Vydané dluhopisy

Vydané nesplacené dluhopisy (31.12.2013)

Rok vydání Měna Objem v mil.  Splatnost Kupón Registrace  Konečné
podmínky
1999 1 CZK 2 500 2014 9,22 % Praha prospekt
2008 2 EUR 600 2014 6,00 % Luxembourg zde
2008 2 JPY 12 000 2038 3,005 % Luxembourg zde
2008 2.3 EUR 6 2038 0,00 % Luxembourg zde
2009 2 EUR 600 2015 5,75 % Luxembourg zde
2009 2 JPY 8 000 2039 2,845 % Luxembourg zde
2009 2,4 EUR 750 2021 5,00 % Luxembourg 600 m, 90 m, 60 m
2009 2 EUR 50 2019 6M EURIBOR + 1,25 % Luxembourg zde
2010 2 EUR 750 2025 4,875 % Luxembourg zde
2010 2 EUR 750 2020 4,50 % Luxembourg 500 m, 250 m
2010 5 EUR 40 2030 4,50 % - -
2011 5 EUR 40 2023 4,75 % - -
2011 2 JPY 11 500 2023 2,16 % Luxembourg zde
2011 2 CZK 1 250 2023 4,60 % Luxembourg zde
2011 2 EUR 500 2016 3,625 % Luxembourg zde
2011 2,6 EUR 100 2021 2,15% x index ratio CPI Luxembourg zde
2011 2 EUR 50 2021 4,102% Luxembourg zde
2012 5 EUR 40 2032 4,70% - -
2012 8 USD 700 2022 4,25% Luxembourg zde
2012 8 USD 300 2042 5,625% Luxembourg zde
2012 2 EUR 50 2042 4,375% Luxembourg zde
2012 2 EUR 50 2047 4,50 % Luxembourg zde
2012 2 EUR 80 2047 4,383% Luxembourg 60 m, 20 m
2012 2 EUR 150 2014 3M EURIBOR +0,36% Luxembourg zde
2012 5 EUR 61 2047 4,27 % - -
2013 5 EUR 30 2038 3,55% - -
2013 2 EUR 500 2028 3,00% Luxembourg zde
2013 7 EUR 10 2014 0,00% - -

Poznámky:
Od roku 2006 variabilní úrok ve výši CPI + 4,2 %.
0.125 %. V prosinci 2010 proběhl částečný předčasný odkup, původní výše emise činila 400 miliónů euro.
2 Vydáno v rámci EMTN programu
.
3 Zero coupon bond. Výnos je určen rozdílem mezi emisní (1 071 696 EUR) a nominální (6 000 000 EUR) hodnotou dluhopisu.
4 Původní objem emise 600 mil. EUR byl k 1.2.2010 navýšen na 660mil. EUR a k 5.2.2010 na 750mil. EUR.
5 Namensschuldverschreibung
(NSV) - registrovaný cenný papír dle německého práva
6 Kupón dluhopisu je navázán na inflaci.
7 Vydáno v rámci tuzemského dluhopisového programu.
8 Emise byla realizována v rámci private placement nabídky dluhopisů učiněné kvalifikovaným institucionálním investorům (qualified institutional buyers) podle Pravidla 144A Zákona o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933, v platném znění („Zákon o cenných papírech"), a mimo území Spojených států amerických určitým neamerickým subjektům podle Pravidla S (Regulation S) Zákona o cenných papírech.

 

Časový profil splatnosti emitovaných dluhopisů

Částky převedeny kursem ČNB k 31.12.2013.

Vydané splacené dluhopisy

Rok vydání Měna Objem v mil. Splatnost Registrace
1993 CZK 2 100 1996 Praha
1994 CZK 4 000 1999 Praha
1994 USD 150 1999 Luxembourg
1995 CZK 4 000 2000 Praha
1996 CZK 3 000 1999 Praha
1996 CZK 3 000 2003 Praha
1997 USD 200 2007 USA
1999 CZK 3 000 2004 Praha
1999 EUR  200  2006 Luxembourg
1999 CZK 4 500 2009 Praha
2003 CZK 3 000 2008 Praha
2007 CZK 7 000 2010 Praha
2009 CZK 1 400 2011 Luxembourg
2009 CZK 1 600 2011 Luxembourg
2004 EUR 400 2011 Luxembourg
2009 EUR 110 2011 Luxembourg
2009 EUR 100 2011 Luxembourg
2007 EUR 500 2012 Luxembourg
2009 USD 100 2012 Luxembourg
2009 CZK 3 000 2012 Luxembourg
2006 EUR 500 2013 Luxembourg