O firmě

Jsme Vaším silným, spolehlivým a stabilním partnerem, který Vám pomůže při plnění Vašich plánů a představ v oblasti zajištění energií.

 

Představuje se ČEZ, a. s.

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo.

Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se věnuje se i dalším činnostem související s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

V roce 2003 vznikla spojením ČEZ, a. s., s distribučními společnostmi (Severočeská energetika, Severomoravská energetika, Středočeská energetická, Východočeská energetika a Západočeská energetika) Skupina ČEZ, která se tak stala nejvýznamnějším energetickým uskupením regionu střední a východní Evropy. Skupina ČEZ patří do evropské desítky největších energetických koncernů a je nejsilnějším subjektem na domácím trhu s elektřinou. V České republice je Skupina ČEZ největším výrobcem elektřiny a tepla, na většině území provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Většina výrobních kapacit je soustředěna v mateřské společnosti ČEZ, a. s.

Úspěšné akvizice distribučních firem v Bulharsku a Rumunsku, jakož i elektráren v Polsku a Bulharsku otevřely Skupině ČEZ cestu na nové trhy. V průběhu roku 2006 přibyly do Skupiny ČEZ nové dceřiné společnosti v Srbsku, Kosovu, Republice srpské v Bosně a Hercegovině a na Ukrajině. Byly zahájeny přípravy na povinný unbundling v Bulharsku, které úspěšně vyvrcholily začátkem roku 2007 jeho provedením. Koncem roku pak Skupiny ČEZ a maďarská MOL vytvořily strategickou alianci. Společný podnik ČEZ a MOL se sídlem v Holandsku byl založen v červenci 2008 pod názvem CM European Power International B.V.

Počátkem července 2008 uspěla společnost ČEZ v konsorciu s místním tureckým partnerem v aukci na distribuční společnost Sedas. V Turecku vznikla v listopadu 2008 nová společnost se sídlem v Istanbulu - AKCEZ ENERJI A.Ş. , ve které ČEZ, a. s., vlastní 50 % podíl.

V srpnu 2008 ČEZ, a. s., uskutečnil koupi projektu výstavby dvou větrných farem v Rumunsku - Fantanele a Cogealac - s celkovým instalovaným výkonem 600 MW, což je výstavba největší přímořské větrné farmy v Evropě.  V roce 2008 byla také zaregistrována společnost CEZ RUS OOO se sídlem v Moskvě, která působí jako zázemí pro podporu aktivit Skupiny ČEZ na území Ruské federace.

V říjnu 2008 byla společnost ČEZ vyhlášena vítězem tendru na majoritní 76% podíl v jediné albánské distribuční společnosti Operatori i Sistemit te Shperndarjes (OSSH sh.a.). Smlouva o prodeji byla podepsána v březnu 2009.

V srpnu 2010 byl získán 100% podíl v polské elektrárně ELCHO prostřednictvím navýšením původního podílu 75,2 % nákupem 24,8% akciového podílu od menšinového vlastníka Elektrownia Chorzów S.A.

V roce 2012 dokončila Skupina ČEZ výstavbu parku větrných elektráren Fântânele a Cogealac v župě Constanţa. Připojení poslední z 240 turbín parku větrných elektráren Fântânele a Cogealac se uskutečnilo dne 22. 11. 2012.

Final Report Corporate OSARTNa přelomu září a října 2013 proběhla ve společnosti ČEZ ostře sledovaná mise OSART Corporate 2013 - prověrka organizovaná Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Jejím cílem bylo přezkoumat fungování korporátních procesů, zajišťovaných centrálou ČEZ, ve vztahu k provozování jaderných elektráren Dukovany a Temelín.

Final Report Corporate OSART 2013 udělil tzv. dobré praxe (certifikáty prokazující vzorový přístup a sloužící jako inspirace pro další světové provozovatele jaderných zařízení) mj. za oblasti

  • řízení a kontroly kvality jaderného paliva prováděné třetí stranou
  • strategického náboru - procesu získávání talentů a psychologické diagnostiky
  • práce se sociálními médii (Facebook, Twitter, YouTube) a vzdělávací program Svět energie
  • podpory procesního řízení v ČEZ, a. s pomocí speciálního SW nástroje
  • sledování a zavádění legislativních a regulatorních požadavků souvisejících s bezpečností jaderných elektráren

 

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti
Název firmy: ČEZ, a. s.
Ulice: Duhová 2/1444
Město: Praha 4
PSČ: 140 53
Telefon: 211 041 111
Fax: 211 042 001
www stránka: www.cez.cz
Odvětví: Energetika, OKEČ 40.10
IČ: 45274649
DIČ: CZ45274649
Bankovní spojení: KB Praha 1, č. ú. 71504011/0100
Předmět činnosti:

Výroba a rozvod elektřiny

Výroba a rozvod tepla

Auditor: Ernst & Young Audit s.r.o.
Ocenění CZECH MADE: ne
Ratingová hodnocení

A- (Standard & Poor's)

A2 (Moody's)

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581