---------------------------    SOLÁRNÍ KOLEKTORY     ---------------------------
 
Topení ze Slunce  
 
   
Teplo ze slunečního záření můžeme využívat v zásadě dvojím způsobem:
 • Pasivně - v nejjednodušší variantě nevyžaduje žádná zvláštní zařízení, v podstatě se jedná o bezprostřední využití skleníkového jevu.
 • Aktivně - ve spojení s různými technickými zařízeními, jako jsou solární kolektory nebo parabolické reflektory. Sestavu prvků, které slouží k přeměně energie slunečního záření na teplo, nazýváme solární systém.
Pasivní využití sluneční energie


 
Známe to z každé domácnosti - sluneční paprsky procházejí okny do bytu, jsou více či méně pohlcovány předměty v místnosti a teplota v místnosti roste. SkleníkV praxi se tak projevuje skleníkový jev - Slunce zcela zdarma zahřívá náš byt. V létě je nám toto bezplatné vyhřívání bytu spíš nepříjemné a bráníme se proti němu například zatažením závěsů nebo žaluzií. Naopak v zimě, kdy bychom byt skutečně potřebovali vyhřát, jsou dny krátké a sluneční záření je slabé. Pasivní metoda využití slunečního záření je sice levná a jednoduchá, ale má sama o sobě poměrně omezené uplatnění (skleníky, zimní zahrady, sušárny).
 
Problematikou pasivního využití sluneční energie k vytápění, případně k chlazení budov se zabývá zvláštní obor, nazývaný solární architektura. Tzv. sluneční domy jsou navrhovány tak, aby bylo k jejich provozu - hlavně k vytápění - potřeba co nejméně energie a aby se co nejvíce potřebné energie získalo ze slunečního záření. Energie se zachycuje hlavně na jižních stěnách a částech střechy a tomu musí odpovídat i tvar, rozměry a umístění budovy v terénu. Jižní strana fasády je prosklená a zachycené teplo se akumuluje do stěn a stropů. Zahřáté stěny pak v případě potřeby ohřívají vzduch, sloužící k vytápění místností. Většina slunečních domů kombinuje také další metody využití sluneční energie - solární kolektory pro ohřev vody, případně i fotovoltaické panely. Tím se výrazně zvýší účinnost celého solárního systému.
 
Ukázky pasivního využití slunečního záření (kliknutím se snímky zvětší):
Zahradní skleník (1) - Paprsky procházející okny zahřívají místnost (2) - Bohatě prosklená jižní fasáda (3) - Kombinace zasklené fasády se solárními kolektory (4).

 
Aktivní využití sluneční energie

Solární systém
K vytápění nebo k ohřevu vody sluneční energií nestačí samotný solární kolektor. Připojují se k němu další prvky topné soustavy, které dohromady vytvoří ucelený solární systém. Hlavními prvky solárního systému jsou: kolektor, potrubí, zásobník, tepelný výměník, oběhové čerpadlo, expanzní nádoba, regulační prvky aj. Jejich parametry a vzájemné propojení určují typ systému. Může jít o soustavu pro sezónní nebo celoroční vytápění, oběh teplonosné kapaliny může být samotížný nebo nucený, jednookruhový nebo dvouokruhový. Solární ohřev vody může být kombinován i s jinými zdroji energie (elektřina, plyn). Ze všech variant nejprve uvádíme nejpoužívanější dvouokruhový kapalinový solární systém pro celoroční přípravu teplé vody.
 
Solární systém dvouokruhový 1. solární kolektor
2. tepelný výměník
3. přívod studené vody
4. odběr teplé vody
5. oběhové čerpadlo
6. automatická regulace
7. expanzní nádoba

V tomto systému se k přenosu tepla z kolektoru do výměníku používá nemrznoucí kapalina na bázi propylenglykolu. V tepelném výměníku předává nemrznoucí kapalina stěnami měděného "hada" teplo ohřívané užitkové vodě. Cirkulaci teplonosné kapaliny v hermeticky uzavřeném okruhu zajišťuje oběhové čerpadlo. Expanzní nádoba vyrovnává změny objemu kapaliny při různých teplotách. Automatická regulace řídí celý solární systém na základě údajů, naměřených čidly v různých částech systému.
 
Kolektor Čerpadlo a expanzní nádoba Tepelný výměník

Pro sezónní využití, například k ohřívání vody v zahradním bazénu, se používá jednodušší jednookruhový kapalinový solární systém. Studená voda přichází do solárního kolektoru, ohřívá se v něm a shromažďuje v tepelně izolovaném zásobníku nad kolektorem. Na obrázku je zobrazeno zjednodušené schéma takového zařízení.
 
Solární systém jednookruhový 1. solární kolektor
2. zásobník teplé vody
3. přívod studené vody
4. odběr teplé vody
5. expanzní nádoba

Kolektor Bazén

 
O dalších aplikacích, v nichž se využívá sluneční energie, si přečtete v článku Slunce vaří.
 

Zajímavosti o tepelném využití sluneční energie

 • před 4,5 miliardami let: Vznikla Země a začala přijímat sluneční energii.
 • 1. století n. l.: První zprávy o zapalování posvátných ohňů soustředěnými slunečními paprsky (Čína).
 • kolem r. 100: Italský historik Plinius Mladší využil sluneční záření k vyhřívání svého domu.
 • konec 17. stol.: V době vlády krále Ludvíka XIV. (Král Slunce) probíhaly experimenty se soustřeďováním slunečních paprsků (zapalování dřeva, tavení olova).
 • 1767 Švýcar Horace de Saussure zkonstruoval první solární kolektor.
 • zač. 19. stol.: V evropských zemích se začaly k pěstování květin a zeleniny používat skleníky.
 • 1830 Britský astronom John Herschel používal "sluneční vařič" k přípravě pokrmů na své expedici do jižní Afriky.
 • 1861 Francouz Augustin Mouchot si nechal patentovat "solární motor".
 • 1870 A. Mouchot využíval sluneční energii k vaření potravin, k čerpání vody ze studny a k destilaci vody a vína.
 • 1897 V Pasadeně (Kalifornie, USA) bylo 30 % domů vybaveno kolektory pro solární ohřev vody.
 • 1908 Američan William J. Bailley vynalez trubkovou konstrukci plochého solárního kolektoru, který se používá i v současných solárních systémech.
 • 1973 První ropná krize vyvolala zvýšený zájem o využití solární energie a jiných obnovitelných zdrojů energie.

 
 

2. kapitola

Začátek článku

Obsah