Pomáháme

Pomoc je jedním z hlavních pilířů společensky odpovědné firmy. Skupina ČEZ takovou firmou bezpochyby je. "Pomáháme, kde působíme" a podporujeme tak řadu nejrůznějších aktivit.

Naše pomoc přichází formou finančního daru nebo formou reklamního partnerství. Mezi konkrétně zaměřené projekty patří Vaše volba, Pětiboj s Martinou Sáblíkovou, Čas pro dobrou věc, Plníme přání a nejnovější projekt Elektrika je cool.V České republice jsme největším firemním dárcem, což bylo v roce 2013 již podesáté v řadě oceněno titulem TOP FIREMNÍ FILANTROP. I to svědčí o společensky odpovědném přístupu Skupiny ČEZ.