Úvodní str.


Geniální fyzik
Osudy člověka
1879 - 1955
Einstein v Praze
Jak viděl svět
Obsah

 
 

 

OSUDY ČLOVĚKA

Albert Einstein během svého dlouhého života zažil mnohé - dosáhl vynikajících výsledků ve své vědecké práci, rozpadlo se mu první manželství, stal se jednou z nejpopulárnějších osobností své doby, jako přesvědčený pacifista těžce nesl vývoj stále ničivějších jaderných zbraní, měl se stát prezidentem nově vzniklého židovského státu, jeho humanismus a boj za mír byl označován jako „neamerická“ činnost. Rozhodujícím zlomem v jeho životě byla emigrace do Spojených států po příchodu Hitlera k moci:

Pokud budu mít možnost, budu žít jen v zemi, v níž vládne politická svoboda, snášenlivost a rovnost všech občanů před zákonem. K politické svobodě patří svoboda ústně i písemně vyjadřovat politické přesvědčení, k snášenlivosti úcta ke každému přesvědčení jednotlivce. Tyto podmínky se nyní v Německu neplní. Jsou tam pronásledováni ti, kdož se obzvláště zasloužili o pěstování mezinárodního dorozumění, mezi nimi někteří z vůdčích umělců. Jako každý jednotlivec může duševně onemocnět i každý společenský organismus, zejména v dobách ztížené existence. Národy zpravidla přežijí takové choroby. Doufám, že v Německu brzy nastanou zdravé poměry a že tam v budoucnosti velcí mužové jako Kant a Goethe budou nejen občas oslavováni, ale že také zásady, jimž učili, se uplatní ve veřejném životě a obecném vědomí.

 

Úvodní  -   Geniální fyzik  -   Osudy člověka  -   Jak viděl svět  -   Obsah