Legislativa

Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) vytváří jednotlivé energetické subjekty podnikající v distribuci elektrické energie.

Pravidla provozování distribuční soustavy

  • stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS
  • poskytují komplexní informace bez nutnosti pracovat s mnoha souvisejícími právními, technickými a dalšími podklady
  • stanovují základní pravidla, zajišťující spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou

Společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. jako provozovatel lokální distribuční soustavy (distribuce elektrické energie) přebírá v souladu s §25, odst. 12 Zákona 458/2000 Sb. v platném znění Pravidla provozování distribučních soustav provozovatele regionální distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.. k jehož distribuční soustavě je připojena:

Pravidla provozování DS 2023

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Přílohy č. 4 v únoru 2022):

Pravidla provozování DS 2022

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloh č. 1, 4, 6, 7 v říjnu 2021):

Pravidla provozování DS 2021

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloha č. 4 a 7 v prosinci 2020):

Pravidla provozování DS 2020

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloha č. 6 v lednu 2020):

Pravidla provozování DS 2019

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
Dokument
Pravidla provozování distribuční soustavy
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace Příloha č. 6 v lednu a Příloha č. 4 v listopadu 2018):
Dokument
PPDS 2011 – Příloha č. 1
PPDS 2016 – Příloha č. 2
PPDS 2011 – Příloha č. 3
PPDS 2017 – Příloha č. 4 - (znění platné pro posuzování požadavků/žádostí o připojení předložených do 26. dubna 2019)
PPDS 2017 – Příloha č. 4 - (znění platné pro posuzování požadavků/žádostí o připojení předložených od 27. dubna 2019 vč., které obsahuje obecně použitelné požadavky stanovené podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631)
PPDS 2016 – Příloha č. 5
PPDS 2017 – Příloha č. 6
PPDS 2011 – Příloha č. 7
Implementace NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631

Pravidla provozování DS 2018

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
Dokument
Pravidla provozování distribuční soustavy

 

PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace v lednu 2018):
Dokument
PPDS 2011 – Příloha č. 1
PPDS 2016 – Příloha č. 2
PPDS 2011 – Příloha č. 3
PPDS 2017 – Příloha č. 4
PPDS 2016 – Příloha č. 5
PPDS 2017 – Příloha č. 6
PPDS 2011 – Příloha č. 7

Pravidla provozování DS 2017

PPDS - aktuálně platný hlavní text (poslední aktualizace v květnu 2016):
Dokument
Pravidla provozování distribuční soustavy
PPDS - aktuálně platné přílohy (poslední aktualizace v říjnu 2017):
Dokument
PPDS 2011 – Příloha č. 1
PPDS 2016 – Příloha č. 2
PPDS 2011 – Příloha č.3
PPDS 2017 – Příloha č. 4
PPDS 2016 – Příloha č. 5
PPDS 2016 – Příloha č. 6
PPDS 2011 – Příloha č. 7

 

 

 

V souladu s ustanovením § 25a, odst. 3 energetického zákona vydala společnost ČEZ Energetické služby, s. r. o., jako provozovatel distribuční soustavy Program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy.

Zároveň byl dle § 25a, odst. 4 energetického zákona jmenován Auditor Programu, který nezávisle dohlíží na jeho provádění v praxi. Kontaktovat Auditora Programu lze prostřednictvím e-mailové adresy auditor.unbundling@cezes.cz.

 

Související dokumentace

Dokument Typ Velikost
Program rovného zacházení pdf 419 kB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2022 fúzované společnosti ČEZ LDS s.r.o. pdf 3 000 MB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2022 pdf 3 000 MB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2021 pdf 3 000 MB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2020 pdf 3 046 kB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2019 pdf 2 674 kB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2018 pdf 3 598 kB
Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za rok 2017 pdf 3 118 kB

Základní informace o dosažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb v souladu se zněním § 23 vyhlášky č. 540/2005 Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice.

Dokument
Souhrnná zpráva - kvalita distribuce za rok 2022
Souhrnná zpráva - kvalita distribuce LDS za rok 2022

Energetický regulační úřad

Reguluje ceny, přesněji regulované složky cen energií, ke kterým každoročně vydává cenová rozhodnutí. Cenovými rozhodnutími také podle zákona stanoví podporu pro obnovitelné zdroje energiePodporuje hospodářskou soutěž v energetice. Licencuje výrobce energií, obchodníky a další energetické aktéry, které následně dozorujeChrání spotřebitele na energetickém trhu. Proto je to ten pravý úřad, na který se může spotřebitel obrátit, když řeší spory se svým dodavatelem energií, případně s distributorem.

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav

ČAPLDS sdružuje právnické i fyzické osoby se vztahem k LDS, kteří mají ve své náplní provozování licencované činnosti provozu LDS, nebo jinak kooperují s provozovateli LDS v rámci energetického trhu.  Byla založena z iniciativy provozovatelů lokálních soustav s cílem vytvořit co nejlepší technické a ekonomické podmínky pro jejich provoz a obsluhu. Asociace má za cíl se aktivně zapojit do tvorby a připomínkování energetických témat, která souvisí s provozem LDS.

Asociace energetických manažerů (AEM)

Nezávislé, nevládní a neziskové sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Sdružuje energetické manažery.

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Posláním SRVO je pořádání přednášek, konferencí, kurzů a jiných setkání za účelem šíření osvěty a aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení, účast na konferencích a přednáškách, publikační činnost o aktuálních informací z oblasti veřejného osvětlení (Zpravodaj, směrnice, normy, doporučení, odborné časopisy), poradenská činnost a spolupráce s orgány státní správy, univerzitami, občanskými sdruženími i profesními organizacemi.