Dostavba elektrárny Temelín

dostavba ETEJaderná energetika zažívá renesanci na celém světě. Výstavba 3. a 4. bloku JE Temelín zaručuje spolehlivé pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR po roce 2020 a vytvoření dostatečné rezervy pro bezpečnost a stabilitu energetické soustavy při minimálním vypouštění skleníkových plynů.  Lokalita JE Temelín byla projektována pro výstavbu čtyř jaderných bloků a výstavba zbývajících dvou maximálně využije stávající infrastrukturu. Dostavba JE Temelín je  významným impulzem pro rozvoj průmyslu, vědy a školství v Jihočeském kraji i v celé ČR. Více k připravované dostavbě se dozvíte na těchto stránkách.

Projděte si Jadernou elektrárnu Temelín prostřednictvím virtuální prohlídky!

virtuální prohlídka - ETE

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Vláda na jednání ve středu 3. 6. schválila Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE), který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Plán počítá s výstavbou nových...

Základní informace

Přehled hlavních přínosů dostavby Jaderné elektrárny Temelín.

Důvody dostavby

Přehled důvodů, proč byla jako varianta rozvoje výrobního portfolia zvolena právě dostavba 3. a 4. bloku temelínské elektrárny, včetně důvodů pro volbu lokality.

Mýty o elektrárně Temelín

V souvislosti se záměrem dostavby Jaderné elektrárny Temelín je třeba zdůraznit některé z méně známých nebo zapomenutých skutečností.

Technologie

Informace k možné technologii pro nové bloky včetně přehledu nejmodernějších jaderných reaktorů.

Bezpečnost

Informace k bezpečnostním požadavkům a parametrům jaderných bloků.

Licenční proces

Informace k průběhu a detailům licenčního procesu.

Dopady na životní prostředí

Informace o vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí, včetně vlivu na snížení emisí oxidu uhličitého.

Nakládání s odpady

Informace o dočasném a trvalém ukládání radioaktivních odpadů.

Postoj české veřejnosti k jaderné energetice

Informace o postojích české veřejnosti k využití jaderné energie a k výstavbě nových jaderných zdrojů v ČR.

Rozvoj jaderné energetiky ve světě

Čísla a informace k využívání jaderných zdrojů energie ve světě.

Napište nám