Stavíme a provozujeme energetická zařízení pro průmysl a municipality

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti výstavby a rekonstrukce zařízení pro tepelnou energetiku, elektroenergetiku, veřejné osvětlení a související technickou infrastrukturu. Provozujeme energetická hospodářství, lokální distribuční soustavy, centrální zásobování teplem, systémy veřejného osvětlení a související technické infrastruktury. Snižujeme energetickou náročnost instalací chytrých řešení. Zajišťujeme výrobu a dodávku tepla, plynů, pitné vody, odpadní vody, stlačeného vzduchu a distribuci elektřiny.

Více

Váš partner při přípravě, realizaci, provozování a servisu energetických projektů

Dodáváme a provozujeme technologické celky

  1. Ulice obcí osvětluje 15.000 světel v naší správě
  2. Staráme se o 2.700 trafostanic našich zákazníků
  3. Provozujeme zařízení o tepelném výkonu 118 MWt
  4. Máme ve správě 78 LDS

Našimi zákazníky jsou nejen velké průmyslové podniky, ale rovněž municipality a menší firmy.

1

Poradíme

Zajistíme projektovou, technickou, organizační a personální přípravu včetně legislativních povolení.

2

Profinancujeme

Investici provedeme na vlastní náklady.

3

Postavíme

Dodáme technologii a zajistíme výstavbu, instalaci, rekonstrukci či modernizaci.

4

Provozujeme

Zajistíme kompletní provoz a dodáme vyrobené teplo a elektřinu do distribuční soustavy.

5

Pečujeme

Poskytujeme následný servis, údržbu, monitoring a revize.

Vyjadřovací portál k existenci sítí

Můžete podat žádost o sdělení o existenci sítí naší společnosti.

Energetický dispečink

365 dní v roce, 24 hodin denně

Hlášení poruch: