Úvodní str.


Geniální fyzik
Hvězdný rok 1905
Nová teorie relativity
Osudy člověka
Jak viděl svět
Obsah

 
 

 

GENIÁLNÍ FYZIK

Koncem listopadu 1915 dostal německý fyzik Arnold Sommerfeld dopis, začínající slovy:

Milý Sommerfelde,
nesmíte se na mě zlobit, že odpovídám teprve dnes na Váš milý a zajímavý dopis. Ale v posledním měsíci jsem měl jedno z nejvzrušenějších a nejnamáhavějších období mého života, ovšem také jedno z nejúspěšnějších. Na psaní jsem nemohl pomyslet. Poznal jsem totiž, že mé dosavadní rovnice gravitačního pole byly zcela špatné. Vyskytly se k tomu následující důkazy ...
Pak následovaly tři stránky matematických vzorců a poznámek o jejich fyzikální interpretaci. Odesilatelem tohoto dopisu nebyl nikdo jiný než „Newton 20. století“ - Albert Einstein. Seznamoval svého přítele s výsledkem několikaletého vědeckého úsilí, s obecnou teorií relativity, kterou se mu právě podařilo ve spolupráci s matematikem Grossmannem formulovat. Na základě nového pojetí času, prostoru a pohybu vybudoval Einstein zcela novou teorii gravitace, která nahradila 230 let starou gravitační teorii Newtonovu.
Na otázku svého devítiletého syna Eduarda „Tati, proč právě ty jsi takový slavný“ odpověděl Einstein zpola žertem, zpola vážně: „Podívej se na slepého brouka, který leze po povrchu koule. Nevšimne si, že jeho cesta je zakřivená. Mně se poštěstilo, že jsem si toho všiml.“
V té době byl již uznávaným teoretickým fyzikem, řádným členem prezídia Pruské akademie věd. Svou závratnou vědeckou kariéru zahájil právě před sto lety v roce 1905, kdy jako šestadvacetiletý referent patentového úřadu kritickým způsobem přezkoumal základní postuláty klasické fyziky. V tomto roce položil základy dvěma hlavním odvětvím moderní fyziky - relativistické a kvantové fyzice.

 

Úvodní  -   Geniální fyzik  -   Osudy člověka  -   Jak viděl svět  -   Obsah