČEZ, a. s. nabyl 76 % podíl v albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. se sídlem v Tiraně. Zbylých 24 % vlastnil albánský stát.
 • 2009 –  registrována byla 100 % dceřiná společnost ČEZ, a. s., - CEZ Albania Sh.A. . Společnost byla založena za účelem podpory aktivit Skupiny ČEZ v Albánii a poskytování sdílených a podpůrných služeb.
 • 2009 – za účelem obchodování s elektrickou energií byla zaregistrována společnost CEZ Trade AlbaniaSh.P.K., ve které ČEZ, a. s., vlastnil 100% podíl.
 • 2010 – společnost byla přejmenována na CEZ Shpërndarje Sh.A. V současné době zde ČEZ nevykonává svá akcionářská práva, faktickou kontrolu nad společností má od 21. 1. 2013 nucený správce.
 • 2013 – došlo k přejmenování společnosti CEZ Albania Sh.A. na Shared Services Albania Sh.A.
 • 2014 – vstoupila v účinnost dohoda o narovnání uzavřená mezi společnostmi Skupiny ČEZ a Albánií. Podle ní ČEZ získá celkem 100 milionu EUR, tedy částku obdobnou počáteční investici do nákupu albánské distribuční společnosti. Dochází tak k ukončení arbitráže vedená proti Albánii kvůli neochráněné investici do distribuční společnosti.

Distribuce a prodej

Údaje ohledně distribuce a prodeje elektřiny nejsou albánskou stranou oficiálně poskytovány. Vzhledem k vyřazení z konsolidačního celku v lednu 2013 byly za rok 2013 vykazovány nulové hodnoty.

 

Nizozemské království

vlajka - Nizozemské království

 

 

Skupina ČEZ v Niozozemském království nevykonává vlastní obchodní činnost v oblasti energetiky. Nizozemské dceřiné společnosti jsou holdingovými nebo financujícími společnostmi zajišťujícími financování projektů v rámci Skupiny ČEZ.

CEZ MH B.V.

V prosinci 2007 byla zaregistrována společnost CEZ MH B.V. (podíl 100 %), jejímž prostřednictvím drží ČEZ 7 % akcií MOL Nyrt.

CEZ Silesia B.V., CEZ Chorzow B.V., CEZ Poland Distribution B.V.

Další tři společnosti - CEZ Silesia B.V., CEZ Chorzow B.V. a CEZ Poland Distribution B.V. - nabyl ČEZ, a. s., v souvislosti s pořízením podílů v polských elektrárenských společnostech Elektrocieplownia Chorzow "ELCHO" Sp. z o.o. a Elektrownia Skawina S.A v roce 2006. Model vlastnictví polských elektráren prostřednictvím těchto společností převzal ČEZ, a. s.,od prodávajícího. Společnosti CEZ Poland Distribution B.V. a CEZ Silesia B.V. mají rovněž minoritní podíly v tureckých a  umunských společnostech Skupiny ČEZ.

CM European Power International B.V.

Společný podnik ČEZ a MOL se sídlem v Nizozemském království byl založen v červenci 2008 pod názvem CM European Power International B.V., s podílem ČEZ, a. s., ve výši 50 %.

CEZ International Finance B.V.

V květnu 2009 byla zaregistrována v Nizozemském království společnost CEZ International Finance B.V., která vznikla za účelem financování vybraných projektů ČEZ.

Aken B.V.

ČEZ, a. s. rovněž  vlastní podíl ve společnosti AKEN B.V. prostřednictvím turecké společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S.

CEZ Bulgarian Investments B.V.

V lednu 2011 byla v Nizozemsku založena společnost CEZ Bulgarian Investments B.V. Jedná se o 100 % dceřinou společnost ČEZ, a. s.,  založenou s cílem podpory rozvoje obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v Bulharsku.

 

Spolková republika Německo

vlajka - SRN

 

 

CEZ Deutschland GmbH

Skupina ČEZ působí v Německu od roku 2001. Hlavním cílem společnosti CEZ Deutschland GmbH bylo obchodování s elektrickou energií na území Německa. Vzhledem k liberalizaci trhu a změně obchodní strategie Skupiny ČEZ zjednodušení licenčních podmínek v zemi došlo v průběhu roku 2008 k útlumu a ukončení těchto aktivit přes CEZ Deutschland GmbH a převodu obchodní činnosti na ČEZ, a. s."

JTSD Braunkohlebergbau GmbH

ČEZ, a. s. vlastnila od roku 2009 prostřednictvím společnosti Severočeské doly, a.s., 50% podíl ve společnosti JTSD Braunkohlebergbau GmbH. Tato společnost sídlí v Zeitzu v Německu a je přímým 100% vlastníkem německé společnosti MIBRAG (Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH), která vlastní a provozu dva povrchové hnědouhelné doly.

Dne 29. 6. 2012 došlo k vypořádání (tzv. closing) smlouvy, uzavřené dne 28. 7. 2011 mezi společnostmi ČEZ, a. s., Severočeské doly, a.s., a ČEZ International Finance B.V. na straně jedné a Lignite Investments 1 Limited a EP Energy a.s. na straně druhé o prodeji 50% podílu ve společnosti JTSD-Braunkohlebergbau GmbH, doposud vlastněného Severočeskými doly, a.s., společnostem ze skupiny EPH. Jediným společníkem ve společnosti JTSD-Braunkohlebergbau GmbH je po tomto vypořádání společnost Lignite Investments 1 Limited.

 

Republika Srbsko

vlajka - Republika Srbsko

 

 

Od roku 2006 působí na území Republiky Srbsko společnost CEZ Srbija doo, která se zabývá především vyhledáváním akvizičních příležitostí. Společnost získala také licenci pro obchodování s elektrickou energií na tomto území.

V listopadu 2014 došlo k vypořádání rozsudku rozhodčího tribunálu, který dal za pravdu společnosti ČEZ v arbitráži vyvolané v roce 2009 kvůli nedodržení smluvních podmínek v projektu rekonstrukce staré a výstavby nové elektrárny Gacko v Bosně a Hercegovině. Společnosti ČEZ bylo převedeno na účet téměř 7,5 milionů euro výměnou za uzavření smlouvy na převod držených akcií společného holdingu.

 

Bosna a Hercegovina

vlajka - Bosna a Hercegovina

 

 

V březnu 2008 byla zaregistrována společnost CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o., 100% dceřiná společnost ČEZ, se sídlem v Sarajevu. Společnost byla založena za účelem podpory aktivit Skupiny ČEZ v tomto teritoriu.

 

Kypr

vlajka - Kypr

 

 

 

Společnost Tomis Team S.R.L. v souvislosti s vypořádáním transakce z roku 2008 týkající se výstavby větrného parku Fantanele a Cogealac nabyla 100% podíl ve společnosti Taidana Limited.